Metodika chovu KCHČSV

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 7. 1. 2016 5:49 Zveřejněno 18. březen 2012
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 6402

Do sekce "Ke stažení / KCHČSV", která je určena pro členy klubu - registrované uživatele, byl přidán text s názvem Metodika chovu. Tento text je koncipován za účelem vysvětlení ideí, na jejichž základě pracuje chovatelská komise. Je také nedílnou součástí plánu chovu. Sestává ze tří základních částí:

  1. Současný stav populace ČSV v ČR

  2. Směřování a cíle chovu

  3. Prostředky a metody používané v chovu ČSV

Čtvrtou část pak tvoří vysvětlení některých zkratek a pojmů a příklady. V tomto dokumentu nejsou žádní psi ani žádné feny uvedeny jmenovitě, jedná se pouze o definici obecných postojů, názorů a metod, na jejichž základě je řízen chov ČSV. Děkujeme na tomto místě Ing. Karlu Hartlovi za podnětné připomínky a návrhy k uspořádání a doplnění tohoto textu.

Nedílnou součástí textu "Metodika chovu" je Příloha č. 1: Vyhodnocení bonitací.

Z galerie