Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 66 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Korespondenční schůze výboru KCHČSV

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 26. 1. 2016 16:15 Zveřejněno 10. říjen 2015
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1762
Projednané body:

I. Vyjádření výboru KCHČSV k závěru a návrhu řešení KRK územní pobočky pro Čechy (bonitace feny Cora z Molu Es)
II. Nechtěné krytí feny Banshee Queen s Divokou krví
III. Úpravy bodovací tabulky pro hodnocení pracovního jedince


I. Vyjádření výboru KCHČSV k závěru a návrhu řešení KRK územní pobočky pro Čechy (bonitace feny Cora z Molu Es)

Výbor na své schůzi 11.07.2015 předal záležitost ohledně bonitace feny Cora z Molu Es k posouzení KRK územní pobočky pro Čechy (předmětná bonitace byla pořádána územní pobočkou pro Čechy). Dne 24.08.2015 předseda KRK územní pobočky pro Čechy zaslal výboru následující stanovisko:

Na základě podání podnětu celostátním výborem KCHČSV v ČR, vyplývajícím z bodu 10 schůze výboru ze dne 11.7.2015 si KRK vyžádal vyjádření majitele feny Cora z Molu Es i členů bonitační komise. Na základě toho KRK navrhuje následující:
1. Udělit napomenutí (popř. důtku) zástupci Klubu, který dělal přejímku psů na bonitaci 18.4.2015 v Hořovicích.
2. Bonitaci feny anulovat s tím, že se může zdarma účastnit jakékoliv další bonitace znovu. Chovnost feně s okamžitou platností zrušit. Nelze jen posunout platnost bonitace a chovnost na správný věk. Fena byla bonitována a uchovněna v zásadním rozporu s bonitačním řádem a je tedy nutné bonitaci opakovat.
3. Pokud je majitel členem KCHČSV, udělit mu napomenutí za porušení bonitačního řádu.
4. Majitel z bonitace jel přímo na návštěvu k chovatelce feny, která je členkou chovatelské komise, a zveřejnila hned výsledek bonitace feny na svých stránkách. Tedy musela jasně vědět, že byla fena zbonitovaná v rozporu s bonitačním řádem KCHČSV a přesto nikomu nic neřekla. Výbor by měl posoudit, zda takový člověk je přínosem pro chovatelskou komisi KCHČSV, když podporuje a kryje porušování základních klubových řádů. Níže přikládám screenshot webových stránek chovatelky (vložen soubor png).

Vyjádření výboru KCHČSV ke stanovisku KRK:

Ad 1) Výbor KCHČSV konstatuje, že byla učiněna neúmyslná chyba ze strany organizátora bonitace a bonitační komise – k bonitaci byla připuštěna fena nesplňující minimální věkovou hranici stanovenou bonitačním řádem KCHČSV. Výbor KCHČSV ukládá organizátorům bonitací, osobám konajícím přejímku a členům bonitačních komisí, aby kladli důraz na kontrolu údajů přihlášených zvířat.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 2) Anulování bonitace feny Cora z Molu Es ze dne 18.04.2015 a umožnění bezplatné účasti na kterékoliv další bonitaci v souladu se stanoviskem a návrhem řešení předloženým KRK územní pobočky pro Čechy.

Pro: Skoupý, Brzobohatá, Krčmář
Proti: Havlík, Hospodka, Andrlová, Treppesch
Zdržel se: 0

Závěr: Výbor uznává bonitaci feny Cora z Molu Es, přestože u bonitace nesplňovala minimální věkovou hranici pro absolvování bonitace předepsanou bonitačním řádem KCHČSV.
Zdůvodnění: Chybu učinil klub při přejímce zvířat a bonitaci umožnil. Z toho důvodu uděluje výbor KCHČSV jmenované feně vyjímku a její bonitaci uznává za platnou. Výbor upozorňuje, že k eliminaci podobných chyb je nutné využívat všechny stupně kontroly - tj. kontrolu při přijetí přihlášky, kontrolu při přejímce zvířat před bonitací a kontrolu ze strany bonitační komise při bonitaci.

Ad 3) Vyjádření výboru k návrhu KRK udělit napomenutí za porušení bonitačního řádu chovateli, pokud je členem klubu.

Pro: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář, Hospodka
Proti: Havlík
Zdržel se: 0

Výbor upozorňuje majitele feny Cora z Molu Es (jakož i všechny ostatní majitele psů chystajících se k bonitaci), že je nutné při přihlašování a účasti na bonitaci dodržovat bonitační řád KCHČSV.

Ad 4) Vyjádření KRK územní pobočky pro Čechy k osobě Ing. Soukupové (důvody vyjádření jsou uvedeny ve stanovisku KRK).

Pro: Krčmář
Proti: Havlík, Hospodka, Andrlová, Treppesch
Zdržel se: Skoupý, Brzobohatá

Výbor konstatuje, že tato část vyjádření KRK nesouvisí s posouzením platnosti bonitace uvedené feny.

II. Nechtěné krytí feny Banshee Queen s Divokou krví

Dne 10.08.2015 oznámila Tereza Dohnalová chovatelské komisi, že majitelka psa Attila Sirius s Divokou krví a feny Banshee Queen s Divokou krví jí oznámila nechtěné nakrytí mezi těmito dvěma jedinci. Pes je v současné době chovný, fena na bonitaci teprve půjde. Oba jedinci jsou vyšetřeni na DKK, DLK, DM a DW se shodným výsledkem DKK A/A, DLK 0-0, DM N/N a DW N/N. Tereza Dohnalová požádala CHK o stanovisko, zda mohou být pro štěňata vystaveny PP. CHK doporučuje, aby klub zastřešil tento vrh. Příbuznost je na hranici doporučovaných hodnot dle zpracované Metodiky chovu. Spojení splňuje kritérium min. 2 volných generací, ohledně ostatních zdravotních důvodů také nejsou překážky.

Výbor klubu souhlasí s vydáním PP pro tento vrh za podmínky, že majitel feny se s fenou zúčastní bonitace ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 18.10.2015 (v termínu bonitace v Hrádku u Rokycan dne 19.09.2015 budou štěňata stará jen několik dnů a nelze od nich oddělit fenu na celý den, nebo štěňata bez zbytečných rizik převážet).

Pro: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář, Havlík, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nevyjádřil se: Andrlová

III. Úpravy bodovací tabulky pro hodnocení pracovního jedince

Vzhledem k novému znění zkušebních řádů je nutno aktualizovat tabulku pro vyhodnocení pracovního jedince. Návrh předložil výboru Petr Treppesch dne 24.08.2015. Podle aktualizované tabulky proběhne vyhodnocení této soutěže již za rok 2015, kdy vstoupily v platnost nové zkušební řády obsahující nové zkoušky.

Pro: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář, Havlík, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nevyjádřil se: Andrlová

Dne 21.09.2015
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie