Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z ustanovující členské schůze nově zvolené Organizační komise, region Čechy, 3.4.2022 Komárov

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 4. 2022 13:06 Zveřejněno 14. duben 2022
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 439

Zápis z ustanovující členské schůze nově zvolené Organizační komise, region Čechy, 3.4.2022 Komárov

Přítomni: Lenka Dragonari, Helena Jahelková, Jana Kotulánová, Tereza Moravcová, Kamila Nováková, Hana Slezáčková, Přemysl Šuster, Petr Treppesch, Václav Zeisek.

Proběhla volba přidělení jednotlivých funkcí:

 

Předseda Václav Zeisek (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Kotulánová, Nováková, Moravcová, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, proti: Dragonari, zdržel se: Jahelková, Zeisek)

Tajemník Helena Jahelková (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šustr, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Jahelková)

Pokladník Jana Kotulánová (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Kotulánová)

Bonitace Lenka Dragonari (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek). Pomocník při bonitaci Přemysl Šuster (pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Šuster).

Výstavy Hana Slezáčková (navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Slezáčková).

Propagační činnost Tereza Moravcová (navrhovatel Hana Slezáčková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Nováková, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Moravcová)

Sportovní akce Václav Zeisek a Petr Treppesch (pro: navrhovatel Kamila Nováková, pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šustr, zdržel se: Treppesch, Zeisek)

Pracovní jedinec Kamila Nováková (pro: Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Slezáčková, Šuster, Treppesch, Zeisek, zdržel se: Nováková)

 

Bylo navrženo Janou Kotulánovou, aby se na webu změnil název funkce „Výcvik“ na „Sportovní akce“.

Následně proběhly diskuze ohledně pracovního jedince (sportovní kynologie vs vytrvalostní sporty), návrhů členů CHK, návrhů na Konferenci a dále byla dokončena diskuze o směřování chovu a zdraví (viz Zápis z volební schůze, region Čechy, 3.4.2022 Komárov). Dále bylo diskutováno zajištění plánovaných akcí na rok 2022.

zapsala Helena Jahelková

Z galerie