Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 76 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Výsledky korespondenční konference delegátů konané v roce 2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 5. 2018 23:31 Zveřejněno 21. únor 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 855

Po odstoupení 2 členů z celostátního výboru KCHČSV v říjnu 2016 výbor v souladu s rozhodnutím konference ze dne 21. 6. 2014 uspořádal korespondenční konferenci, v rámci které proběhla doplňková volba členů celostátního výboru.

Korespondenční konference delegátů byla zahájena začátkem listopadu 2016, kdy byli e-mailem osloveni delegáti konference s žádostí o aktualizaci kontaktní adresy a s informací, že je zahájena korespondenční konference delegátů. V rámci hromadné e-mailové komunikace měli delegáti možnost doplnit kandidáty do tajné volby výboru a následně proběhla volba sčítací komise. Sčítací komise byla zvolena ve složení Černohorská, Krčmář, Skoupý. Hlasovací lístky pro tajnou volbu členů výboru a hlasovací lístek s návrhy byly následně rozeslány doporučeně všem delegátům konference.

Program konference byl následující:

  1. Volba 2 členů výboru KCHČSVmoravské základny (tajná volba)
  2. Úprava povinnosti zřizovat dva kruhy na svodech a bonitacích (hlasování č. 2)
  3. Úprava znění textu týkajícího se laboratoří pro vyhodnocení DNA profilu (hlasování č. 3)
    1. Úprava znění bodu V.6 ZaCHŘ (hlasování č. 4)

Po obdržení hlasovacích lístků byl e-mailem vznesen protinávrh č. 1 k hlasování č. 3, dále protinávrh č. 1 a protinávrh č. 2 k hlasování č. 4 a návrh hlasování č. 5. Emailově bylo delegáty konference schváleno: protinávrh č. 1 k hlasování č. 3, protinávrh č. 2 k hlasování č. 4, hlasování č. 5. O hlasování č. 2 se hlasovalo společně s odesláním hlasu kandidátům do výboru, návrh č. 2 byl schválen. Nejvíce hlasů obdržel Milan Pavlíček, na druhém místě se umístili se shodným počtem hlasů: Roman Krčmář, Marie Nečasová, Marta Nobarová, viz zápis sčítací komise ze dne 6. 1. 2017.

Celostátní výbor KCHČSV se vzhledem k časové, administrativní a finanční náročnosti (a reálné možnosti, že by při opakované volbě byli na prvním místě kandidáti se shodným počtem hlasů) rozhodl neprovádět opakovanou tajnou volbu, viz zápis korespondenční schůze výboru ze dne 17. 1. 2017. Neprodleně po tomto rozhodnutí výbor informoval delegáty korespondenční konference.

Karel Skoupý (delegát konference) podal dne 18. 1. 2017 protest proti ukončení korespondenční konference a rozhodnutí výboru neopakovat tajnou volbu. Protest byl e-mailem zaslán všem delegátům korespondenční konference neprodleně po rozeslání výsledku hlasování a informaci o ukončení konference.

Vzhledem k tomu, že byl protest Karla Skoupého adresován delegátům konference a týká se hlasování konference a samotného aktu ukončení konference, přísluší řešení protestu korespondenční konferenci. V návaznosti na toto proběhlo hlasování o oprávněnosti protestu Karla Skoupého, kterého se e-mailově zúčastnili všichni delegáti. Výsledkem hlasování delegátů je rozhodnutí korespondenční konference, že protest Karla Skoupého je neopodstatněný a korespondenční konference souhlasí s rozhodnutím výboru (tj. neprovádět opakovanou volbu člena výboru a dokončit funkční období celostátního výboru ve složení: Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch).

K informaci.

V Brně dne 8. 2. 2017 zapsala Hana Černohorská, tajemník KCHČSV

Z galerie