Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 95 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z Konference 8.8.2020 Benešov hotel Benica

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 21. 8. 2020 16:30 Zveřejněno 21. srpen 2020
Napsal Admin Zobrazeno: 334

Předseda Kamila Nováková zahájila Konferenci.
Následovala volba sčítací komise: Hana Slezáčková, Martina Rázková, Monika Soukupová Delegáti vyjádřili souhlas s každým jednotlivým členem. (hlasování č.1). Schváleno. Sčítací komise si zvolila ze svých členů předsedu Hanu Slezáčkovou.
Následuje volba předsedajícího Konference a zapisovatele. Lenka Dragonari navrhla, aby předsedající byla Kamila Nováková a Helena Jahelková zapisovatel (hlasování č.2). Schváleno.
Kamila Nováková vyzvala delegáty, zda mají nějaké připomínky k programu. Monika Soukupová by se ráda vrátila zpět k usnesení Konference v roce 2018 o projednání bodu bonitací na letních výcvikových táborech, kdy bonitace dle Bonitačního řádu musí začít maximálně do dvou dnů od začátku konání tábora, pokud vyjde čas po probrání všech bodů (hlasování č.3). Schváleno.
9:32 příchod Michala Malého.
Dále následovalo hlasování o programu (hlasování č.4). Schváleno.
Následovalo hlasování o schválení jednacího řádu (hlasování č.5). Schváleno.
9:36 odchod Jana Kotulánová, 9:37 příchod
Kamila Nováková přečetla zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých Konferencí (přiložena v pdf).
Kamila Nováková přečetla zprávu o činnosti výboru (přiložena v pdf).
9:46 příchod Věra Klinkáčková, Jaroslava Smištíková, Štěpán Balaštík (v průběhu čtení zprávy).
9:50 odchod Jana Kotulánová, 9:51 příchod
František Herbrich přednesl zprávu o členské základně 2018-2020 (přiložena v pdf).
Petr Hurda přednesl zprávu o správě a tvorbě webu (přiložena v pdf). František Herbrich měl dotaz k nárůstu přístupů na web. Jana Kotulánová se zeptala, proč si nemůže vložit každý své album. Petr Hurda odpověděl, že galerie je extrémně velká a je na hranici zhroucení. Helena Jahelková navrhla, aby bylo ke každému psovi pouze 10 fotek, exteriérových. Monika Soukupová poznamenala, že je třeba zejména doplnit jednu exteriérovou fotku k chovným jedincům. Bylo odpovězeno, že toto dělá Daniela Čílová postupně. To bylo podpořeno Jiřím Drábkem. Petr Hurda dále mluvil o problémech s webem a změnami v Google. Pavel Musílek navrhl smazat celou galerii; bohužel bychom tak přišli o spoustu fotografií starých psů. Jaroslava Smištíková navrhla jako řešení zakonzervování staré galerie a vytvoření nové galerie dle nastavených pravidel.
10:03 Lucka Novoveská odchod, 10:07 příchod
10:04 Věra Klinkáčková odchod, 10:06 příchod
10:07 Lenka Dragonari odchod, 10:15 příchod
10:15 odchod Karel Čundrla, 10:22 příchod
10:15 odchod Dana Matušincová, 10:20 příchod
Kamila Nováková přečetla zprávu od Jaroslavy Mrkosové o klubových šampionech v letech 2018-2020 (přiložena v pdf).
Výbor se shodl na ocenění zasloužilým členům: Magdě Andrlové za mnoholeté vedení účetnictví Výboru a ještě delší české pobočky, a tím nezanedbatelné zásluhy o činnost Klubu. Marii Hartmannové za reprezentaci plemene ve výcviku podle TARTu v kategorii pachových prací. Ocenění budou předána na podzimní výstavě.
František Herbrich přednesl zprávu o činnosti Organizační komise pro Moravu a Slezsko (přiložena v pdf).
10:26 Helena Jahelková odchod, 10:28 příchod
Helena Jahelková přednesla zprávu o činnosti Organizační komise pro Čechy (přiložena v pdf).
Jana Kotulánová přednesla zprávu o hospodaření (přiložena v pdf) a schválení účetní uzávěrky (hlasování č.6). Schváleno.
10:39 Monika Tichá odchod, 10:44 příchod
10:39 Kateřina Hladká odchod, 10:41 příchod
Pavlína Hajduková přednesla zprávu Kárné komise (přiložena v pdf).
Michal Malý přednesl zprávu Kontrolní a revizní komise (přiložena v pdf).
10:53 Hana Slezáčková odchod, 10:55 příchod
10:53 Jana Kotulánová odchod, 10:56 příchod
Jiří Drábek přednesl zprávu o chovu (přiložena v pdf), na závěr vyjádřil myšlenku, že by možná bylo vhodné se zamyslet nad dalším zpřísnění u jedinců, kteří vykazují labilitu jak při měření, tak při testu povahy.
Jaroslava Smištíková měla připomínku, že někteří chovatelé mají často více fen, proto může být vyšší tendence k bázlivosti (např. kvůli nepřipravenosti fen). Tereza Dohnalová dále řekla, že řada majitelů se také snaží psy tlumit. Kamila Nováková dále měla připomínku ohledně vyšší stability psů-samců oproti fenám, protože mají vyšší hladinu testosteronu. Monika Soukupová řekla, že rozhodčí má povinnost, pokud pes projevuje nadměrnou agresivitu, aby byl rovnou vyřazen z měření a lépe připraven, a nebyl zde držen násilím; podobně postupovat i u bázlivých psů. Helena Jahelková řekla, že někteří psi, kteří reagují jako Of, by při kontaktu ustoupili a zachovali se jako klasické Od, pouze vzdálenost 2m není pro ně ještě dostatečně ohrožující. Monika Soukupová navrhla, aby byl do poznámky v bonitační kartě proveden zápis o zákusu na rukáv.
11:01 Michal Malý odchod, 11:11 příchod
11:23 Pavel Musílek odchod, 11:25 příchod
11:23 František Herbrich odchod, 11:25 příchod
11:25 Pavlína Hajduková odchod, 11:27 příchod
11:27 Helena Jahelková odchod, 11:29 příchod
Kamila Nováková přednesla návrh volebního řádu (hlasování č.7). Schváleno.
Následovalo navrhování kandidátů do jednotlivých funkcí.
11:48 Věra Klinkáčková odchod, 11:51 příchod
11:48 Jaroslava Smištíková odchod, 11:51 příchod
11:48 Jana Kotulánová odchod, 11:51 příchod
11:51 Adrian Dragonari odchod, 11:53 příchod
11:56 Petr Treppesch odchod, 12:01 příchod
11:57 Lenka Dragonari odchod, 11:58 příchod
Monika Soukupová odstupuje ze sčítací komise, a protože počet členů klesl pod 3, je nutné zvolit novou sčítací komisi.
Volba nové sčítací komise: Lucie Novoveská, Martina Rázková, Hana Slezáčková. Delegáti vyjádřili souhlas s každým jednotlivým členem (hlasování č.8). Schváleno. Předsedou sčítací komise byla zvolena Hana Slezáčková.
12:05 Průběh voleb do Kárné komise, Kontrolní a revizní komise a do Výboru a následná přestávka na oběd.
Zápis výsledků VOLEB DO VÝBORU, KK A KRK provedl do excelu v 13:13 předseda sčítací komise Hana Slezáčková (přiloženo v pdf).
13:15 konec přestávky.
Do Kárné komise byli zvoleni: Michal Malý (21), Věra Klinkáčková (16), Monika Soukupová (16).
Do Kontrolní a revizní komise byli zvoleni: Pavel Musílek (26), Jiřina Nekvasilová (22), Kateřina Péterová (20).
Do Výboru byli zvoleni: Kamila Nováková (27), Lenka Dragonari (25), Jana Kotulánová (24), Pavlína Hajduková (27), František Herbrich (26), Kateřina Hladká (20), Monika Tichá (14).
Zpráva sčítací komise o průběhu voleb byla odevzdána 14:38 předsedou sčítací komise Hanou Slezáčkovou předsedající Konference Kamile Novákové (přiložena v pdf).
Kamila Nováková zahájila jednání o konkrétních bodech.
Návrh č.1. Udělení čestného členství Magdě Andrlové a Jiřímu Andrlovým (hlasování č.9). Schváleno.
Návrhy změny Stanov
Návrh č.2. Změna Sídla klubu k některému ze současných členů Výboru. Petr Hurda navrhl, aby to byl jeden z osob na funkci předseda, tajemník nebo pokladník. Jana Kotulánová dala podnět, aby se zvážilo zavedení datové schránky. Pavel Musílek navrhl, aby v případě, pokud nikdo nebude ochoten mít u sebe sídlo Klubu, použít servis konkrétních firem specializovaných na tento druh služeb. Byla navrženo, aby sídlo klubu bylo přesunuto na adresu pokladníka Jany Kotulánové (hlasování č.10). Schváleno.
