Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze Výboru z období 1. 2. – 27. 7. 2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 2. 9. 2021 19:44 Zveřejněno 2. září 2021
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 580

9.3. Schvalování nových členů: Jiří H., Blanka M., Petr P., Andrea K. M.

PRO: Herbrich, Nováková, Hajduková, Hladká, Dragonari, Tichá

Nevyjádřila se Kotulánová

25. 3. Schvalování nových členů: Lucie P., Jiří D.

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Hladká, Hajduková, Tichá

Nevyjádřila se Kotulánová

30. 3. Projednání žádosti pana Antonína Karbana o schválení rozšíření aprobace rozhodčího z exteriéru o plemeno československý vlčák.

Výbor souhlasí pod podmínkou, že p. Karban bude hospitovat na min. jedné bonitaci a min. jedné výstavě pořádané klubem.

PRO: Nováková, Dragonari, Herbrich, Hladká, Hajduková

Nevyjádřily se Kotulánová, Tichá

29. 4. Schvalování nových členů: Jan L., Helena P.

PRO: Herbrich, Dragonari, Nováková, Kotulánová, Hladká, Hajduková

Nevyjádřila se Tichá

11. 5. Projednání žádosti uchazečky o studium na FAMU o sponzorský dar, který by využila k natáčení svého krátkometrážního filmu. Žádost odůvodnila tím, že se ve filmu má objevit československý vlčák.

PROTI: Nováková, Dragonari, Herbrich, Kotulánová, Hladká, Hajduková

Nevyjádřila se Tichá

25. 5. Schvalování nových členů: Lucie Č., Martina R.

PRO: Herbrich, Hladká, Dragonari, Nováková, Tichá, Hajduková

Nevyjádřila se Kotulánová

5. 6. Projednání žádosti o přebonitaci povahy feny Borůvka Sando Noriko

PRO: Dragonari, Nováková, Herbrich, Hladká, Tichá

Nevyjádřily se Hajduková, Kotulánová

9. 7. Schvalování nových členů: Tomáš U., Stefania G., Jiří F., Lucie P., Adam S., Martin C.

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Hladká, Kotulánová, Tichá, Hajduková

16. 7. Schvalování nových členů: Veronika S., Andrea S., Monika K.

PRO: Herbrich, Dragonari, Nováková, Hladká, Tichá, Hajduková

Nevyjádřila se Kotulánová

27. 7. Schvalování nové členky: Věra Š.

PRO: Herbrich, Kotulánová, Nováková, Hladká, Tichá, Hajduková, Dragonari

Dne 28. 7. 2021 zapsal František Herbrich.

Z galerie