Zápisy ze schůzí

Zápis z ustanovující členské schůze nově zvolené Organizační komise, region Čechy, 3.4.2022 Komárov

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 4. 2022 13:06 Zveřejněno 14. duben 2022
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 212

Zápis z ustanovující členské schůze nově zvolené Organizační komise, region Čechy, 3.4.2022 Komárov

Přítomni: Lenka Dragonari, Helena Jahelková, Jana Kotulánová, Tereza Moravcová, Kamila Nováková, Hana Slezáčková, Přemysl Šuster, Petr Treppesch, Václav Zeisek.

Proběhla volba přidělení jednotlivých funkcí:

 

Předseda Václav Zeisek (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Kotulánová, Nováková, Moravcová, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, proti: Dragonari, zdržel se: Jahelková, Zeisek)

Tajemník Helena Jahelková (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šustr, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Jahelková)

Pokladník Jana Kotulánová (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Kotulánová)

Bonitace Lenka Dragonari (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek). Pomocník při bonitaci Přemysl Šuster (pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Šuster).

Výstavy Hana Slezáčková (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Slezáčková).

Propagační činnost Tereza Moravcová (navrhovatel Hana Slezáčková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Moravcová)

Sportovní akce Václav Zeisek a Petr Treppesch (pro: navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šustr, zdržel se: Treppesch, Zeisek)

Pracovní jedinec Kamila Nováková (pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Nováková)

 

Bylo navrženo Janou Kotulánovou, aby se na webu změnil název funkce „Výcvik“ na „Sportovní akce“.

Následně proběhly diskuze ohledně pracovního jedince (sportovní kynologie vs vytrvalostní sporty), návrhů členů CHK, návrhů na Konferenci a dále byla dokončena diskuze o směřování chovu a zdraví (viz Zápis z volební schůze, region Čechy, 3.4.2022 Komárov). Dále bylo diskutováno zajištění plánovaných akcí na rok 2022.

zapsala Helena Jahelková