Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 40 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV dne 14.7.2019 v Roudné

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 19. 7. 2019 20:48 Zveřejněno 19. červenec 2019
Napsal Admin Zobrazeno: 698

Přítomni: K. Nováková, F. Herbrich, J. Kotulánová, J. Smištíková, J. Mrkosová, L. Dragonari

Omluveni: M. Tuhela

Host: M. Malý - předseda KRK

Program schůze:

1. Projednání stížností p. Šestáka

2. Projednání žádosti KRK

3. Projednání Směrnice o klubových šampionech

4. Zlepšení seznamu veterinářů k DKK a DLK, doplnění údajů

5. Překlad BK do angličtiny

6. Projednání sponzorského daru na údržbu databáze

7. Schválení přijetí nových členů

8. Zrušení již nepoužívaného účtu u ČSOB.

9. Projednání kárného rejstříku

10. Projednání organizačních a finančních záležitostí pro další rok

11. Projednání směrnice o pořádání akcí organizačními komisemi

 

1. Žádost p. Šestáka č. 1 ze dne 24. 3. 2019

Vážený celostátní výbor KCHČSV ČR

Tímto žádám výbor KCHČSV ČR o prošetření Tajemníka České pobočky Organizační komise a Tajemníka KCHČSV ČR který po společné dohodě zakázal zveřejnění  Výstavy konané Moravskou pobočkou kdy osobně pan Herbrich po dohodě s paní Jahelkovou zakázali vložení Evropské Výstavy KCHČSV ČR na klubové stránky (hlavní stranu) paní Pavlíně Hajdukové 

1.) Zajímá mne jak může docházet k zákazu a propagaci klubových akcí jen z důvodu že jedna pobočka má akci nyní a druhá o 5 měsíců později a nikde o tom není žádný zápis což považuji za krajně nevhodné.

2.) Žádám KCHČSV ČR o důrazné poučení jak členů Oragnizačních komisí tak i Členů Celostátního výboru aby nepoškozovali pobočky navzájem a v tomto případě přišla okamžitá náprava 

Věřím že Výbor  KCHČSV ČR uvede věc na pravou míru a vysvětlí členům České Organizační komise stejně tak i tajemníkovi KCHČSV ČR že není možné nezveřejňovat záměrně akce nebo jinak časově omezovat jednu akci vůči druhé a je jedno zdali to pořádá Česká nebo Moravská pobočka, pokud to členi nevědí tak nechť okamžitě rezignují na své posty v klubu, pokud se toto okamžitě nenapraví věc přepošlu KRK na prošetření. V příloze scan konverzace paní Jahelkové. Dále mohu poskytnout mailovou komunikaci pro případ že by Výbor potřeboval.

S pozdravem MIROSLAV PETR ŠESTÁK člen a tajemník Moravské organizační komise pro KCHČSV ČR 

Projednáno a schváleno předběžně korespondenčně. Odesláno KRK ke zhodnocení.

KRK vyjádřila souhlas s předběžným rozhodnutím Výboru.

Rozhodnutí:

K odložení uvedení propozic na výstavu na úvodní domovské stránce webu KCHČSV došlo po vzájemné dohodě P. Hajdukové, F. Herbricha a H. Jahelkové. Vzhledem k tomu, že organizaci výstavy má v Org. komisi pro Moravu a Slezsko na starosti P. Hajduková, je na jejím rozhodnutí, zda a kdy propozice zveřejní na hlavní stránce webu. Výbor ani Org. komise na žádné schůzi nepřijaly usnesení, které by P. Hajdukové ukládalo dodržet jiný termín zveřejnění, než který sama uzná za vhodné.

Výbor neshledává, že by došlo k poškození zájmů Org. komise, protože v kalendáři akcí se již propozice zobrazovaly. Ze strany P. Hajdukové šlo o vstřícný krok v zájmu přehlednosti výstav KCHČSV a předejití případným zmatkům při přihlašování na výstavy.

