Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Zápis z Konference 2022

Nepřehlédněte

Kniha ČSV

Rádi přivítáme zejména začátečníky na akci konané pod záštitou Klubu, pokročilejší samozřejmě vítáme také a i pro ně jsou zde otevřené kategorie. Přihlášky mailem. Více na http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2024/05/17/343/-/na-sumendu-na-cumendu-nyrsko-18-19-5

načumnašumresnačumnašumres

Přejeme všem členům klidné svátky a a mnoho úspěchů v roce 2024.

pf2024pf2024

Zveme Vás na tradiční předvánoční sranda-závod v netradičních disciplínách "O kapra Karla Hartla", který se bude konat v prostorách ZKO Komárov. 

kap1kap1

 

OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮ, ZKOUŠKA JE LETOS Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zveme všechny majitele československých vlčáků (i jiných plemen) na zkoušku vytrvalosti psa 26.11.2023 v Nymburku. 

Více informací v kalendáři

VYPRODÁNO!

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 262 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z Konference 2022

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 28. 9. 2022 16:37 Zveřejněno 16. září 2022
Napsal Admin Zobrazeno: 842
Zápis z Konference KCHČSV, 3.9. 2022, Jihlava

1. Zahájení Konference v 11 hodin, zahájila Nováková
2. Volba sčítací - volební komise, zvoleni: Rázková, Moravcová, Novoveská
3.A Volba předsedajícího Konference, zvolena Nováková, volba zapisovatele odložena do příchodu Jahelkové
4. Schválení programu Konference, schváleno dle sborníku
5. Schválení návrhu Jednacího řádu Konference, schváleno dle sborníku
6. Kontrola plnění usnesení minulých Konferencí, přednesla Nováková, viz příloha
7. Zpráva o činnosti Výboru, přednesla Nováková, viz příloha


Příchod Jahelková cca 11:35, Čundrla 12:00
3.B Volba zapisovatele, zvolena Jahelková
8. Zprávy o činnosti Organizačních komisí, přednesl Herbrich a Jahelková, viz přílohy
9. Zpráva o hospodaření, projednání a schválení účetní závěrky, přednesla Kotulánová, scháleno viz příloha
10. Zpráva KK, přednesla Moravcová zplnomocněna Malým, viz příloha
11. Zpráva KRK, přednesl Musílek, viz příloha
12. Zpráva o chovu, přednesl Drábek, viz příloha
13. Schválení návrhu Volebního řádu Konference dle sborníku, s doplněním bodu 3: „Náhradníkem se stane ten z nezvolených kandidátů, kdo obdrží největší počet hlasů.“
14. Volba Výboru, Kárné komise a Kontrolní a Revizní Komise KCHČSV
Přestávka na oběd 14:20-14:50.
15. Vyhlášení výsledků voleb, viz příloha

Zvoleni byli:

Výbor: Nováková, Dragonari, Kotulánová, Slézáčková, (Šuster –náhradník); Herbrich, Hladká, Čundrla, (Krejčí – náhradník)
KRK: Musílek, Péterová, Nekvasilová, (Jahelková – náhradník)
KK: Malý, Soukupová, Šusterová, (Tomková – náhradník)