Nová adresa Klubu chovatelů československého vlčáka: Klub chovatelů československého vlčáka, 25741 Bukovany 98.
Helena Jahelková zmínila, že bude nutné předělat všechny razítka KCHČSV.
Návrh č.3. Změna písmena v názvu československý vlčák. Jan Holek, Lenka Dragonari a Helena Jahelková přednesli námitku, že to není v souladu s pravidly pravopisu (hlasování č.11). Neschváleno.
Návrh č.4. Změny Stanov, upravováno přímo v souboru Sborníku Konference (SborníkREV KONFERENCE.docx) - příloha č.1. Uloženo 14:30 do Změny Stanov ve sborníku.pdf (hlasování č.12). Schváleno.
14:32 Jiří Drábek odchod, 14:33 příchod
Návrh č.5. Zpracování rejstříku kárných opatření (hlasování č.13). Schváleno.
Návrhy na změnu Zápisního a chovatelského řádu
Návrh č.6. Návrh na doplnění ZaCHř – 50% všech (hlasování č.14).
Upravení vlastního návrhu Danou Matušincovou: Pokud počet chovných fen v jedné skupině přesahuje 50% všech chovných fen, jsou feny z této skupiny v řízeném chovu kryty pouze vhodnými plemeníky z ostatních skupin z důvodu zachování genové variability, pokud chovatelská komise nerozhodne jinak (hlasování č.15). Schváleno.
Protinávrh Monika Soukupová: Pokud počet chovných fen v jedné skupině přesahuje 50% všech chovných fen, měly by být feny z této skupiny v řízeném chovu přednostně kryty vhodnými plemeníky z ostatních skupin z důvodu zachování genové variability (hlasování č.14). Neschváleno.
15:15 Jana Kotulánová odchod, 15:17 příchod
Návrh č.7. Celková úprava ZaChř, upravováno dle přímo v souboru Sborníku Konference (SborníkREV KONFERENCE.docx)
15:28 Věra Klinkáčková odchod, 15:30 příchod
Jaroslava Smištíková a Jan Holek zmínili, že je spíše běžné, že řády, které jsou podřízeny vyšším orgánům, by se měly na řády vyšší platnosti odkazovat a ne je opisovat. Každou případnou změnou vyššího řádu dochází k rozporu mezi ním a naším řádem až do doby schválení nového znění ZaCHř KCHČSV. Náš ZaChř by měl obsahovat především specifika reflektující naše plemeno. Hlasování o zkracování pasáží (hlasování č.16). Neschváleno
15:34 Tereza Dohnalová odchod, 15: 36 příchod
15:47 Vyhlášena krátká přestávka do 15:55
15:54 Tereza Dohnalová opouští Konferenci.
Kamila Nováková navrhla hlasovat o každém článku zvláště (hlasování č.17). Schváleno
Hlasování o článku I. (hlasování č.18). Schváleno
Hlasování o článku II. (hlasování č.19). Schváleno
Hlasování o článku III. (hlasování č.20). Schváleno
Hlasování o článku IV. (hlasování č.21). Schváleno
Hlasování o konkrétním změně v bodu V.4 článku V: Jaroslava Smištíková navrhla možnost použít zahraničního plemeníka i s DKK C (hlasování č.22). Neschváleno
16:58 Kateřina Hladká odchod, 17:00 příchod
17:00 Michal Malý odchod, 17:02 příchod
17:14 Helena Jahelková odchod, 17:16 příchod
17:19 Monika Tichá odchod, 17:21 příchod
Hlasování o konkrétním změně v bodu V.12 B j) článku V:
Jiří Drábek navrhl pozměnit bod na: Každý plemeník může být v rámci ČR v jednom kalendářním roce využit pro chov (řízený i kontrolovaný) maximálně 3x, v případě vlastních bratrů v chovu dohromady maximálně 3x (hlasování č.23). Schváleno
Hlasování o článku V. (hlasování č.24). Schváleno
17:42 Jana Čundrlová odchod, 18:06 příchod
17:42 Karel Čundrlovi odchod 18:08 příchod
17:42 Jaroslava Smištíková odchod, 17:47 příchod
17:42 Pavlína Hajduková odchod, 17:47 příchod
