Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Členská a volební schůze regionu Čechy, 6.4.2024 Komárov

Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Rádi přivítáme zejména začátečníky na akci konané pod záštitou Klubu, pokročilejší samozřejmě vítáme také a i pro ně jsou zde otevřené kategorie. Přihlášky mailem. Více na http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2024/05/17/343/-/na-sumendu-na-cumendu-nyrsko-18-19-5

načumnašumresnačumnašumres

Přejeme všem členům klidné svátky a a mnoho úspěchů v roce 2024.

pf2024pf2024

Zveme Vás na tradiční předvánoční sranda-závod v netradičních disciplínách "O kapra Karla Hartla", který se bude konat v prostorách ZKO Komárov. 

kap1kap1

 

OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮ, ZKOUŠKA JE LETOS Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zveme všechny majitele československých vlčáků (i jiných plemen) na zkoušku vytrvalosti psa 26.11.2023 v Nymburku. 

Více informací v kalendáři

VYPRODÁNO!

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 556 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská a volební schůze regionu Čechy, 6.4.2024 Komárov

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 4. 2024 12:37 Zveřejněno 12. duben 2024
Napsal Admin Zobrazeno: 175

Zápis z členské a volební schůze regionu Čechy, 6.4.2024. Komárov

Na chůzi byla připravena prezenční listina členů s vyznačeným  právem, volit a být volen jako člen Organizační komise a jako delegát. Po shromáždění podpisů byla listina předána předsedkyni KCHČSV Kamile Novákové. Členové OK obdrželi celkem 3 plné moci ( Marek Mikulec, Kateřina Mikulcová – hlasovací právo Monika Soukupová, Hana Slezáčková – hlasovací právo Lenka Dragonari). Plné moci byly také předány předsedkyni KCHČSV.

Předseda Václav Zeisek zahájil schůzi. Minutou ticha jsme uctili památku pplk.ing. Karla Hartla, který nás minulý rok opustil.

Václav Zeisek seznámil členy s programem schůze:
  • Činnost výboru, výcvikové akce a bonitace Organizační komise regionu Čechy za 2023
  • Ostatní akce 2023
  • Zpráva o hospodaření OK a KCHČSV 2023
  • Zpráva o činnosti Výboru (přednese člen Výboru) 2023
  • Zpráva o činnosti KRK (přednese předseda KRK) 2023
  • Zpráva o chovu (přednese člen CHK) 2022 (za 2023 dosud nejsou informace od ČKS)
  • Diskuze a připomínky

Tajemník výboru přednesl Zprávu o činnosti Organizační komise.

Pokladník Jana Kotulánová přednesla Zprávu o hospodaření , Peněžní deník, Statistiky , Účetní závěrka.

Předseda KCHČSV Kamila Nováková přednesla Zprávu o činnosti Výboru.

Předseda KRK Pavel Musílek přednesl Zprávu KRK.

Člen chovatelské komise Kamila Nováková přednesla Zprávu o chovu za rok 2022.

Diskuze se vedly zejména k činnosti výboru (diskuze ohledně webových stránek, mapy plemeníků, jednání s KCHČSV SR zejména ohledně zdraví a dále diskuze ohledně nové metody stanovení DNA profilů ISAG vs SNP). Poté proběhly i diskuze ke zprávě KRK a plným mocím a volebním právům členů.

Dále byli členové seznámeni s výzkumnými projekty ZOO Tábor (seznam dlouhověkých jedinců před poslední výzvou) a výsledky bakalářských či diplomových prací, které měly za úkol zjistit:

             Náhodné efekty ovlivňující hodnocení RTG DKK

             Gen pro zvlněnou srst, testování

             Tělesné rozměry vlků a vlčáků

             Renální dysplazie

             Reálný počet mateřských a otcovských linií u ČSV

             Výhody a nevýhody SNP profilování

Po diskuzi byli členové seznámeni s platným Volebním řádem KCHČSV.

Byla zvolena Sčítací komise

složení Iva Fulínová, Zuzana Bieliková, Pavla Hrušková;   27 pro, 1 se zdržel. Počet kandidátů v Organizační komisi byl odsouhlasen na 9.

Následovaly volby do Organizační komise a Volby delegátů na Konferenci 2024.

počet hlasů

Organizační komise

28

Nováková

26

Kotulánová

25

Jahelková

25

Slezáčková

25

Moravcová

24

Dragonari L

23

Šuster

18

Šusterová

14

Dragonari A

9

Kuzmanová

6

Mrkosová

počet hlasů

Delegáti

poznámka

28

Nováková

 

26

Kotulánová

 

26

Šuster

 

24

Soukupová

 

22

Jahelková

 

22

Musílek

 

21

Čílová

 

19

Dragonari L

 

18

Šusterová

 

18

Novoveská

 

17

Moravcová

 

17

Rázková

 

16

Slezáčková

 

15

Mrkosová

 

15

Malý

odstoupil ve prospěch J. Mrkosové

10

Mikulcová

 

9

Macková

 

7

Dragonari A

 

4

Kuzmanová

 

Volební urna byla dle volebního řádu otevřena 1 hodinu.

Poté byli členové seznámeni s výsledky voleb.

Zapsala Helena Jahelková

Z galerie