Kalendář akcí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

Klubová výstava KCHČSV ČR

sobota, 14. květen 2016od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Shlédnutí : 2722

Propozice:

Klubová výstava KCHČSV ČR, Židlochovice, 14.5.2016

Rozhodčí: Gabriela Ridarčíková (SK)
Uzávěrka přihlášek:     1) 26.4.2016         2) 3.5.2016

PROGRAM:           8:00 – 9:00        přejímka psů
                            9:30 – 15:00       posuzování
                                                   ukončení výstavy po ukončení posuzování

 

POPLATKY

1. uzávěrka / 1st close

2. uzávěrka / 2nd close

člen / member

nečlen

člen / member

nečlen

za 1. psa / 1st dog

450 Kč

700 Kč

600 Kč

850 Kč

za každého dalšího / any additional dog

250 Kč

500 Kč

400 Kč

650 Kč

třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná baby, puppy, veteran and honorary classes

150 Kč

300 Kč

250 Kč

450 Kč

soutěze / competitions

80 Kč

150 Kč

150 Kč

300 Kč

Poplatky dle propozic zasílejte na číslo účtu: 1767189309 / 0800

Variabilní symbol = číslo čl. průkazky (nečlen tel. číslo), do poznámky pro příjemce uveďte své jméno.

PŘIHLÁŠKY zasílejte na adresu: Monika Tichá, Smrček 38, 592 62, Nedvědice                                    

nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška zaslaná pozdě, bez dokladu o zaplacení a bez OBOUSTRANNÉ kopie PP nebude přijata.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou zaplacenou přihláškou. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny a doloženy v den podání přihlášky. Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU.

 

Ke stažení:

Přihláška a propozice ve formátu .doc nebo .pdf

 

TITULY: CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, Vítěz plemene - BOB, BOS, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý jedinec - BOJ, Vítěz speciální výstavy pes a fena, Nejlepší veterán - BOV, Nejhezčí pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Čekatel klubového šampiona pro psy v majetku členů KCHČSV (pro účast nutno uvést číslo členské průkazky na přihlášku). Udělení titulů není nárokové.

SOUTĚŽE: Nejlepší pár psů: Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Nejlepší chovatelská skupina: Minimálně tři a maximálně pět jedinců, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán. Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním. Pro členy klubu KCHČSV: Členská průkazka s členskou známkou nebo dokladem o platbě.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 5.2003.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel zodpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu o vykonané zkoušce nebo šampionátu, bude pes zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude průběžně potvrzeno e-mailem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic a souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob, doporučen je náhubek. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

PROTEST proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

green FB small

 Profil akce na facebooku

Místo : Židlochovice (KK Židlochovice)
Kontakt : Monika Tichá, Smrček 38, 592 62, Nedvědice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět

Z galerie