Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze Chovatelské komise ze dne 2. – 8. 2. 2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 25. 2. 2021 20:54 Zveřejněno 25. únor 2021
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 612

Dne 2. 2. 2021 obdržela CHK žádost o výjimku pro povolení k chovu na feně Destiny Bubbledog. Fena na bonitaci obdržela známku P14 – nechovná z důvodu nedostatečné kohoutkové výšky, 58 cm.

Pro udělení výjimky: ----

Proti: Drábek, Dragonari, Herbrich, Matušincová, Nováková, Novoveská

Zdržel se: ----

Odůvodnění: Výška v kohoutku menší než 60 cm je v ČR vada vylučující fenu z chovu.

Zapsala Lucie Novoveská, přededa CHK

Z galerie