Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Usnesení konference KCHČSV - 25.6.2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 21. 7. 2016 2:05 Zveřejněno 21. červenec 2016
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1688

KONFERENCE SCHVALUJE:

 • změnu klubových řádů podle konferencí odsouhlasených návrhů - viz. zápis z konference.
 • stanovení minimální věkové hranice pro svod mladých na 7 měsíců.
 • možnost použít jedince Ob v chovu pouze s partnerem s povahou hodnocenou Og, Of, Oh, Oi, Oj
 • právo pořádající územní pobočky vyhlásit stop stav přihlašování na bonitaci.
 • vytvoření pracovní skupiny pro návrh změn a doplnění bonitační tabulky s využitím již dříve navrhovaných změn a uskutečněných jednání s KCHČSV    Slovenské republiky.
 • změnu provedení testu povahy – oddělení části střelba a průchod civilní osoby do samostatné části, řazené až po posouzení všech bonitovaných jedinců ve skupině osob a u kolíku.
 • změny bonitační tabulky – zrušení zadávání kódů P1, P3 a P5.
 • vytvoření pracovní skupiny pro aktualizaci bodovací tabulky soutěže Pracovní jedinec roku.
 • omezení vystavování KL na spojení s rizikem DM a DW – vystavovat KL pouze na taková spojení, kde je zajištěno, že potomci budou maximálně nosiči.
 • návrh kroků při odběru krve pro stanovení DNA profilu a test DM a DW.
 • ukončení spolupráce s laboratoří GenRex.
 • v případě potřeby uhrazení opakování zhotovení DNA profilu u jedinců vyhodnocených laboratoří GenRex, resp. po doložení výsledků srovnávacích testů ISAG laboratoří GenRex dopracování ISAG standardizovaných DNA profilů na náklady KCHČSV.
 • možnost zasílání vzorků krve pro stanovení DNA profilu do kterékoliv ISAG certifikované a akreditované laboratoře.

KONFERENCE UKLÁDÁ:

 • výboru a chovatelské komisi KCHČSV zajistit natočení instruktážního videa pro proškolení figuranta provádějícího test povahy.
 • územním pobočkám poskytnout majiteli záznam z bonitace jeho psa za jednotný manipulační poplatek 500,- Kč.
 • zřídit na svodech a bonitacích dva kruhy, kde budou svody a bonitace posuzovány souběžně – svody bude provádět určená proškolená odborně způsobilá osoba.
 • územním pobočkám pořádat ročně 3 + 3 bonitace (celkem 6 bonitací v ČR) a v případě velkého zájmu vypsat další termíny.
 • bonitační komisi sledovat výskyt bílých drápů a zapisovat tento nedostatek do bonitačního kódu.
 • chovatelské komisi a výboru KCHČSV zpracovat doplněnou bonitační tabulku k projednání s KCHČSV Slovenské republiky a k předložení příští konferenci.
 • chovatelské komisi a výboru KCHČSV projednat navrhované změny a doplnění bonitační tabulky s KCHČSV Slovenské republiky.
 • výboru KCHČSV zveřejnit předepsaný postup pro odběr a zaslání krve pro stanovení DNA profilu a testy DM a DW.
 • územním pobočkám KCHČSV určit konkrétní osoby zodpovědné za pořádání, propagaci, organizační zajištění a informování o průběhu akce.


Trvající a průběžné úkoly:

 • poradci (poradcům) chovu dohlížet, aby při bonitaci byly pečlivě vyhodnocovány důvody, vedoucí k výrazným odchylkám indexů od normálu
 • výboru KCHČSV pokračovat v jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa mezi oficiální uznávané zkoušky v ČR
 • výboru KCHČSV ověřit u KCHČSV Slovenské republiky stávající stav při zapracování dohodnuté změny standardu ve smyslu návratu k původnímu znění v bodě poměr délky trupu ke kohoutkové výšce je ne více než 10 : 9.
 • výboru KCHČSV pokračovat v jednání s ČMKU, aby na stránkách www.cmku.cz bylo zveřejněno platné znění standardu ČSV.

V Praze – Slivenci dne 25. 6. 2016
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie