Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze KRK 27.7.2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 30. 8. 2021 16:46 Zveřejněno 30. srpen 2021
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 445

Zápis z řádné schůze Kontrolní a revizní komise Klubu chovatelů československého vlčáka z.s. ze dne 27. 07. 2021, Zakšín 35, 47201 Doksy.

Přítomni: Pavel Musílek, Jiřina Nekvasilová, Katarina Péterová.

Zápis bodů z jednání:

$1·       Zhodnocení uplynulého období: za uplynulé období se neřešily žádné podněty ze strany členů klubů, ani výkonných orgánů. KRK se pouze vyjadřovala k problematice možného poškozování dobrého jména klubu ve spojitosti se sociálními sítěmi.

$1·       Revize pokladny OK Morava a Slezko: Revize uskutečněna 6.6.2021, KRK konstatovala, že pokladna je vedená v souladu se zákony.

$1·       Revize pokladny OK Čechy: Revize uskutečněna 22.6.2021, KRK konstatovala, že pokladna je vedená v souladu se zákony.

$1·       Byla připravena a sepsána zpráva pro členskou schůzi plánovanou na 7.8.2021 v Týnci nad Labem

Zapsal: Pavel Musílek

Z galerie