Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 66 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Mimořádná schůze výboru KCHČSV, 12. 9. 2015 Židlochovice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 9. 2015 7:52 Zveřejněno 19. září 2015
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1897

Přítomni: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Nepřítomni: Havlík (omluven), Hospodka (omluven), Andrlová

Program:
1. Žádost manželů Andrlových – zápis do registru
2. Úpravy v hodnocení bonitací
3. Opakované porušení ZaCHŘ KCHČSV a ZŘ ČMKU při zápisech vrhů Lucky od Lukava

 

1. Žádost manželů Andrlových – zápis do registru

Dne 4. 8. 2015 byla doručena výboru KCHČSV žádost (viz. příloha zápisu) o zápis kříženců – potomků psa ČSV Ruby Passo del Lupo a karpatské vlčice – do pomocného registru plemenné knihy. Oba jedinci jsou v majetku manželů Andrlových. K žádosti výbor KCHČSV konstatuje:

Dle Zápisního řádu ČMKU, čl. XII.1 jsou do pomocného registru (P Reg) zapisováni jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu, a dále jedinci bez průkazu původu (případ kříženců).

Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu, ke které je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně "velmi dobrá". Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku, tzn. vzhledem ke kohoutkové výšce předmětných kříženců od ukončeného 17. měsíce věku. (Kompletní znění – viz. Zápisní řád ČMKU.)

ZaCHŘ KCHČSV uvádí, že podmínkou zápisu do registru je souhlas konference KCHČSV s každým zapsaným jedincem (čl. XII.2) a také uvádí, že evidovaný chov řídí chovatelská komise klubu, přičemž plán evidovaného chovu schvaluje Konference KCHČSV (čl. IV.6; kompletní znění – viz. ZaCHŘ KCHČSV).

V souladu s výše uvedeným výbor KCHČSV konstatuje, že nelze zapsat křížence nyní, neboť je nutné nejprve splnit podmínky dané Zápisním řádem ČMKU a ZaCHŘ KCHČSV. Výbor KCHČSV pověřuje chovatelskou komisi, aby zpracovala vyjádření k žádosti o zápis uvedených kříženců do P Reg, a to včetně zdůvodnění, a toto vyjádření předložila výboru KCHČSV nejpozději k datu 31.12.2015. Výbor pak vydá své stanovisko k materiálu zpracovanému chovatelskou komisí.

V případě, že možnost zápisu bude odsouhlasena, bude dále postupováno v souladu se Zápisním řádem ČMKU a ZaCHŘ KCHČSV. Tzn. chovatelská komise bude pověřena zpracováním plánu evidovaného chovu, včetně stanovení cílů, podmínek apod. Tento plán pak bude postoupen ke schválení konferenci KCHČSV. Pokud bude schválen, každý jedinec pak bude posuzován jednotlivě a v případě splnění podmínek o jeho zápisu také rozhodne konference KCHČSV.

Pro: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

2. Úpravy v hodnocení bonitací

Dne 14.08.2015 proběhla schůze zástupců KCHČSV v ČR a SR, na níž byly českými zástupci předloženy návrhy možností řešení nevyhovujícího hodnocení indexů, odsouhlasené schůzí výboru KCHČSV dne 11.07.2015, konkrétně:
A) Zrušení číselných limitů pro hodnocení indexů.
B) Zrušení písmene P v kódu (kromě P14).
C) Zachování současného stavu na Slovensku – v ČR zrušení P podle bodu B).

Výbor KCHČSV SR předloží tyto návrhy chovatelské komisi SK klubu k posouzení, a pokud budou doporučeny, zapracuje změny z návrhů plynoucí do Chovatelského řádu KCHČSV SR (poznámka: znění ZaCHŘ KCHČSV v ČR změny nevyžaduje, nezasahuje do podmínek chovnosti v ČR). Změna Chovatelského řádu KCHČSV SR podléhá schválení členské schůze KCHČSV SR (další řádná členská schůze KCHČSV SR – předpoklad 07 nebo 08/2016).

Výbor KCHČSV v ČR považuje současný systém hodnocení indexů za nesprávný a setrvávání tohoto stavu shledává neodůvodněným a nežádoucím. Z tohoto důvodu rozhodl o tom, že budou provedeny změny v hodnocení bonitací, a to od nejbližší bonitace následující po rozhodnutí výboru KCHČSV.

opatření dle bodu A)
Pro: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
opatření dle bodu B) - nehlasováno, schválen návrh A.

Poznámka: Návrh A kromě výše jmenovaných korespondenčně podpořil člen výboru Ing. Hospodka. Výbor KCHČSV vzal v úvahu rovněž doporučení CHK, která se přiklání v současnosti k návrhu A s možností realizace návrhu B do budoucna.

Závěr:
Od nejbližší bonitace konané po datu tohoto rozhodnutí je zrušeno zadávání celkového hodnocení psa v závislosti na přesně určené hodnotě indexu. Pro vady a nedostatky způsobující abnormality v utváření kostry, vedoucí k odchylkám od požadovaných hodnot, jsou v bonitační tabulce k dispozici odpovídající kódy. Zadání těchto kódů samo o sobě sníží celkové hodnocení jedince, a to v souladu se zjištěnou hodnotou indexu, avšak ne dle přesně tabulkově definované hodnoty, která je vypočtena ze dvou hodnot zatížených chybou měření a zaokrouhlením na 0,5 cm. Ve všem ostatním se bonitace řídí již učiněnými dohodami. KCHČSV v ČR rovněž nadále plně uznává bonitace na Slovensku. Na Slovensku by českým psům na Slovensku bonitovaným nemělo P být do bonitační karty zapisováno. Stejně tak nebude zapisováno slovenským psům bonitovaným v ČR (doplní poradce chovu v zemi, kde je pes registrován). K uvedené problematice je zpracováno podrobné zdůvodnění, které bude zasláno výboru a chovatelské komisi KCHČSV v SR (viz. příloha zápisu).

 

3. Opakované porušení ZaCHŘ KCHČSV a ZŘ ČMKU při zápisech vrhů Lucky of Lukava

HPCH Lucie Novoveská sdělila, že při zápisu vrhu F Lucky of Lukava (chovatelka Kamila Vidláková) došlo opětovně k nedodržení termínů pro zaslání přihlášky k zápisu štěňat. Přihláška byla zaslána se zpožděním několika měsíců. HPCH byla plemennou knihou upozorněna, že prohřešky má tato ch.s. rovněž u jiných plemen v ní chovaných. Už loni bylo vydání PP z důvodu opakovaných prohřešků řešeno radou plemenných knih, letos opět. Plemenná kniha informovala HPCH o vydání PP, avšak požaduje po klubu, aby chovatelka byla řádně potrestána.

Výbor a HPCH obdrželi dopis od ČKS – je přílohou tohoto zápisu.

Výbor KCHČSV jmenuje v souladu s §11 čl. 2 Stanov KCHČSV:
a) Kárnou komisi ve složení:
Předseda: Lucie Novoveská
Člen: Adrian Dragonari
Člen: Monika Tichá
b) Kárného žalobce: Lenka Brzobohatá

Pro: Skoupý, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

V Židlochovicích dne 12.09.2015
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie