Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Zpráva o chovu na Konferenci 2018

Zpráva o chovu na Konferenci 2018

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 1. 8. 2018 8:56 Zveřejněno 1. srpen 2018
Napsal Admin Zobrazeno: 1337

V letech 2016 a 2017 se narodilo v 132 vrzích 799 štěňat z toho 391 psů a 408 fen.
Na 11 svodech a bonitacích bylo předvedeno celkem 317 fen a psů – z toho na svodech
celkem 132 zvířat. Na bonitacích 189 jedinců z toho 93 psů a 96 fen.

Na DKK a DLK bylo vyšetřeno celkem 139 jedinců z toho 61 psů a 78 fen.
Ze 139 vyhodnocených bylo 90,4 % vyhodnoceno stupněm A
3,6 % stupněm B
3,6 % stupněm C
2,4 % stupněm D
Vyhodnocení na DLK je u všech bez nálezu – tedy hodnoceno stupněm 0/0.

   Počet vrhů se za posledních více než deset let zdvojnásobil a s ním i počet narozených štěňat a uchovněných psů a fen. Na svodech i bonitacích se začaly při větším počtu hodnocených zvířat vyskytovat vady a nedostatky, které nebylo možné zachytit do stávající bonitační tabulky, chyběly kódy a všechny tyto vady a nedostatky se zapisovaly do poznámek, které se ovšem nezapisovali do kódu určeném k chovnosti jednotlivých zvířat a jejich potomci je neměli v rodokmenech. Protože tato situace nebyla dobrá ani pro výběr chovných párů – orientace byla složitá, v roce 2009 jsem zprůměrovala nedostatky psané v poznámkách a a ty co se vyskytovaly opakovaně jsem zanesla do vytvořené nové tabulky, kterou zformátoval a dále upravil tehdejší předseda CHK. Tuto tabulku se nepodařilo dát k odhlasování na konferenci a proto jsem velmi ráda, že vylepšený a dotažený návrh tabulky, která se vám dnes předkládá k odsouhlasení tuto šanci má. A je víc než potřeba ji konečně uvést do praxe, vždyť první návrh se psal téměř před deseti lety.

   Co se týká rengenů na DKK a DLK, to znamená důležité části spadající do zdravotních ošetření mám oprávněné obavy aby nedošlo k situaci která byla kdysi ( a možná ještě je ) velkým problémem u plemene NO. Chovatelé šli ke známému, či svému veterináři a nechali si udělat snímek na DKK a pokud veterinář viděl ( což je dobře rozeznatelné pohledem) u rentgenovaného jedince stupeň DKK více jak C sdělil toto majiteli zvířete a tento výsledek nikdy nebyl odeslán k vyhodnocení a tak nebyl zařazen do statistiky a zrovna tyto výsledky jsou pro CHK jakéhokoli plemene velmi cenné. Dále na některých pracovištích si polohují zvíře sami chovatelé, což potom vede k chybám ve vyhodnoceních,také snímky RTG nemívají potřebnou úroveň jako ze specializovaných pracovišť. Proto navrhuji aby se snímky vyhotovovaly a vyhodnocovaly na jednom pracovišti s tím, že vyhodno covatelé jsou rozmístěni po celé republice, takže každý majitel může jít k tomu , kterého má nejblíž. Tato vyhodnocení následně zašlou určenému členu CHK.

   Co se týká DLK naše plemeno nemá problémy, ale objevují se první „vlaštovky" a dle mého názoru je potřeba se s tím vypořádat vylučováním postižených zvířat z chovu, dokud je napadených zvířat málo a jejich vyloučení z chovu neohrozí nijak populaci plemene. DLK jakéhokoli stupně se daleko hůř vymýtí z chovu než DKK, neboť už u stupně 1 se vyskytuje artróza a odpovídá stupni napadení 2 u DKK.
Ještě bych ráda zmínila povahy a hodnocení povah na bonitacích. Stávající bonitační tabulka hodnocení povah je nedostačující – hodně práce dalo vytvoření stupnice povah na nové bonitační tabulce – to ale neřeší problém, který je častěji než dříve vidět na setkáních CSV. Přibývá zvířat která jsou povahově nevyrovnaná a nervózní. Je potřeba důsledně kontrolovat skladbu chovných párů, tak, aby se chovný pár nesestavoval ze zvířat nervózních mívajících tendenci takzvaně kousat ze strachu. Tato nervozita se může častěji projevovat u zvířat jemnější konstituce, proto je potřebné i toto kontrolovat a nespojovat zvířata sice ušlechtilá, ale konstitučně slabší. Již dlouho je ve světě trend chovat psy ovladatelné, přátelské, společníky člověka, rodiny. Tímto směrem by se měl ubírat i chov CSV v ČR a na této cestě střežit zdraví a typický vzhled psa, který připomíná vlka, našeho Československého vlčáka.

Z galerie