Zpráva o chovu za rok 2011

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 9:29 Zveřejněno 21. duben 2011
Napsal Dana Matušincová Zobrazeno: 1482

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

V roce 2011 bylo odchováno 52 vrhů, celkem bylo zapsáno 333 štěňat, z toho 165 psů a 168 fen.
V roce 2011 se podílelo na plemenitbě 40 plemeníků (z toho 10 zahraničních) a 51 fen - 31 plemeníků bylo využito 1x, 7 plemeníků 2x, 1 plemeník 3x a 1 plemeník 4x - 50 fen mělo 1 vrh, 1 fena měla během tohoto roku 2 vrhy.

Hodnota efektivní velikosti populace Ne potvrdila vzestupný trend v posledních 5-ti letech, přičemž byl v roce 2011 potvrzen i značný nárůst z roku 2010. Hodnota Ne v období od roku 1994 do roku 2004 včetně, a ještě i následující dva roky stagnovala – kolísala v rozmezí hodnot 27,4 až 47,3. Od roku 2007 pak začala narůstat – dosažené hodnoty v posledních pěti letech byly:

  • 52,8 v roce 2007
  • 57,7 v roce 2008
  • 67,8 v roce 2009
  • 83,8 v roce 2010
  • 89,7 v roce 2011

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem aktivním chovatelům, protože právě díky nim bylo možné těchto výsledků dosáhnout.

Shrnutí svodů a bonitací

Ve sledovaném období pokračoval trend nárůstu počtu jedinců, kteří se účastní svodů a bonitací. Na svody mladých se dostavilo v roce 2011: 41 psů a 43 fen, celkem 84 ČSV.
Na bonitacích bylo předvedeno (nejsou započteny odložené bonitace bez zadání kódu) v roce 2011: 41 psů a 46 fen, celkem 87 ČSV.
Stejně jako v minulých obdobích 2005 – 2007 a 2008 – 2009 za celou chovatelskou komisi konstatuji, že tuto skutečnost velmi oceňujeme. Děkujeme všem majitelům štěňat, kteří se těchto chovatelských akcích zúčastňují a pomáhají tak rozšiřovat přehled o stavu populace. Stejně tak děkujeme všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují své odchovy.

Hodnocení DKK a DLK

V roce 2011 byla vyhodnocena DKK u 72 ČSV, toho:

  • DKK A: 52 ČSV - 27 psů a 25 fen
  • DKK B: 14 ČSV - 7 psů a 7 fen
  • DKK C: 3 ČSV - 2 psi a 1 fena
  • DKK D: 2 ČSV - 1 pes a 1 fena
  • DKK E: 1 ČSV - 0 psů a 1 fena

Stupněm DKK A nebo B bylo tedy hodnoceno téměr 92% ze všech vyhodnocených ČSV. DLK byla v roce 2011 vyhodnocena u 69 ČSV, z toho 35 psů a 34 fen. Všichni jedinci vyhodnocení na DLK byly hodnoceni stupněm 0-0. Je na místě zde připomenout, že na základě rozhodnutí konference 2010 jsou všichni majitelé ČSV rentgenovaných po datu 1. 1. 2011 povinni doložit pro uznání chovnosti jak vyhodnocení DKK, tak vyhodnocení DLK.

Výzkumná práce ČZU a její využití v chovatelské praxi

K tomuto tématu na úvod stručná informace: Občas se z řad kynologické veřejnosti objevují úvahy, že ČSV je plemeno trpící DM... tato domněnka nemá žádné opodstatnění a nezakládá se na pravdě. ČSV je plemenem, které je touto nemocí zatížené relativně málo a jak dnes již víme, populace ČSV v ČR je co se zatížení touto nemocí týká ještě navíc výrazně pod celkovým průměrem. Přesto KCHČSV v ČR situaci kolem DM sleduje, nehraje „mrtvého brouka“ a díky tomu si troufám tvrdit, že pokud si někdo chce pořídit psa, pak pořízením si ČSV v ČR podstupuje z hlediska DM minimální riziko – mnohem menší než u jiných plemen, které o DM mlčí.

Na podzim roku 2010 klubu Ing. Daniela Čílová nabídla, že v rámci výzkumné práce na ČZU je možné realizovat vyšetření našich psů na degenerativní myelopatii (DM). Poměrně obsáhlé informace byly zveřejněny na klubových www stránkách. Někteří z majitelů psů, kteří této možnosti využili, však neposkytli výsledek chovatelské komisi klubu. V takovém případě pak logicky nemohou být tyto „tajné“ výsledky ani využity v řízení chovu. Tento pohled na věc je poměrně krátkozraký, proto prosím ty, kteří se výzkumu zúčastnili a výsledky svých psů chovatelské komisi dosud neposkytli, aby toto své rozhodnutí ještě jednou
uvážili, přehodnotili a výsledky svých psů chovatelské komisi poskytli. Chovatelská komise je, co se těchto informací týká, vázána přísnou mlčenlivostí vůči třetím osobám.

Testování DM dosud není povinné, v chovu nebudou v žádném případě (kromě výběru z tohoto ohledu vhodného partnera) nijak omezováni ani nosiči této nemoci. Případné omezení by se mohlo týkat pouze jedinců DM/DM, i když ani jejich využití není vyloučeno.

Závěrem...

... chci popřát všem majitelům ČSV mnoho krásných chvil prožitých s jejich vlčáky a chovatelům také mnoho chovatelských úspěchů. Bez vzájemné spolupráce a pochopení mezi chovateli a chovatelskou komisí by ztratilo veškeré naše snažení smysl. Proto žádám všechny chovatele a majitele vlčáků – nedívejte se jen na svůje vlastní odchovy, nesledujte jen svůj momentální prospěch.

Snažte se na věci dívat vždy v širším kontextu, s ohledem plemeno jako celek. Snažte se chápat práci chovatelské komise a přemýšlejte o ní nezaujatě. Pokud se Vám totiž chovatelská komise třeba zdráhá napsat Vámi vybraného krycího psa na krycí list, nedělá to proto, že Vám ho nepřeje, ale proto, že se řídí nějakým širším záměrem (který nemá nic do činění s jednotlivými osobními vztahy), nebo prostě proto, že je přesvědčena o tom, že se navrhovaný pes na danou fenu nehodí, příp. se jí zdají možná rizika zbytečně velká.

Dana Matušincová, hlavní poradce chovu

Z galerie