Zpráva o chovu 2008-2009

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 9:22 Zveřejněno 21. duben 2009
Napsal Dana Matušincová Zobrazeno: 1531

Za hodnocené období 2008 - 2009 bylo zapsáno celkem 364 štěňat v 68 vrzích. Je to o 16 vrhů více než v letech 2006 a 2007 a o 26 vrhů více než v letech 2004 a 2005.

Na plemenitbě se v letech 2008 - 2009 podílelo 50 plemeníků (z toho 14 zahraničních) a 56 fen. Z celkového počtu 68 vrhů bylo 12 fen využito v plemenitbě v roce 2008 i 2009.

V letech 2008 a 2009 bylo na 8 svodech posouzeno 126 mladých jedinců, z toho 61 psů a 65 fen. Na 8 pořádaných bonitacích bylo uchovněno 49 psů a 63 fen, celkem 112 jedinců. Při srovnání let 2008 a 2009 s lety 2004 a 2005 se počet uchovněných jedinců víc než zdvojnásobil.

Vyhodnocení bonitací a svodů mladých v letech 2008 a 2009 je podrobněji uvedeno v kapitole 2 v ročence. Průměrná výška psů i fen na bonitacích se stále pohybuje kolem dlouhodobého průměru, který je u psů cca 68 a u fen 63 cm. U svodů se v roce 2009 objevil větší počet zvířat hodnocených kódem K1 (dlouhý ocas). I když se na svod v určitém období dostaví několik zvířat ze dvou nebo tří rodin, kde se tento nedostatek vyskytuje častěji než ve zbytku populace, je třeba tyto statistiky neustále sledovat, vyhodnocovat a v rámci možností pracovat na opatřeních, jak tyto nedostatky eliminovat. Ostatní exteriérové znaky zůstaly v průměru minulých let. Indexy výšky a formátu se v dřívějších letech nepočítaly, příp. byly od roku 2005 zapisovány pouze mezi tělesnými rozměry, takže vyhodnocování těchto ukazatelů nás čeká v příštích obdobích.

Na DKK bylo vyšetřeno a vyhodnoceno za období 2008 - 2009 celkem 119 psů a fen.
- 62% jedinců bylo vyhodnoceno stupněm A
- 17% jedinců bylo vyhodnoceno stupněm B
U celkem 79% jedinců se tedy neprojevila ve dvou minulých letech lehká, střední ani těžká DKK.
Oproti tomu v letech 2003 - 2004, kdy bylo rentgenováno 85 jedinců, bylo hodnoceno stupni A a B pouze 33% zvířat, více než polovina vyhodnocených jedinců - 56% - pak byla hodnocena lehkou a střední DKK. Otázkou je, nakolik byly tyto výsledky ovlivněny subjektivním pohledem tehdejšího posuzovatele, nicméně posun ve prospěch stupňů A a B je v posledních několika letech patrný.

Dosažené výsledky týkající se počtů vrhů, počtu uchovněných jedinců, vyhodnocení DKK a postupného zvyšování efektivní velikosti populace jsou v posledních letech ve srovnání s obdobím před rokem 2005 příznivé - podrobněji je vývoj opět uveden v ročence v kapitole 10. Záleží jen na nás všech, jestli tento vývoj bude pokračovat. Chov v České republice i jinde stojí na rozhodnutí jednotlivých majitelů chovných fen, zda chovat, či ne. Je třeba si vážit zvýšeného zájmu majitelů chovných fen v ČR o chov. Uvedené výsledky jsou v neposlední řadě právě výsledky práce majitelů těch fen, kteří se dále zajímají o své odchovy a snaží se, aby po jejich feně působili v chovu i její potomci, zvláště pak dcery a vnučky, jejichž majitele podporují v jejich chovatelském snažení.

Úloha chovatelů v rámci klubu je náročná, zodpovědná a nezastupitelná. Proto všem chovatelům děkuji za jejich práci a přeji jim mnoho úspěchů nejen v chovu, ale i na výstavách a v neposlední řadě na kynologických soutěžích a závodech, kde dokazují, že naše plemeno jde správnou cestou.

Dana Matušincová, hlavní poradkyně chovu

Z galerie