Pro: LD, MT, FH, JM, KN, JS, JK

Rozhodnutí bylo přijato.

Žádost p. Šestáka č. 2 ze dne 18. 6. 2019

1.) Tímto žádám KCHČSV ČR Výbor o okamžité stanovisko jak je možné že člen OK Morava (Pavla Hajduková) rozhodl o zamítnutí mého sponzorského daru s posvěcením člena Výboru KCHČSV ČR Hebrich Fr. tito dva se celou dobu bavily za zády zbytku OK Morava 

2.) Žádám o okamžité potrestání tohoto člena společně se všemi kteří se na tomto podíleli protože je to v rozporu se Stanovami Klubu kdy byl klub finančně postižen a to je v rozporu s péčí řádného hospodáře !!!!

3.) Na tomto základě jsem rezignoval a napsal oficiální zápis který jste dostali za celý výbor KCHČSV ČR a je zveřejněn na stránkách klubu mé odstoupení je tímto odůvodněno takže jej nemůžete popřít včetně kopií veškeré komunikace kdy to ze strany p.Hajdukové několikrát zaznělo a Já je mám v mailech !

4.) Žádám o omluvu ze strany KRKu a to osobně od p.Malého za neustálé vyhrožování a za to jak nerozhodl správně v případě Konference 2018 pokud se tak nestane tak podám na Klub žalobu viz sms kterou jsem ti dnes zaslal. Já jsem se vyjádřil a dnes jste mne vytočili tak daleko že již nadále nebudu mít slitování i když jsem chtěl mít klid od všech vás a vy si nedáte říci a neustále do mne budete šít. 

5.) Žádám kopie podpisu dokumentace kdy se členové Výboru KCHČSV ČR zavázali ručit svým majetkem v případě finanční újmy klubu. To žádám pro případ soudního sporu a jako člen KCHČSV ČR na tyto dokumenty mám nárok tudíž jste povinni mi jej poslat !

6.) Nakonec dopisuji že v případě že se pan Malý omluví stejně jako paní Hajduková budu mít tento spor za uzavřený v opačném případě se nevyhneme sporu mezi členem klubu a vámi a věřte nebo ne radši být vámi zvolím první variantu už mým krokem k odstoupení jsem vám vyšel vstříc a nechal jsem vás být a to všichni víte. S pozdravem Miroslav Šesták

Rozhodnutí:

1. Výbor KCHČSV si není vědom, že by Org. komise pro MaS odmítla přijmout sponzorský dar od p. Šestáka ani od kohokoli jiného. Soukromé konverzace na FB není možné považovat za vyjádření Org. komise. P. Šesták byl informován emailem, že sponzorský dar může zaslat na účet Org. komise, předat Monice Tiché nebo ho doručit přímo na výstavu.

2. Viz bod 1.

3. Výbor nepopírá přijetí rezignace, rezignace p. Šestáka byla přijata a neprodleně zveřejněna na webu.

4. Není v kompetenci Výboru.

5. Veškeré listiny jsou úředně ověřeny a založeny na Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 5009.

6. Není v kompetenci výboru, pan Malý ani paní Hajduková nejsou členy Výboru.

Pro: JK, LD, JS, FH, KN, JM

Rozhodnutí bylo přijato.

 

2. Žádost KRK ze dne 17. 6. 2019

Vážení členové Výboru KCHČSV,

Oslovuji Vás jménem kontrolní a revizní komise KCHČSV (dále jen KRK), abych upozornil na opakované jednání pana M. P. Šestáka, které není v souladu se stanovami KCHČSV.

Pan Šesták veřejně pomlouvá či dokonce sprostě napadá členy KCHČSV a klub samotný.

V hromadných e-mailech a veřejně na sociálních sítích opakovaně uráží členy Výboru a Organizační komise pro Čechy i Moravu. 

Tímto jednáním podle KRK porušuje čl. VI. 6 .3. c. „dodržovat spolkovou disciplínu, chránit a zachovávat dobré jméno spolku“.

Právě pomlouvání či urážky na sociálních sítích, zveřejňování soukromých překroucených konverzací vyvolává nedůvěru současných členů a odrazuje ty, kteří by měli případně zájem stát se členy.

Tím de facto porušuje také čl. VI. 6. 3. a. „… pomáhat rozšiřovat členskou základnu KCHČSV“.

Průkazní informace jsou dostupné v hromadné e-mailové konverzaci KCHČSV, tak na fb stránkách pana Šestáka.

Vzhledem k tomu, že se jedná o delegáta klubu, tedy o člena nejvyššího orgánu klubu, není přípustné, aby šířil pomluvy, které klub poškozují.

Žádám Výbor o zhodnocení situace a o adekvátní řešení.

Za KRK

Michal Malý

Rozhodnutí: V reakci na výzvu KRK kárnou žalobu na p. Šestáka již podala K. Nováková a L. Dragonari.

Pro: JK, LD, JS, FH, KN, JM

Rozhodnutí bylo přijato.

 

3. Návrh na Směrnici o klubových šampionech připravila Kamila Nováková v návaznosti na návrh Petra Treppesche projednávaný na poslední Konferenci.

Směrnice pro udělování titulu Český klubový šampion

Podmínky udělování titulu

Pro uznání titulu Český klubový šampion je třeba zkouška z výkonu (viz níže vyjmenované) dle platných zkušebních řádů a dva tituly CAC získané na klubové či speciální výstavě (od 2 různých rozhodčích).

Čekatelství Klubového šampióna získá pes na klubové nebo speciální výstavě pořádané (příp. spolupořádané) KCHČSV, který získal ve třídách s udělením CAC známku „výborný 1 - CAC" a jehož majitel je v době konání výstavy členem KCHČSV.

Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, jehož majitel není v době konání výstavy členem KCHČSV, získá čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV.

Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, který již splnil podmínky a obdržel titul Klubový šampión, získává čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV.

Uznávají se zkoušky z výkonu: ZM, IGP-V, IGP-ZTP, ZPU2, ZMT, ZVV1, IGP1, IFH1, IGP-FH.

Žadatelé o udělení titulu zašlou na adresu osoby pověřené Výborem doporučeně:

  • žádost o udělení titulu
  • kopie dokladu o vykonané předepsané zkoušce z výkonu
  • originál kartičky (potvrzení o získání titulu ČKŠ) a výkonostní knížku

Diplom Klubového šampióna musí být vystaven nejpozději do dvou měsíců od doložení všech dokladů potřebných k udělení titulu Klubový šampion osobě pověřené Výborem; vyhlášení a věcné ceny musí být připraveny k předání nejpozději na následující výstavě KCHČSV.

Směrnice byla schválena v návaznosti na Mimořádnou Konferenci delegátů 2018.

Pro: JK, LD, JS, FH, KN, JM

Směrnice byla schválena.

 

4. Zlepšení seznamu veterinářů na webu si bere na starost J. Mrkosová.

 

5. BK překládá do angličtiny L. Dragonari.

 

6. Sponzorování databáze

Výbor KCHČSV projednal možnost sponzorského daru určeného na zachování provozu databáze
wolfdog-database.com, využívané většinou českých chovatelů. Jednáním o podrobnostech je pověřena L. Dragonari, informace přednese na další schůzi Výboru.

 

7. Schválení přijetí nových členů:

K. Kučerová, K. Vrabcová, P. Veškrnová, J. Hranáč, V. Khokhlov

Pro: JK, LD, JS, FH, KN, JM

Schváleno.

 

8. Zrušení již nepoužívaného účtu u ČSOB.

Pro: JK, LD, JS, FH, KN, JM

Schváleno.

 

9. Projednání Kárného rejstříku připraveného na základě rozhodnutí Konference 2018.

Projednání nebylo z časových důvodů dokončeno. Dokončení a další neprojednané body programu byly odloženy na příští schůzi Výboru.

 

Zapsala Kamila Nováková

Z galerie