Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 61 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Volební členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko, 16. 4. 2016 Židlochovice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 30. 4. 2016 13:21 Zveřejněno 30. duben 2016
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1025

Přítomni: 23 členů dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze, volba sčítací komise
2. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference
3. Přerušení schůze - volby (vyplnění a odevzdání hlasovacích lístků) v průběhu svodu mladých
4. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období
5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2015
6. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky
7. Zpráva o chovu
8. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference
9. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise
10. Informace k celostátní konferenci KCHČSV
11. Různé
12. Závěr

Projednávaní bodů:

1. Zahájení schůze, volba sčítací komise

Schůzi zahájila odstupující předsedkyně pobočky Marie Nečasová.
Členská schůze se usnesla, že sčítací komise bude tříčlenná. Do sčítací komise byli navrženi:
Václavík
Pospíšilová
Krčmář
Zvoleni jednohlasně

2. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Z pléna byl přednesen návrh na snížení počtu členů výboru pobočky na 5 (v současnosti 7)
Schváleno jednohlasně

Výbor územní pobočky pro následující volební období bude zvolen pětičlenný, KRK územní pobočky bude zvolena tříčlenná.

Tajemník pobočky Jiří Drábek a pokladník pobočky Štěpán Balaštík provedli kontrolu členské základny a zaplacených členských příspěvků ke dni konání volební členské schůze. Ke dni 3. 4. 2016 měla pobočka pro Moravu a Slezsko 73 aktivních členů - viz. zpráva KRK (71 platících + 2 čestné) s právem volit a být volen.
K okamžiku zahájení členské schůze má pobočka pro Moravu a Slezsko 85 platících členů (obnovení členství doplacením členského příspěvku na účet pobočky od kontroly KRK do dne členské schůze - 3 členové, 9 nových členů přihlášených současně s přihlášením na svod / bonitaci a při prezenci svodu, tzn. PŘED zahájením členské schůze). Z tohoto počtu je určen počet delegátů zastupujících územní pobočku pro Moravu a Slezsko na celostátní konferenci KCHČSV podle klíče 1 delegát na každých započatých 10 členů pobočky - tzn. územní pobočka pro Moravu a Slezsko volí 9 delegátů celostátní konference KCHČSV, kandidáti na 10. až 12. místě podle výsledků voleb budou náhradníky.
Poznámka: Další noví členové, kteří vyplnili přihlášku až PO zahájení členské schůze, NEJSOU do počtu členů určujícího počet delegátů započteni. Jako směrodatný je brán počet členů územní pobočky k okamžiku zahájení členské schůze.

3. Přerušení schůze - volby

Po přednesení návrhů do voleb orgánů pobočky a delegátů konference byly zahájeny volby a schůze byla přerušena.

4. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období

Zprávu o činnosti přednesla Marie Nečasová. V roce 2015 pobočka pořádala tyto akce:
- jarní svod a bonitace 26.04.2015 Židlochovice
- podzimní svod a bonitace 18.10.2015 Frýdlant nad Ostravicí
- LVT Jevišovice 12.-19.07.2015 - součástí LVT byl 13. ročník Memoriálu Karla Matušince - Jevišovický pětiboj
- přebor dle ZVV1 12.09.2015
- speciální výstava ČSV 13.09.2015
Dále byly pořádany výcvikové víkendy a různá setkání, jejichž organizaci si vzali na starost členové naší územní pobočky klubu, za což jim patří poděkování.

5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2015

Zprávu o hospodaření přednesla Lea Kratinová (pokladník Š. Balaštík omluven).

6. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky

Zprávu kontrolní a revizní komise pobočky přednesla Hana Černohorská

7. Zpráva o chovu

Zprávu o chovu přednesla Monika Tichá.

8. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Do výboru pobočky byli zvoleni:
- K. Skoupý
- M. Tichá
- M. Nečasová
- L. Brzobohatá
- Š. Balaštík

Do KRK pobočky byli zvoleni:
- D. Seibt
- J. Václavík
- J. Pospíšilová

Delegáty konference byli zvoleni:
- K. Skoupý
- M. Nečasová
- M. Tichá
- L. Brzobohatá
- D. Matušincová
- V. Kouřil
- R. Krčmář
- J. Drábek
- H. Černohorská
Náhradníci:
- J. Smištíková
- L. Kratinová

9. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise

Územní pobočka KCHČSV pro Moravu a Slezsko navrhuje výboru KCHČSV, který bude zvolen na konferenci KCHČSV 2016, aby jmenoval do chovatelské komise tyto členy územní pobočky:
- Dana Matušincová
- Monika Tichá
- Lenka Brzobohatá

Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 4

10. Informace k celostátní konferenci KCHČSV (Praha – Slivenec, 25. 6. 2016)

a) termín pro členy klubu k zasílání návrhů delegátům a jejich projednání s vybraným delegátem, který návrh přednese na konferenci: 24.05.2016

b) termín pro delegáty konference k zaslání návrhů zpracovateli sborníku konference - jako předmět e-mailu uvést "Konference KCHČSV 2016"): 31.05.2016 - u návrhu uvést:
- jméno navrhovatele
- jméno delegáta, který návrh přednese
- název návrhu
- znění návrhu (u návrhu změn klubových řádů uvádět přesnou navrhovanou formulaci)
- stručné zdůvodnění

c) Na návrhy k projednání, které budou zaslány zpracovateli sborníku po uvedeném termínu, nebude brán zřetel a nebudou do sborníku zařazeny!

d) Na konferenci budou přednostně projednány návrhy zařazené do sborníku. Další návrhy je možné podat dodatečně na konferenci, a to písemnou formou nejpozději před započetím projednávání návrhů předsedajícímu konference. Tyto dodatečně podané návrhy budou na konferenci projednány v bodě "Různé".

11. Různé

V bodě Různé nebyly na členské schůzi předneseny žádné návrhy a podněty.

12. Závěr

Nikdo z přítomných nevznesl námitku proti průběhu volební členské schůze, průběhu voleb ani výsledkům hlasování.

V Židlochovicích dne 16. 4. 2016
Zapsala Marie Nečasová

Z galerie