Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z koresp. schůze CHK 27. 4. – 7. 5. 2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 18. 5. 2021 21:49 Zveřejněno 17. květen 2021
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 1042

V případě nežádoucího krytí Aegir Rexxar Vlčí štěstí x Narsil Yukon s Divokou krví rozhodla Chovatelská komise KCHČSV následovně:

Za nežádoucí krytí feny je zodpovědný a kárně postižitelný chovatel, s výjimkou případu pronájmu feny k chovu, doloženého podepsanou Smlouvou o pronájmu feny, kdy je za nechtěné krytí feny vždy zodpovědná a kárně postižitelná ta osoba, která je majitelem/majitelkou feny v době dotyčného nežádoucího krytí.

Povinností chovatele (majitele) je zaplatit poplatek při prvním nežádoucím krytí za každé zapsané štěně 1000,- Kč na účet KCHČSV a doložit parentity všech štěňat ve vrhu nejpozději 3 měsíce od data jejich narození.

CHK souhlasí s vydáním PP pod podmínkou, že všechna štěňata budou mít před jejich zápisem doložený test na hypofyzární dwarfismus a degenerativní myelopatii. U štěňat přihlášených k zápisu s hodnocením DW/DW a DM/DM navrhne Chovatelská komise na předsednictvu ČMKU označit PP těchto štěňat „omezená registrace“. Jedinec s omezenou registrací se může, mimo využití v chovu, zúčastnit všech kynologických aktivit (výstav, zkoušek, atd). Omezená registrace = není povolen k chovu.

CHK upozorňuje majitelku feny, že se doupouští týrání chovem, což může být v případě opakování hodnoceno jako trestný čin. V případě opakování takového jednání, byť neúmyslného, na ni bude podána stížnost k předsednictvu ČMKU.

Pro: Nováková, Herbrich, Matušincová, Drábek

Proti části týkající se navržení omezené registrace: Novoveská, Dragonari

Zapsala: Nováková

Z galerie