Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 41 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze výboru KCHČSV, 23.6.2007

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 11. 2008 18:33 Zveřejněno 4. červenec 2007
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 7411
Datum a místo konání: 23. 6. 2007, Jevišovice
Přítomni: K. Skoupý, J. Hospodka, J. Tvrdoň, D. Matušincová, H. Hubáčková (prostřednictvím konferenčního hovoru)
Omluveni: H. Kaufmanová

Program:

 1. Rezignace Marcely Pluhařové, volba nového tajemníka
  Na svoji funkci ve výboru a v CHK rezignovala Ing. Marcela Pluhařová

  K informaci

  Volba nového tajemníka (povinná funkce ve výboru dle Stanov KCHČSV)
  - navržen Ing. Jaroslav Hospodka.

  Pro: Skoupý, Tvrdoň, Matušincová, Hubáčková
  Proti: 0
  Zdržel se: Hospodka

 2. Jmenování Hany Křížové do chovatelské komise
  na základě návrhu výboru české pobočky KCHČSV - Hana Křížová je členem chovatelské komise se stejnými právy, jako v únoru nově jmenovaná členka Ivana Střítežská, tzn. prozatímně bez práva hlasovat.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Tvrdoň, Matušincová, Hubáčková
  Proti: 0
  Zdržel se: 0


 3. Chovné třídy
  Výbor pověřuje chovatelskou komisi, aby provedla zhodnocení stávajícího systému rozdělování chovných jedinců do chovných tříd s důrazem selekce na zdraví. Výsledky a návrhy předloží chovatelská komise výboru do 15. 7. 2007.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Tvrdoň, Matušincová, Hubáčková
  Proti: 0
  Zdržel se: 0


 4. Stanovení lhůty pro odeslání přihlášek k zápisu štěňat na plemennou knihu
  Termín pro odeslání přihlášek je 10 dní ode dne, kdy poradce chovu fyzicky převezme kompletní dokumentaci k zápisu štěňat dodanou chovatelem.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Tvrdoň, Matušincová, Hubáčková
  Proti: 0
  Zdržel se: 0


 5. Delegace rozhodčího na speciální výstavu ČSV 30. 9. 2007 v Jevišovicích
  Delegován Oskár Dóra - s rozhodčím projednáno, dne 11. 6. 2007 vyžádán souhlas SKJ prostřednictvím ČMKU (odpověď prozatím nedoručena)

  K informaci

 6. Rozhodčí ČSV
  Aprobaci na ČSV si bude rozšiřovat paní Jana Tomešková (vše již z dřívější doby schváleno Klubem a ČMKU), hospitace navrženy a s rozhodčími projednány:
  - klubová výstava Lázně Bělohrad, 4. 8. 2007, rozhodčí Ing. Leoš Jančík
  - speciální výstava Jevišovice, 30. 9. 2007, rozhodčí Oskár Dóra
  - svod a bonitace Ochoz u Brna, 6. 10. 2007, rozhodčí Oskár Dóra

  K informaci

 7. Založen nový účet KCHČSV u ČSOB, pobočka Vsetín
  Peníze budou převedeny paní Andrlovou a paní Neomillnerovou na nový účet, účetní uzávěrka bude předána KRK KCHČSV.

  K informaci

  Poznámka: Podle informace pokladníka byly peníze převedeny na nový účet dne 25. 6. 2007.

 8. Redakční rada
  Výbor KCHČSV pověřuje výbory poboček, aby oslovily adepty pro práci v redakční radě KCHČSV. Potřebné informace zájemcům o práci v redakční radě předá Helena Hubáčková. Jedná se zejména o spolupráci na aktualizaci klubových stránek a přípravu klubového Zpravodaje.

  K informaci

 9. Rozhodčí na MVP a NVP pro rok 2008
  Oslovením rozhodčích a dohodnutím posuzování na konkrétních výstavách (po doručení termínů výstav od ČMKU) pověřena Lucie Novoveská - budou osloveni následující rozhodčí:
  - Jančík
  - Němec
  - Vondrouš
  - Ovesná
  - Řehánek
  - Dostál
  - Ubrová
  - Václavík
  - Soukupová

  K informaci

 10. Klubová výstava a speciální výstava 2008
  Klubovou výstavu bude pořádat v roce 2008 moravská pobočka KCHČSV - 10. 05. 2008 (příp. 03. 05. 2008 - bude upřesněno), Jevišovice
  Speciální výstavu společně s přeborem bude pořádat v roce 2008 česká pobočka KCHČSV - 21. 09. 2008, Roudnice nad Labem (ZKO Slavín)

  K informaci
 11. Zamítnutí žaloby podané na KCHČSV
  Dne 14. 3. 2007 se konalo u obvodního soudu pro Prahu 6 řízení ve věci žaloby na KCHČSV. Jednalo se o žalobu ze dne 11. 3. 2005 o určení, zda je rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami, kterou podali pan Pavel Koucký, paní Anna Šimáčková a pan Karel Hladík. Později k této žalobě přistoupili ještě paní Šárka Matrasová, pan Michal Valášek a pan Petr Malášek. Žaloba byla soudem pro Prahu 6 zamítnuta v celém rozsahu.
  Shrnutí průběhu projednávání žaloby - hlavní body:
  - 11.03.2005 - podání žaloby
  - 17.03.2005 - zamítnutí vydání předběžného opatření soudem pro Prahu 6
  - 23.03.2005 - odvolání žalujících proti rozhodnutí soudu pro Prahu 6 k městskému soudu v Praze
  - 10.05.2005 - zaslání vyjádření k odvolání obvodnímu soudu pro Prahu 6 Klubem
  - 12.05.2005 - městský soud vrátil věc k novému projednání soudu pro Prahu 6
  - 29.07.2005 - definitivní zamítnutí vydání předběžného opatření soudem pro Prahu 6
  - 07.06.2006 - informativní soudní rok u obvodního soudu pro Prahu 6
  - 13.07.2006 - zaslání u informativního roku vyžádaných důkazů obvodnímu soudu pro Prahu 6 Klubem
  - 14.03.2007 - soudní jednání, zamítnutí žaloby soudem pro Prahu 6 v celém rozsahu

  K informaci

Dne 23. 6. 2007 zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie