Kalendář akcí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

Speciální výstava ČSV, 8.8., TÝNEC NAD LABEM

neděle, 8. srpen 2021, 08:00am - 05:00pm
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Shlédnutí : 1775

Respektujte, prosím, aktuálně platná protiepidemická opatření.

DATUM
8.8.2021
Pozn. V sobotu 7.8.2021 je na témže místě pořádaná bonitace a svod mladých a členská schůze.

aktuality také na FB  https://www.facebook.com/events/608082603920041

MÍSTO
Kemp Marina Týnec - Bělohorská 645, 281 26, Týnec nad Labem
GPS: 50°2'9.726"N, 15°20'53.394"E; 50.036035, 15.348165
www.marinatynec.cz

Ubytování je možné řešit přímo v areálu kempu Marina u pana Josefa Hájka na tel. čísle602 334 352 nebo na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA
Hana Slezáčková 739 432 776, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PŘIHLÁŠKA

prosím používejte nový odkaz na PŘIHLÁŠKU na jiné doméně, vypadá podobně (technické důvody)

vzor kopií PP (1.strana a 2.strana)=svrchní a spodní strana

VZORppVZORpp

 


ROZHODČÍ
Iveta Nováková

PROGRAM
7:00-8:30 přejímka PSI
8:45 vyhlášení Pracovních jedinců roku 2020 a Klubových šampionů 2020
9:00 začátek posuzování PSI
10:00-11:30 přejímka FENY
12:00 posuzování FENY a závěrečné soutěže
cca 15:30 ukončení výstavy

UZÁVĚRKY
1. uzávěrka 27.6.2021
2. uzávěrka 18.7.2021

POPLATKY
uzaverkyuzaverky

Poplatky zasílejte bankovním převodem (nebo složenkou typu A) na č. účtu: 163723369/0800, variabilní symbol: číslo zápisu jednoho vystavovaného psa bez písmen a lomítek (nápověda: číslo zápisu máte uvedené v průkazu původu, začíná cmku/csv/). Do poznámky uveďte: Výstava Čechy a jméno Vašeho psa.

Štěňata, dorost, veteráni a čestná nejsou v případě přihlašování více psů bráni jako první pes.

Přihláška zaslaná pozdě nebo bez dokladu o zaplacení a bez OBOUSTRANNÉ čitelné kopie Průkazu původu FCI s vypsaným majitelem psa nebude přijata!

Pro rozlišení plateb 1. a 2. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby. Při platbě více psů (1 majitel) uhraďte poplatek dohromady. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny a doloženy v den podání přihlášky. Rozdělení do tříd se řídí podle výstavního řádu ČMKU a FCI. V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je vystavován, vystavovatel si může vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude pes zařazen. Pro zařazení do třídy pracovní, čestné nebo vítězů musí být přiložena fotokopie příslušného dokladu.


POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Vyplňujte elektronicky prostřednictvím formuláře http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/vystavy/prihlaska-na-vystavu na webu klubu. PRO KAŽDÉHO PSA je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu a kopie dokladu o zaplacení (vyjma třídy čestné). Manipulační poplatek při stornování přihlášky před druhou uzávěrkou 100Kč. Přihlášky nezaplacené do termínu druhé uzávěrky budou stornovány.

Odesláním přihlášky vystavovatel prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU a propozice této výstavy, a že se jim podrobuje. A prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou správné.

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel zodpovědnost. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu o splnění podmínek do třídy pracovní, čestné nebo vítězů, bude pes zařazen do třídy otevřené. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po druhé uzávěrce není možné. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu ČMKU, FCI a propozic. Rozhodující pro uznání příslušné uzávěrky je datum odeslání elektronické přihlášky a datum odeslání platby. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic (se kterými je povinen se sám seznámit).

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy a dalších údajů v katalogu výstavy, na webu a ve Zpravodaji KCHČSV. Na doklady zaslané po druhé uzávěrce nebude brán zřetel.

Po přijetí přihlášky Vám do mailu dojde vždy potvrzení (kontrolujte složku spam, hromadné). V případě jakýchkoli problémů s přihlašováním (např. při rekapitulaci se Vám objeví prázdná strana), kontaktujte organizátora. Někdy stačí změnit prohlížeč (program pracuje na google chrome, mozilla firefox, nepodporuje však staré verze internet exploreru a má problémy s přihlašováním přes mobilní telefony iPhone).

TŘÍDY
Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU. Nejste-li si jistí, použijte nápovědu uvedenou v přihlášce. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, všechny ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu zkoušek, pro třídu vítězů přiložte fotokopii šampionátu nebo titul národního vítěze nebo titul klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po 2. uzávěrce není možné.

Štěňat 4 – 6 měsíců

Dorost 6 – 9 měsíců

Mladých (CAJC) 9 – 18 měsíců - lze zadat titul Vítěz speciální výstavy mladých (oba CAJC)

Mezitřída (CAC) 15 – 24 měsíců

Otevřená (CAC) od 15 měsíců

Pracovní (CAC) od 15 měsíců (přiložit FCI certifikát pracovní třídy)

Vítězů (CAC) od 15 měsíců (přiložit kopii některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E. , Šampion některého z členských státu FCI)

Veterán od 8 let - lze zadat titul Vítěz speciální výstavy veteránů (oba V1 z třídy veteránů).

Čestná od 15 měsíců (přiložit kopii některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E. , Šampion některého z členských státu FCI). Ve třídě čestné se nezadává CAC.  V1 postupuje do soutěže o BOB nebo BOS.

V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou velmi nadějný nebo nadějný a výborný nebo velmi dobrý.

Před výstavou Vám dojde e-mailem vstupní list.

TITULY

CAJC ČR – čekatelství Českého junior šampiona může získat pes nebo fena oceněný známkou výborný 1 ve třídě mladých. Lze zadat titul Vítěz speciální výstavy mladých (oba CAJC)

CAC ČR – čekatelství Českého šampiona může získat pes nebo fena oceněný známkou výborný 1 ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.

Reserve CAC – může získat pes a fena ocenění známkou výborný 2 ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů pokud v dané třídě byl zadaný CAC.

Nejlepší pes - nastupují všichni psi ocenění titulem CAC ČR

Nejlepší fena - nastupují všechny feny ocenění titulem CAC ČR

BOJ - Nejlepší mladý. Do soutěže nastupují jedinci s titulem CAJC,  nejlepší madý.

BOV - Nejlepší z veteránů. Do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě veteránů známkou výborný 1. Lze zadat titul Vítěz speciální výstavy veteránů (oba V1 z třídy veteránů).

BOB – Vítěz plemene. Nastupují jedinci s titulem CAJC, klubový vítěz pes/fena a pes/fena ze třídy veteránů a čestné, kteří získali známku výborný 1.

BOS - Nejlepší z opačného pohlaví. Nastupují jedinci s titulem CAJC, klubový vítěz a výborný 1 ze třídy veteránů opačného pohlaví jako byl udělený BOB.

ČKŠ - Čekatelství Klubového šampiona - získá pes na výstavě pořádané KCHČSV, který získal ve třídách s udělením CAC známku výborný 1 - CAC a jehož majitel je v době konání výstavy členem KCHČSV. Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, jehož majitel není v době konání výstavy členem KCHČSV, získá čekatelství na titul Klubového šampiona pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku výborný 2 - res. CAC, pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV. Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, který již splnil podmínky a obdržel titul Klubový šampion, získává čekatelství na titul Klubového šampiona pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku výborný 2 - res. CAC, pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV.

Udělení titulů není nárokové.

SOUTĚŽE

Nejlepší štěně – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě štěňat známkou velmi nadějný 1.

Nejlepší dorost – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu známkou velmi nadějný 1.

Nejlepší pár psů - Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.

Nejlepší chovatelská skupina - Minimálně tři a maximálně pět jedinců od jednoho chovatele, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ

$1-         platný originál průkazu původu psa FCI, nebo ve třídě štěňat a dorostu potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán

$1-         očkovací průkaz nebo pas – viz veterinární podmínky

$1-         potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list), který vystavovatel obdrží po zpracování výstavního katalogu cca 7 dní před konáním výstavy

$1-         klubový průkaz (pokud je majitel psa členem KCHČSV)

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy.

Pořadatel, vystavovatelé i návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy , veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která tyto povinnosti hrubě nebo opětovně poruší.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob, doporučen je náhubek. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Změny rozhodčích jsou vyhrazeny. V průběhu výstavy může být provedena namátková kontrola čipu.

Vystavovatelé jsou odpovědní za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:

a)   Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.

b)   Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.

c)   Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

d)   Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

e)   Psi s kupírovanýma ušima.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.

PROTEST

a)     Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.

b)     Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy.

Údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány a uveřejněny ve výstavním katalogu, webu KCHČSV a Zpravodaji KCHČSV.

V areálu bude pořizován obrazový a zvukový záznam - dokumentace na web a FB KCHČSV. Odesláním platné přihlášky bere vystavovatel tuto skutečnost na vědomí.

-------------------------------

 

ENGLISH:

 

SPECIAL DOG SHOW OF CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG

 

(additional information: 7.8.2020 will be at the same place bonitation of CWD)

 

PLACE AND ACCOMODATION:

 

Kemp Marína-Týnec, http://www.marinatynec.cz/   GPS: 50°2'9.726"N, 15°20'53.394"E; 50.036035, 15.348165

 

Kemp Marina – accomodation:

 

+420 602 334 352

 

ENTRY FORM -new

 

 

CONTACT:

 

Hana Slezáčková +420 739 432 776, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Helena Jahelková +420 728 504 240, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

 

 

JUDGE: Iveta Nováková

 

PROGRAM:

 

7:00-8:30 check in MALES

 

8:45 Club champions and Best working dog 2020

 

9:00 judging MALES

 

10:00-11:30 check in FEMALES

 

12:00 judging FEMALES and final competitions

 

ENTRY FEES:

 

ENTRY FEES should be transferred to the following account:

 

Payment account : IBAN: CZ46 0800 0000 0001 6372 3369, BIC: GIBACZPX

 

Variable symbol: Reg. number of a dog without letters and slashes

 

uzávěrky enguzávěrky eng

Zpět

Z galerie