16. Projednávání návrhů členů KCHČSV uvedených ve sborníku návrhů:
Návrhy na změny Stanov
Návrh č.1
Protinávrh k návrhu č.1 M. Soukupová – schváleno:
Doplnit stávající návrh ve sborníku o větu: „Delegátem může být volen pouze ten, kdo má zaplacené členské příspěvky (s výjimkou čestných členů) za minimálně poslední 2 po sobě jdoucí roky“ k odstavcům 5.2., 6.1.g, 7.2.
Návrh č.2, schváleno
Návrh č.3, schváleno
Návrh č.4, schváleno
Návrh č.5
Protinávrh k návrhu č.5 F. Herbrich - schváleno:
Navrhuji zvýšení těchto poplatků v rejstříku: první nežádoucí krytí 2 000 Kč za štěně + parentity, první opakování nežádoucího krytí 4 000 Kč za štěně + parentity, druhé a další opakování nežádoucího krytí - pozastavení chovatelského servisu na 2 roky a vyloučení z KCHČSV.
Návrhy na změny Zápisního a chovatelského řádu
Návrh č.6, schváleno s doplněním v části A „pokud CHK nerozhodne jinak“ a v části B nahrazením pasáže „pokud není DKK stupně C“ slovy „stupně A a B“.
Návrh č.7A, schváleno s doplněním: „Potomkům takových rodičů, u kterých se vyskytne stejná dědičná vada ve stejném projevu, není možné udělit chovnost na jeden vrh. Chovnost na jeden vrh bude v bonitačním kódu označena kódem PV.“ Bude doplněno i do Bonitačního řádu.
Návrh č.7B, neschváleno
Návrh č.8A
Protinávrh k návrhu č.8A K. Nováková – schváleno:
Rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s výsledkem DKK A, B nebo C. Fenám, které mají DKK C se uděluje chovnost omezená na dva vrhy po různých otcích. Vyšetření musí být provedené klubem stanoveným veterinářem a doloženo podrobným klubem stanoveným protokolem. Chovatelská komise KCHČSV může v odůvodněných případech schválit výjimku (uznat RTG vyšetření od jiného veterinárního lékaře), zejména v případech importovaných jedinců s rentgeny zhotovenými již před importem. V případech udělení výjimky bude do chovu připuštěn pouze jedinec s hodnocením DKK A nebo B. Výjimku nelze nárokovat. Věková hranice pro provedení RTG vyšetření DKK je min. 15 měsíců.
Návrh č.8B – neschváleno
Protinávrh k návrhu č.8B K. Nováková – neschváleno:
Jedince s třídou chovnosti III lze spojovat pouze s jedinci s třídou chovnosti I.
Návrh č 9A – neschváleno
Protinávrh č.1 k návrhu č.9A F. Herbrich – neschváleno:
Zvýšení věkové hranice pro chovnost v ZaCHŘ u psů (samců) na 21 měsíců.
Protinávrh č.2 k návrhu č.9A H. Slezáčková – neschváleno:
Zvýšení věkové hranice pro chovnost v ZaCHŘ u psů (samců) na 24 měsíců.
Návrh č.9B, schváleno s úpravou: „Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 2 za období 24 měsíců. V případě, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé) je maximální počet 3 vrhy za 24 měsíců.“
Návrh č.10, schváleno s doplněním bodu II.1 druhý odstavec: „pokud smlouva mezi spolumajiteli neurčuje jinak.“
Návrhy na změny Bonitačního řádu
Návrh č.11A, staženo navrhovatelem
Návrh č.11B, schváleno s doplněním pojmu „nedostatky“ na „exteriérové nedostatky“ (2x)
Návrh č.12, schváleno s úpravou článku IX.: zrušení slov „chovnost odložena“ a s doplněním bonitační karty.
Návrhy na změny v poplatcích
Návrh č.13, schváleno s úpravou: „Navrhuji zrušení výběru poplatků na místě v hotovosti při bonitacích a svodech.“
Protinávrh k návrhu č.13 F. Herbrich – neschváleno:
Navrhuji zvýšení poplatku za bonitace a svody o 100 Kč, a to pro členy i nečleny, zrušení výběru poplatků za bonitaci a svod v hotovosti.
Návrh č.14
Protinávrh k návrhu č.14 J. Hospodka - schváleno:
Doplnění návrhu č.14 o výjimku pro svod a bonitaci. Doplnit bonitační řád, článek II.: „Poplatek za svod a bonitaci stanovuje Konference.“
Ostatní návrhy
Návrh č.15 na zřízení živnostenského oprávnění k prodeji a zřízení e-shopu
Protinávrh k návrhu č.15 P. Musílek - schváleno:
Konference pověřuje Janu Kotulánovou ke zjištění těchto věcí. V případě, že Živnostenský úřad potvrdí nutnost zařídit si živnostenské oprávnění na vedlejší činnost týkající se výše uvedených tří bodů, pověřuje Konference Výbor ke zřízení živnostenského oprávnění.
