Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 104 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Rozhodnutí Kárné Komise ze dne 16.7.2020

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 29. 8. 2020 18:46 Zveřejněno 16. červenec 2020
Napsal Admin Zobrazeno: 110

Kárná komise Klubu chovatelů československého vlčáka, z.s. ve složení předsedkyně kárné komise Marty Nobarové a členů kárné komise Ing. Pavlíny Hajdukové a Pavla Hanušky rozhodla na jednání konaném dne 16.7.2020 takto:

Kárná žaloba Kamily Novákové proti Miroslavu Petru Šestákovi ze dne 15.6.2019

se zamítá
Odůvodnění:

Kárné komisi Klubu chovatelů československého vlčáka, z.s., se sídlem Kristiánova 15/6, Řepy, 163 00 Praha (dále jen KCHČSV), k rukám paní Marty Nobarové (předsedkyně KK) byla doručena dne 15.6.2020 Kamilou Novákovou (dále jen žalující) Kárná žaloba proti Miroslavu Petru Šestákovi (dále jen žalovaný). Žalující ovšem v žalobě nespecifikovala, jaká ustanovení Stanov KCHČSV (dále jen Stanovy) měl žalovaný svým jednáním porušit. Kárná komise si proto vyžádala po žalující doplnění žaloby. Ta emailem doplnila žalobu s tím, že žalovaný měl porušit čl. VI. 6 .3. c. a čl. VI. 6. 3. a. Stanov.
Kárná komise celý případ projednala a dospěla k názoru, že osobní útoky na jednotlivé osoby (členy KCHČSV) i pokud jsou vedeny veřejně, nijak neporušují zmíněná ustanovení Stanov. Žalovaný se sice dopouští kritiky i členů vedení KCHČSV, ovšem tyto osoby nelze zaměňovat za celý KCHČSV jako takový. Ustanovení Stanov čl. VI. 6 .3. c. hovoří o spolkové disciplíně, což znamená dodržování spolkových pravidel a neporušování rozhodnutí orgánů spolku. Poškozování dobrého jména spolku nelze zaměňovat s kritikou jeho jednotlivých členů. A to ani v případě, že tato kritika je vedena veřejně a jakýmkoliv způsobem. Pokud se dotyční cítí takovou kritikou poškozeni na svých osobnostních právech, musí to řešit občanskoprávní cestou. Stanovy nejsou náhradou Občanského zákoníku a Kárná komise nemůže suplovat soud. Žalující nespecifikovala, jak žalovaný jméno KCHČSV poškodil a jaký jeho žalované skutky měly negativní vliv na pověst a jméno KCHČSV na veřejnosti.
V případě druhého citovaného bodu Stanov, který podle žalující měl žalovaný porušit, Kárná komise dospěla k názoru, že ani v tomto bodě nelze prokázat žádné porušení. Žalující opět žádným způsobem neprokázala, že žalující jakýmkoliv způsobem čl. VI. 6. 3. a. Stanov porušil. Žalovaný je registrovaným chovatelem, proti jeho chovu nejsou žádné stížnosti. Členy KCHČSV jsou i majitelé štěňat z jeho odchovů. Tedy zjevně v tomto bodě Stanovy neporušuje.

Kárná komise žalobu se opět setkala s problémem, kdy žalující strana nejen že podá kárnou žalobu neúplnou, tedy v tomto případě bez specifikace, co žalovaný svým jednáním porušil. Po urgenci sice dodá konkrétní ustanovení Stanov ale není schopna prokázat jejich porušení. Proto kárné komisi nezbývá, než takovou žalobu zamítnout.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Kontrolní a revizní komisi KCHČSV, a to do 15 dnů od okamžiku jeho doručení. Odvolání se podává předsedovi kontrolní komise podáním adresovaným do sídla KCHČSV. Odvolání má odkladný účinek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V Brně dne 16.7.2020                                                                  

                                                                                                                              Marta Nobarová

                                                                                                                             předsedkyně kárné komise

Z galerie