Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Jihlavě 11. 3. 2023

Nepřehlédněte

Kniha ČSV

Rádi přivítáme zejména začátečníky na akci konané pod záštitou Klubu, pokročilejší samozřejmě vítáme také a i pro ně jsou zde otevřené kategorie. Přihlášky mailem. Více na http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2024/05/17/343/-/na-sumendu-na-cumendu-nyrsko-18-19-5

načumnašumresnačumnašumres

Přejeme všem členům klidné svátky a a mnoho úspěchů v roce 2024.

pf2024pf2024

Zveme Vás na tradiční předvánoční sranda-závod v netradičních disciplínách "O kapra Karla Hartla", který se bude konat v prostorách ZKO Komárov. 

kap1kap1

 

OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮ, ZKOUŠKA JE LETOS Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zveme všechny majitele československých vlčáků (i jiných plemen) na zkoušku vytrvalosti psa 26.11.2023 v Nymburku. 

Více informací v kalendáři

VYPRODÁNO!

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 226 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Jihlavě 11. 3. 2023

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 16. 5. 2023 8:01 Zveřejněno 16. květen 2023
Napsal Admin Zobrazeno: 370

Přítomni: Kamila Nováková, František Herbrich, Lenka Dragonari, Jana Kotulánová,

Host: Pavel Musílek, předseda KRK

Omluveni: Karel Čundrla, Kateřina Hladká, Hana Slezáčková

Program schůze:

 1. Kontrola plnění usneseníminulé schůze Výboru

          Požadavek CHK na Organizační komise: Možnost udělat stop stav pro počet zvířat na bonitaci 20, při schůzi 16. Dodržuje se.

          Doplnění chybějících informací na web:

Výsledky výstav: doplněno

Výsledky bonitací: z Moravy chybí za 2 roky, z Čech chybí svody, doplní Dragonari. Poslední přidané moravské bonitace jsou ve výsledcích uvedeny formou obrázku a nelze v tom vyhledávat jednotlivé psy, doplnit taky.

Seznam a galerie klubových vítězů: Galerie chybí od r. 2018, doplní Slezáčková

Kluboví šampioni: doplněno

Výsledky soutěže o prac. jedince a galerie vítězů: Galerie chybí od r. 2020, doplní Hladká

Výsledky přeboru a stop. závodu: doplněno

Výsledky ZVP: doplněno

          Razítka:

Seznam držitelů kulatých razítek: Nováková, Dragonari a Hladká

Razítko předseda CHK Novoveská

Seznam držitelů hranatých razítek:

1 Nováková

2 Kotulánová

3 Jahelková

4 Dragonari

5 xxx

6 Balaštík

7 Herbrich

8 Slezáčková

          Od roku 2022 bude mít jarní výstavu Morava a podzimní Čechy. Zavedeno.

          Stopařský závod, přebor, ZVP, výstavy i bonitace proběhly bez závad, výsledky ale na web nejsou umístěny u všeho.

          Rozeslání členům, do konce června snížit počet fotek v galerii na 10 na 1 psa. Rozesláno. Galerii promazává Slezáčková.

          Příprava seznamu klubem stanovených veterinárních klinik, kam bude Bonitační či Chovatelská komise posílat psy na kontrolní vyšetření či kontrolní RTG. Seznam připraví Dragonari, formulář je připravený.

          Dotační programy, na rok 2023 jsou marné, řeší na ČKS.

          Návrhy na Valnou hromadu ČMKU. Návrhy po mírné úpravě přednese Nováková.

          Hlášení výstav na ČMKU, uschování výsledků, uveřejňování výsledků na webu včetně galerie klubových vítězů, zajišťuje Slezáčková.

          Mapa plemeníků – stále nemá správce. Výbor bude hledat brigádníka.

 1. Schválení zápisu z korespondenční schůze 2. 9. 2022–10. 3. 2023

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

 1. Odeslání čl. základny na ČKS, zajistí Herbrich
 1. Finanční příspěvek Výboru Org. komisím za 2022

Kč na 1 zúčastněné ČSV:

 •           1400 na přebor
 •           700 na ostatní vážné sportovní akce nehromadného charakteru, např. stopařský závod
 •           300 na hromadné akce, např. dogtreking, canicross
 •           100 na zábavní akce, např. kapra

Zajistila Kotulánová.

 1. Stav účtů – kontrola, účetní závěrka, daňové přiznání

Závěrka 2022 viz příloha.

Celkem jmění KCHČSV cca 471 500.

Výbor cca 371 000

OK Čechy 73 000

OK Morava 28 000

Krom běžných výdajů jsou zde výdaje za nákup dvou stanů Čechy, notebook pro CHK, náklady na Konferenci.

Do 31.3.2023 odevzdá Kotulánová.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

 1. Bonitace 2023

6x bonitace, 2x výstava – datum, místo a rozhodčí jsou na webu. Bonitace Čechy zajišťuje Dragonari, bonitace Morava zajišťuje Tichá, za Výbor dohlíží Čundrla.

 1. Výstavy 2023

Jarní klubovou výstavu zajišťuje Tichá.

Podzimní speciální výstavu zajišťuje Slezáčková.

Datum, místo, rozhodčí a propozice jsou na webu.