Komentář: Ideální by bylo rozdělit návrh č. 15 do tří kroků. V prvním případě je třeba zjistit, zda potřebujeme živnostenské oprávnění k vystavování faktur, které umožňují vydat fakturu sponzorské firmě za reklamu. Jako druhý krok by bylo třeba zjistit, zda je třeba živnostenské oprávnění k prodeji a výrobě propagačních předmětů. Třetím krokem je třeba zjistit, zda je třeba živnostenské oprávnění k prodeji těchto propagačních věcí na e-shopu.
Návrh č.16 na udělení čestného členství D. Matušincové - schváleno
Návrh č.17 na udělení čestného členství M. Soukupové - schváleno
Přestávka na večeři 21:20-21:50.
Návrh č. 18 na přilití krve NO
Komentáře:
K. Čundrla: Cílem by mělo být zlepšení zdraví a povah. Máte nějakou statistiku?
J. Kotulánová: Statistiku nemám. Nejsem bílý kůň Moniky Soukupové, návrh je můj a vznikl na volební členské chůzi. Jsem laik, proto chci pověřit chovatelskou komisi a zkušené chovatele. I u řady ostatních plemen dochází k přilití krve.
K. Hartl: V současné době nedoporučuji přilití krve k československému vlčákovi z německého ovčáka. Toto plemeno samo nyní hledá cestu k ozdravení a nebylo by zlepšovatelem československého vlčáka. Cestu je nutno hledat v samotném plemeni československého vlčáka i za cenu snížení požadavků na jeho exteriér při obnově jeho krve.
K. Čundrla: Od Vašeho návrhu na členské schůzi k návrhu na Konferenci uplynula velmi krátká doba. Nevidím, na základě čeho jste přišli na to, že jsou problémy se zdravím.
V. Šusterová: Řeší se například zabřezávání fen.
P. Šuster: V současnosti spousta fen má malé vrhy.
P. Musílek: Plemeno nám začíná pokulhávat. Přišel námět se o tom pobavit, dříve nebo později se bude muset něco udělat. Chceme, aby plemeno přežilo.
V. Klinkáčková: Opakují se mnoho let stejní plemeníci každoročně, nikdo to neřídí a točí se jen málo plemeníků.
D. Matušincová: Navrhovatelka by měla předložit statistiku zhodnocující zdravotní stav plemene CSV s ohledem na konkrétní onemocnění, která by dle navrhovatelčina podnětu měla být ozdravena ( vylepšena, snížena). Návrh také nepopisuje dle jakých kriterií by byli zástupci NO vybíráni (počet, pohlaví, zdravotní stav,linie, chovatelská stanice ...). Není zvážena vhodnost a přínosnost tohoto nenávratnéhojednání, chybí znázornění vhodnými statistickými modely zhotovenými danými
odborníky. Z dostupné odborné (vědecké) literatury víme: genetické studie popisující a vyhodnocující současnou populaci CSV s užitím různých typů markrů, jako jsou mikrosatelity, mit DNA která se dědí pouze po mateřské linii a SNP markrů. SNP markery jsou používány při genomických studiích. Studie popisuje 180 000 těchto SNP míst, popisuje jejich umístění v různých genech na 14-ti různých chromozomech. Díky tomu bylo popsáno více než 2000 genů, které mají souvislost s původem, zděděním od psů (NO) a více než 300 genů, které byly poděděny od vlčích předků. Všechna plemena vznikla z malého počtu jedinců, jsou ovlivněna selekcí na dané znaky,proto došlo k výraznému zmenšení heterozigozity (genetická rozmanitost) u všech moderních plemen psů. CSV díky svému unikátnímu vzniku s tímto trendem snižující se heterozygozity nekoresponduje. Z mé praxe : S plemenem NO se setkávám 55 let. Jako dvanáctileté mi rodiče koupili NO s průkazem původu. Byla to fenka Alfa z Diamantových hlubin. Její otec byl mezinárodní šampion ve výkonu Arno z Labského ramene a matka Lota z Duboveského zámku. Arnemu otci mé fenky chyběl zub P1 i když měl čistý bonitační kód.Alfa také proto mohla být jenom VD. Tento chybějící zub Arneho nebyl nikde zaznamenán. Jako veterinární technik jsem se později stala svědkem záměny rengenů a jiných machinací týkajících se plemene NO a zdraví. Vnímala jsem,že plemeno NO je chováno a šlechtěno na výkon a zdraví je až na druhém místě. Abych měla nejnovější zprávy o stavu plemene NO kontaktovala jsem neoficiálně dlouholetého oblastního poradce chovu NO pana ing.Karla Strouhala, který choval NO 45 let a byl dlouholetým funkcionářem klubu NO. Ten mi potvrdil, že zdravotní stav NO není nijak zvlášť dobrý a nemůže mi doporučit štěně ze žádné CHS NO se zárukou toho, že nebude mít žádnou zdravotní komplikaci. Během rozhovoru mi potvrdil, že pokud měl plemeník vyšší zkoušky z výkonu a vědělo se, že předává dobrou povahu i na potomky krylo se i s těmi kteří měli DKK C neomezeně a tak to bylo s velkou pravděpodobností i s jinými nemocemi. Jsem přesvědčena o tom, že u ČSV bychom se měli zaměřit na zdravotní problémy uvnitř plemene, a vylučovat z chovu zvířata nesoucí závažné geneticky podmíněné choroby. Možná by bylo jedním z řešení zřídit při CHK zdravotní komisi, která by kontrolovala zdravotní stav populace všemi dostupnými, nebo pro ten účel zřízenými prostředky. Také za jednu z možností považuji používání plemeníků jmenovitě nepříbuzných k populaci v ČR 5 a více generací.