Hlasování o článku VI. (hlasování č.25). Schváleno
Hlasování o článku VII. (hlasování č.26). Schváleno
18:03 Monika Tichá odchod, 18:06 příchod
Hlasování o článku VIII. (hlasování č.27). Schváleno
18:07 Pavlína Hajduková odchod, příchod
Hlasování o článku IX. (hlasování č.28). Schváleno
Hlasování o článku X. (hlasování č.29). Schváleno
Hlasování o článku XI. (hlasování č.30). Schváleno
Hlasování o konkrétním bodu XII. 2b navrženém Fratišek Herbrichem oproti původnímu návrhu ve Sborníku: Žádost o výjimku, jako např. zapsání celých vrhů, je možná pouze na základě chovného plánu schváleného Chovatelskou komisí a Výborem KCHČSV (hlasování č.31). Schváleno
Hlasování o článku XII. (hlasování č.32). Schváleno
Hlasování o článku XIII. (hlasování č.33). Schváleno
Upravováno dle přímo v souboru Sborníku Konference (SborníkREV KONFERENCE.docx) a uloženo 18:35 do „Změny Zápisního a chovatelského řádu.pdf“
18:38 Vyhlášení 15 minutové přestávky
Návrhy na změnu Bonitačního řádu
Návrh č.8 Doplnění bonitačního řádu
Hlasování o doplnění k současnému bodu 8. – návrh Jiřího Drábka: zpřísnění podmínek chovnosti na základě hodnocení povah: doplnění vylučujících vad o kombinaci povah Oc+Qm, Oc+Qn, Oc+Qo (hlasování č.34). Schváleno
Hlasování o doplněném návrhu (hlasování č.35). Schváleno
Návrh č.9 Doplnění o posuzování na bonitacích (hlasování č.36). Schváleno
Návrh č.10 Zvýšení věkové hranice u bonitace (hlasování č.37). Neschváleno
Návrh č.11 Doplnění o možnosti bonitační komise si vyžádat veterinární zprávu či RTG snímek (hlasování č.38). Schváleno
Návrh č.12 upřesnění znění postavení maket (hlasování č.39). Schváleno
Návrh č.13 svod dorostu
Protinávrh č.1 Moniky Tiché: Vypustit první část návrhu o změně hodnocení povahy kódu O. (hlasování č.40). Schváleno
19:50 Michal Malý odchod, 19:58 příchod
Návrh č.14. Návrh použít ke svodu bonitační kartu, tedy do hodnocení zahrnout též Q, s vyjmenovanými úpravami (hlasování č.41). Schváleno
19:54 Hana Slezáčková odchod, 19:55 příchod
Návrh č.15 Návrh stažen navrhovatelem, řád bude ještě rozpracován.
Návrh č.16 Úprava směrnice o klubových poplatcích (přiloženo v pdf) (hlasování č.42). Schváleno
Návrh č.17 Návrh ohledně vyškrtnutí věty o Normativech z přihlášky.
Protinávrh č.1 navržený Helenou Jahelkovou: po Konferenci vytvořit soubor obsahující Normativy KCHČSV schválené Konferencí a zaslat jim je na uvedenou e-mailovou adresu. Tytéž normativy zasílat také nově schváleným členům (hlasování č.43). Schváleno
Návrh č.18 Po diskuzi s Janou Kotulánovou pozměnil Františech Herbrich znění svého návrhu na „Konference ukládá Výboru, aby vyřešil současný stav s vedením účtů.“ (hlasování č.44). Schváleno
Návrh č.19 Helena Jahelková zmínila, že budoucnost Zpravodaje je nejistá, proto je nyní zbytečné o jeho podobě hlasovat. František Herbrich návrh stáhl.
Návrh č.20 irelevantní (viz návrh č.2)
Návrh č.21 (zařazen na základě hlasování č.3). Změna článku č.3 Práva a povinnosti pořadatele, třetí odrážka platného Bonitačního řádu, kdy se stávající znění mění následovně:
Bonitaci je možno pořádat v rámci letního výcvikového tábora.
Odůvodnění: letošní bonitace oblasti Čechy byla ve čtvrtek, neboť tábor začal ve středu. To je však pracovní den a lidé si musí brát dovolenou a uchovnění již tak stojí nemalý peníz (celé znění přiloženo v pdf).
Jiří Drábek uvedl, že omezení dnů, po které je možno pořádat bonitace na LVT, se zavedl především proto, aby psi nemohli nacvičovat bonitaci na konkrétním místě s konkrétním měřitelem a konkrétním figurantem a nebyli tak zvýhodněni proti ostatním (hlasování č.47). Neschváleno
Protinávrh č.1 Lenka Dragonari navrhla, aby byly bonitace odděleny od letních výcvikových táborů (hlasování č.46). Neschváleno
Protinávrh č.2 Petr Treppesch navrhl, aby mohly být bonitace uspořádány na LVT ve dnech pracovního volna vždy první nebo maximálně druhý den (hlasování č.45). Neschváleno
21:25 Přestávka 10 minut.
Usnesení Konference 2020:
Konference ukládá Výboru:
1) Pracovat na trvajících úkolech :
 Poskytnout majiteli záznam z bonitace jeho psa za jednotný manipulační poplatek 500,- Kč. Je třeba přidat do nějaké směrnice nebo bonitačního řádu, odloženo na příští volební období.
 Pokračovat v jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa mezi oficiální uznávané zkoušky v ČR. Eliška Riegerová jednala v rámci organizace ZVP v Nymburku se zástupci ČKS. Výsledkem jednání bylo, že KCHČSV může pořádat zkoušku vytrvalosti dle svých propozic s delegováním oficiálního rozhodčího jako klubovou zkoušku (tedy pouze pro plemeno ČSV) a tuto může zapisovat do výkonnostní knížky. Mezi oficiálně uznávané zkoušky ji ČKS neuvažovalo v té době zařadit. Průběžný úkol přetrvává, protože se vyměnilo vedení ČKS za vstřícnější k novým změnám, navíc máme v tuto chvíli velmi dobré konexe na předsednictvu. Bohužel nelze v jednání pokračovat, dokud nebudou opraveny závažné chyby ve zkušebním řádu, je třeba opravit.
 Ověřit u KCHČSV Slovenské republiky stávající stav při zapracování dohodnuté změny standardu ve smyslu návratu k původnímu znění v bodě poměr délky trupu ke kohoutkové výšce je ne více než 10 : 9.
 Nutnost upravit kontrolu placení poplatků za vystavení krycích listů. Výbor navrhoval upravit online formulář „Žádost o vystavení KL tak, aby se při odesílání žádosti o KL vkládalo i potvrzení o zaplacení. – Příliš obtížné. Výbor navrhuje, aby jeden ze členů CHK měl na starosti kontrolu zaplacení členských příspěvků u členů a zaplacení poplatku a podepsání Smlouvy o poskytování ch. servisu u nečlenů.
 Schválit směrnici o zásadách GDPR pro vnitřní postupy v klubu. Vypracovala H. Černohorská.
2) Zanést schválené změny do bonitačního řádu.
3) Vyřešit situaci s vedením účtů KCHČSV.
4) Vytvořit pdf brožuru z Normativů a zasílat ji členům.
21:45 Hlasování o zápisu v této podobě (hlasování č.48). Schváleno. Převedeno do pdf.

Příloha 1 Kontrola plnění usnesení
Příloha 2 Zpráva o činnosti Výboru
Příloha 3 Členská-základna-2018-2020
Příloha 4 Zpráva o webu KCHČSV 2018_2020
Příloha 5 Kluboví šampioni
Příloha 6 Zpráva o činnosti OK Čechy
Příloha 7 Zpráva-o-činností-OK-Morava
Příloha 8a Zpráva hospodaření 2018
Příloha 8b Zpráva hospodaření 2019
Příloha 8c Účetní závěra 2018
Příloha 8d Účetní závěrka 2019
Příloha 9 Zpráva o činnosti KRK
Příloha 10 Zpráva o činnosti KK
Příloha 11 Zpráva o chovu za období 2018-2019
Příloha 12 Výsledky voleb do Výboru, KRK, KK
Příloha 13 Sborník návrhů k projednání
Příloha 14 Návrh podaný na místě Monika Soukupova
Příloha 15 Hlasování o návrzích
Příloha 16 Ceník poplatků schválený 2020
Příloha 17 STANOVY schválené 2020
Příloha 18 Rejstřík disciplinárních opatření schválený 2020
Příloha 19 Zachř schválený 2020

 

Z galerie