 1. Výstavy 2024, návrhy OK na příští rok

OK projednají své předběžné návrhy, alespoň 2 varianty dat, míst a rozhodčích a doručí Výboru ke schválení do konce dubna. Zajišťuje Slezáčková, Herbrich. Napevno domluví s rozhodčími do konce června, doručí do Výboru. Zajistí Slezáčková, uvede do kalendáře. Výbor zašle na ČMKU.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

 1. Vyhlašování klubových šampionů a uvedení na webu zajišťuje Čundrla.
 1. Sportovní akce
 • Soutěž o nejlepšího pracovníhojedince - spočítání výsledků, vyhlášení 6 nejlepšícha uvedení výsledků na web zajistí Hladká.
 • ZVPpředběžně říjen/listopad, bude upřesněno. Zajistí Herbrich. Umístí na web do července.
 • Stopařský závodpořádá Zeisek, na web umístěno.
 • Přeborpodzim Morava – zajišťuje Hladká, uvede na web do kalendáře do konce dubna.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

 1. Návrh na zřízení nových webových stránek

Informace o nabídkách zjistí Musílek a Kotulánová.

 1. Knížky ČSV – nákladytisku a minimální počet výtisků zjistí Musílek
 1. Návrh na pověření H. Jahelkové agendou rozesílání informačních mailů, případně rozesíláním členských známek všem členům klubu, tj. i na Moravu a zahraničním členům. Důvodem jsou neustálé dotazy členůMoravy na klubové akce a žádosti o zaslání známek vznášené stejně k ní, rozesíláním hromadného mailu si ušetří práci.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

 1. Řešení vrhu bez PP

Na základě oznámení pana T.M. o narození vrhu štěňat po nechovných rodičích polosourozencích Aaliah Born of Diamond dust a Brian Born of Diamond dust, kterých je spolumajitelem a jsou v držení majitelky CHS Born of Diamond dust, p. Popadincové, rozhodl Výbor následovně: Chovatelka není členkou Klubu a dotyční jedinci nejsou chovní, nelze tedy uložit kárné opatření. Na dotaz o stavu věcí chovatelka neodpověděla, štěňata inzeruje k prodeji. Výbor chovatelku upozorní na porušení ZaCHŘ KCHČSV a ZŘ ČMKU a na to, že v případě opakování takového jednání přistoupí k podání návrhu na ČMKU na pozastavení její chovatelské stanice.

 1. Kontrola plnění usnesení Konference 2022
 • Zanést veškeré změny řádů schválené na Konferenci 2022 na web i do veřejného rejstříku a uvést do praxe. Na web zařídila Nováková. Do rejstříku nedořešeno, Čundrla stále Výboru nedodal podklady pro zápis do rejstříku.
 • Zasílat novým členům mailem pdf brožuru Stanov, ZaCHř a Bř. Zajišťuje Herbrich.
 • Zařídit datovou schránku dle zákona. Zařídil Herbrich.
 • Oprava klubové adresy u správce webové domény Aktive 24. Zkusí změnit Musílek.
 • Zrušení placení poplatků na místě u svodů a bonitací. Do Org. komisí vyřídili Dragonari, Herbrich.
 • Stanovovat výši všech poplatky kromě svodů a bonitací a těch, které jsou dané Stanovami. Minulá KRK doporučila zhotovit Směrnici k financování a pořádání Konferencí a ostatních klubových akcí.

Návrh Ekonomické směrnice a ceníku poplatků připravila Nováková.

Pro návrh: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová

Návrh bude zveřejněn na webu, zajistí Nováková.

 • Zařídit si oprávnění k vystavování faktur, výrobě a prodeji reklamních výrobků.

Kotulánová zajistila právní zhodnocení:

Spolek upravený § 214 a násl. NOZ je ze své povahy neziskový. Ve smyslu § 217 odst. 2 NOZ může spolek v rámci provozování vedlejší hospodářské činnosti podnikat nebo provádět jinou výdělečnou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Podle § 217 odst. 3 NOZ pak lze zisk z činnosti spolku použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Z příslušných ustanovení NOZ ani jiných právních předpisů nevyplývá pro spolky povinnost mít živnostenské oprávnění ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. nebo jiného předpisu.

Při sepisování stanov spolku jasně uveďte, že činnost bude vykonávána jako nezisková a že spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. V opačném případě se můžete setkat s požadavkem na doplnění živnostenského oprávnění, pokud si soudní úředník formulace ve stanovách špatně vyloží.

 • Ověřit u KCHČSV Slovenské republiky stávající stav při zapracování dohodnuté změny standardu ve smyslu návratu k původnímu znění. Slovenský výbor uvedl, že žádost o změny byla odeslána na FCI, ale zatím bez reakce.

Další body byly odložené z časových důvodů na příští schůzi Výboru.

 • Zpracovat projekty na ozdravení populace čsv (projekt na ozdravení uvnitř plemene a projekt přilitím krve jiného plemene do plemene československý vlčák) zpracuje CHK ve spolupráci s odborníky (včetně možností zapojení univerzit, např. ČZU či Veterinární škola v Brně). Výsledky projektů přednést na následující Konferenci.
 • Pokračovat v jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa (opravené verze) mezi oficiální uznávané zkoušky v ČR.
 • Schválit směrnici o zásadách GDPR pro vnitřní postupy v klubu. Vypracovala H. Černohorská.

Přílohy: Účetní závěrka

Zapsala Nováková

Z galerie