K. Nováková: Není pravda, že všechna plemena vznikla z malého počtu jedinců. Pokud bych měla doporučit štěně, které zaručeně nebude mít DKK či jinou dědičnou vadu, nenašla bych nejen u NO, ale ani u ČSV, ani u jiného plemene.
M. Soukupová: Kdybych se Vás všech zeptala, kolik máte kdo problémů ve vrzích? Všichni do jednoho najdete ve svých vrzích zdravotní problémy. Řada lidí testuje na mykoplazmu, přeléčuje antibiotiky, očkuje na herpesvirus. Já osobně si myslím, že fena se zdravým imunitním systémem odchová štěňata bez očkování či antibiotik, a pokud taková fena nezabřezne, nemá v chovu co dělat. U psů existuje asi 400 dědičně podmíněných vad. V případě, že uděláme testy na tyto všechny choroby, nebudeme schopni sestavit chovný pár tak, aby se stejné choroby ve vrhu neobjevily, tím si můžeme být jisti. Do řady plemen se pouští jiná plemena ať už legálně či nelegálně: např. do BO – malinois stafordšírký teriér, do velkých pudlů afgánský chrt, slovenský hrubosrstý ohař má krev německého drátosrstého ohaře a výmarského ohaře, atd.. U SAV v současné době běží ve 2 Klubech outcross programy a do SAV se přikřižuje sibiřský husky, podengo, BŠO, norský losí pes a československý vlčák. Chov SAV v Holandsku byl založen na velmi malém počtu čistokrevných saarloosů a tím došlo k totální erozi genofondu plemene a jiná cesta, než přilít krev už pro SAV není. K přilití krve do SAV ale došlo nelegálně už před lety mimo území Holandska. Jana Kotulánová není žádný „bílý kůň,“ osobně jsem navrhovatelce Janě Kotulánové řekla, že její návrh nemůže projít, ale v případě, že by návrh
prošel, jsem ochotna poskytnout svou fenu ke krytí a její návrh podpořím. Chovatelských postupů je více, jedním z nich je např. meliorační křížení, např. u lajek, kdy se jednou za čtyři generace přikříží další plemeno. Potřebujeme dostat do československého vlčáka variabilitu, která se nám ztratila cca před 40 lety, nadměrným využíváním jen jednoho psa – Repa z PS a stupňovanou příbuzenskou plemenitbou na tohoto psa. Dnes se tento pes objevuje v 15 generačním rodokmenu i 180x. Lidé by měli mít na paměti, že pes je výtvor člověka, udržovaný umělým výběrem, pes je jeden živočišný druh a není žádný důvod, aby si plemena nepomáhala navzájem.
H. Slezáčková: Saarloosi v Holandsku (kde byl přísně řízený čistokrevný chov) mají velké problémy se zabřezáváním fen a velkým snížením pohlavního pudu a mateřské péče. V ČR, kde máme saarloose s přilitím krve jiných plemen (včetně čsv), feny plodí a exteriér splňuje standard.
L. Novoveská: musím souhlasit ohledně mykoplazmy s Monikou Soukupovou. Pracuji na veterině a mohu říct, že během let jsem zjistila, že záleží především na imunitním systému feny. Měla jsem fenu i psa silně pozitivního, a přesto jsem měla zdravý početný vrh. Demodikóza také souvisí s imunitními problémy. V případě mykoplazmy doporučuji především podporovat imunitní systém, spíše než přeléčovat pomocí antibiotiky.
M. Rázková: Podle mne si pleteme chovatelství a šlechtitelství. Chovatelství děláme my, šlechtitelství by měli dělat odborníci. V případě, že by se přikřížením nějakého plemene ozdravil československý vlčák, byla bych pro. Je však třeba zvolit lidi, kteří tomu rozumí a jsou odborníci. Toto je důležité rozhodnutí, které není krátkodobé, naopak, je to dlouholetá záležitost. Není to nenávratné jednání, pokud se toho někdo nechce se svými psy tohoto projektu účastnit, nemusí. Tento projekt by bylo vytvoření nové linie, kterou je možno použít, ale také, pokud bude konkrétní přikřížení s negativním efektem, stopnout. Zdraví psů se zhoršuje, máme zde rakoviny, slinivky, problémy se srdcem. Měla by být utvořena nějaká vize, co udělat s ozdravením československého vlčáka.
P. Šuster: Nemám také problém půjčit svou fenu k přilití krve. Nemusíme přikřižovat, jsou zde i kříženci, kteří jsou obecně označováni „mutary“, chtěl bych to jen poznamenat, ačkoli vím, že budu vámi všemi odsouzen. Viděl jsem ta zvířata (F2, F3) na vlastní oči, včetně rtg. a byli nádherní.
F. Herbrich: Za mne osobně je NO nesmysl, neboť nechci, aby se nám do chovu dostaly další choroby. Podle mého názoru nám nic nepřinese. Křížení s jinými plemeny bych zvážil. Já osobně bych sice rád dal na ozdravení vlka, ale chápu, že to tady nevyřešíme, neboť vznikne řada problémů s realizací. Měla by být vytvořena pracovní skupina lidí, která začne zpracovávat projekt na ozdravení čsv.
J. Hospodka: Každý návrh ať už je či není přijat, je nutno vnímat pozitivně, protože vyvolá diskuzi a ta je hnací silou vývoje. Byl bych raději, aby návrh pana Hartla, paní Soukupové a paní Matušincové souzněly. Z mého pohledu je potřeba se zdravotním stavem populace zabývat. Vnímám to tak, že je to úkol pro CHK, která by měla toto konzultovat s významnými chovateli. Je třeba zjistit, zda názor pana Hartla hledat řešení uvnitř plemene je reálný nebo není a výstupy konzultovat zároveň i s ním. Pokud se společně nenajde řešení uvnitř plemene, pak je nasnadě hledat řešení mimo plemeno, ne však přilitím krve NO.
K. Nováková: V našem plemeni neustále řešíme problémy s rakovinou, slinivkou, demodexem, mykoplazmou, herpesem, atd. Tyto problémy jsou zapříčiněny ve značné míře imunitním systémem.
Přilití krve jakéhokoli plemene způsobí zvýšení heterozygotností na genových pozicích ovlivňujících imunitu. Je známo, že pro dobré fungování imunitního systému je výrazně nežádoucí mít na těchto genových pozicích alely v homozygotním stavu. Jakékoli jednorázové přilití krve je v tomto případě žádoucí. My máme 8 chovných skupin. Stále řešíme to, že skupina 2 nám roste a jiné skupiny jsou v úpadku. Děláme restrikce, aby chovatelé ze skupiny 2 nemohli využít v chovu plemeníky z dané skupiny 2 (schválený návrh z minulé Konference: v případě, že skupina překročí 50% populace, feny z dané skupiny si musí vybírat plemeníky z jiných chovných skupin). Z logiky věci by vyplývalo, a dělá se to u řady jiných plemen psů a jiných druhů zvířat, že v případě oslabení skupin se skupiny sloučí a namísto neživotaschopných skupin se vytvoří skupina nebo linie zcela nová a nepříbuzná.
Protinávrh č.1 k návrhu č.18 L. Dragonari:
Navrhuji, aby se hlasovalo, kdo je pro zpracování odborného projektu přilití krve jiného plemene do plemene československý vlčák.
Protinávrh č.2 k návrhu č.18 Helena Jahelková - schváleno:
Navrhuji, aby se hlasovalo, kdo je pro zpracování odborného projektu ozdravení plemene československý vlčák zpracováním dvou variant – projekt na ozdravení uvnitř plemene a projekt přilitím krve jiného plemene do plemene československý vlčák. Projekty by zpracovávala CHK ve spolupráci s odborníky (včetně možností zapojení univerzit, např. ČZU či Veterinární škola v Brně) Výsledky projektů přednést na následující Konferenci.
Protinávrh č.3 k návrhu č.18 Jaroslav Hospodka – neschváleno:
Ozdravení populace čsv řešit prostřednictvím CHK zároveň s významnými chovateli a výstupy zároveň konzultovat s panem Hartlem. Pokud se společně nenajde řešení uvnitř plemene, pak hledat řešení mimo plemeno, ne však přilitím krve NO.
17. Diskuze
18. Schválení návrhů usnesení a zápisu - schváleno
19. Závěr Konference.

Zapsala Helena Jahelková dne 3.9.2022 v Jihlavě

 

Přílohy:
 1. Sborník návrhů
 2. Prezenční listina delegátů
 3. Zápis sčítací komise
 4. Usnesení
 5. ZaCHŘ schválený 2022
 6. BŘ schválený 2022
 7. Stanovy upravené 2022
 8. Kontrola plnění usnesení
 9. Zpráva o činnosti Výboru
 10. Členská základna
 11. Zpráva o hospodaření a účetní závěrky
          2020
          2021
 12. Kluboví šampioni
 13. Zpráva KRK
 14. Zpráva KK
 15. Zpráva o činnosti Organizačních komisí
          Čechy
          Morava a Slezsko
 16. Zpráva o chovu

Z galerie