Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 61 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze výboru KCHČSV, Kladno - Rozdělov 11. 7. 2015

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 5:39 Zveřejněno 25. červenec 2015
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2483

Přítomni: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Hosté: Ing. Hartl, Smištíková (předsedkyně KRK)
Omluveni: Havlík

Program schůze:
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru
2. Kniha
3. Chovatelská komise
4. Informace o šetření ČIŽP
5. Postup určení podmínek pro klubového šampiona
6. Zproštění územních poboček od platby za člena do celostátní pokladny
7. Nežádoucí krytí
8. Nabídka Lyoness pro členy klubu
9. Příprava ročenky
10. Bonitace feny Cora z Molu Es
11. Indexy - podklady pro další projednání s KCHČSV SR
12. Vyjádření k požadavku zápisu importované feny Zaira Passo del Lupo do české plemenné knihy
13. Informace o možných změnách v druhu členství ve vztahu k zastřešující organizaci
14. Společná schůze zástupců KCHČSV v ČR a KCHČSV SR

 

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru

DNA profily: Byly určeny dvě laboratoře akceptované klubem - Genomia a GenRex. Obě laboratoře jsou nahlášeny plemenné knize - splněno
Velikost výstavních kruhů: Oslovení pořadatelů MVP a NVP - splněno
Národní plemena: Zaslána žádost o podání vysvětlení a sjednání nápravy, aby ČSV byl připuštěn mezi národní plemena na výstavách pořádaných ČMKU - splněno, zatím bez odpovědi z ČMKU
Úprava podmínek pro udělení titulu klubový šampion - trvá (viz. bod 5)
Proběhla 2x korespondenční schůze - doplnění laboratoří pro DNA profily (Genomia), řešení neplánovaných krytí, odsouhlasení poskytnutí prostoru a nehmotné podpory záchranné stanici ČSV při KK Židlochovice.

K informaci

 

2. Kniha

Ing. Hartl napsal novou knihu „Československý vlčák“ a zajistil sponzora, který vydání knihy částečně financoval (25000,- Kč). Zbytek nákladů uhradil KCHČSV (předjednáno výborem korespondenčně). Náklad 2000 výtisků. V současné době je kniha vydaná a je k dispozici členům klubu. Zahájení distribuce bude oznámeno na klubových www stránkách, prodejní cena knihy 80,- Kč. Rozhodčí, ČMKU a ČKS dostanou knihu od pana Hartla zdarma.
Výbor klubu děkuje Ing. Hartlovi za napsání aktualizovaného vydání knihy, zajištění sponzora a tisku.

K informaci

 

3. Chovatelská komise

3.1 Činnost chovatelské komise
Chovatelská komise za první pololetí roku 2015 vystavila 23 krycích listů. Požadavky chovatelů na jejich vystavení jsou uspokojovány většinou v řádu cca 1 - 2 týdnů. Chovatelská komise diskutovala rovněž otázku indexů a jejich hodnocení - Ing. Skoupý podal informaci o průběhu dosavadních jednání a plánovaných dalších krocích (viz. bod 11).

K informaci

 

3.2 Návrh změn v chovatelské komisi
Ing. Skoupý navrhl výboru následující změny v chovatelské komisi:

3.2.1 Odvolání Ing. Soukupové a jmenování Dany Matušincové

 • Doplnění CHK o Danu Matušincovou a její jmenování hlavní poradkyní chovu.
 • Jmenování dosavadní poradkyně chovu Lucie Novoveské regionální poradkyní chovu pro kraje: Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Pověření Lucie Novoveské vykonávat funkci předsedkyně CHK a vést nadále komunikaci s plemennou knihou.
 • V souvislosti s výše uvedeným vymezení územní působnosti pro stávající regionální poradkyni chovu Ing. Danielu Čílovou na kraje: Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský.
 • V souvislosti s výše uvedeným vymezení územní působnosti pro stávající regionální poradkyni chovu Moniku Tichou na kraje: Vysočina (včetně okresů na území Čech), Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský
 • Odvolání Ing. Moniky Soukupové z CHK

Zdůvodnění návrhu na odvolání Ing. Moniky Soukupové z chovatelské komise:
Ztráta důvěry. Ing. Soukupová byla do 02/2005 členkou chovatelské komise a poradkyní chovu - tedy v době, kdy byl realizován chovatelský pokus s kříženci zapsanými jako vrh A Mutara. V současné době, kdy probíhá na popud italských orgánů šetření ČIŽP, týkající se chovu kříženců v ČR a jejich dalšího využití (viz. bod 4), Ing. Soukupová odmítla odpovědět na dotazy týkající se kříženců z ch.s. Mutara a de facto svými vyjádřeními jejich existenci popírá. Na dotazy předsedy KCHČSV, který byl předvolán k podání výpovědi ČIŽP, odpověděla Ing. Soukupová:
„Tzv. pokus Mutara neznám, znám jen název chovatelské stanice doktorky Šebkové, dnes se zabývá chovem jen velkých kníračů. Vše okolo tohoto názvu je fanatiky chovající ČSV vytvořená pohádka, ve které vlastně už nikdo neví co je pravda a co lež...“
Celou korespondenci má výbor k dispozici, neboť byl jejím adresátem. Ing. Soukupová tak popírá podstatné události v historii plemene, jichž jako členka CHK a poradkyně chovu v té době byla minimálně svědkem.
Ing. Soukupová rovněž opakovaně podávala třetím osobám informace o projednávaných záležitostech bez pověření CHK/HPCH či výboru, před tím, než CHK zaujala k těmto záležitostem stanovisko (např. bonitace feny Cora z Molu Es, případ pozdního zaslání přihlášky vrhu Lucky of Lukava).

Diskuze:

 • Ing. Hartl: Ing. Soukupová nevěděla o křížencích Mutara
 • Ing. Skoupý: V době, kdy se realizoval pokud s kříženci Mutara byla poradkyní chovu.
 • Ing. Hartl: Fena Jindřicha Jedličky Ave Lupo Mutara byla kryta v Itálii v ch.s. Passo del Lupo
 • Ing. Hospodka: Vznesl (v průběhu diskuze postupně) dotazy ke křížencům z ch.s. Mutara a jejich potomkům, zda kříženci měli nějaký smysl, zda jsou pro chov přínosem, jak s nimi pracovat dále (pokračovat v jejich chovu) a navrhl zvážit, zda by nemohli mít pozitivní vliv pro plemeno.
 • Ing. Hartl: Nebylo možné chtít, aby kříženci šli do plemene, musel to prokázat až výsledek pokusu. Schválil krytí v Itálii, aby bylo možno pokus dokončit. V ČR bylo zastaveno. Pokus se povedl, nyní mají potomci PP FCI. Vznesl dotaz na údaje uvedené v PP vrhu S passo del Lupo.
 • Ing. Skoupý: Zopakoval zdůvodnění zápisu kříženců do reg. PK - bylo výslovně uvedeno: jedná se o pokus ke zjištění dominance vlka při utváření kyčelních kloubů, je nutná evidence jedinců, s využitím kříženců a jejich potomků v čistokrevném chovu se nepočítá, počítá se pouze s využitím poznatků. Po konferenci 2005 nikdo výbor nepožádal o pokračování pokusu, naopak výbor vyzval Ing. Soukupovou a J. Jedličku, aby sdělili svou představu další spolupráce. Zůstalo bez odpovědi. O vyškrtnutí kříženců bylo požádáno až po narození vrhu S Passo del Lupo, ČMKU vyškrtnutí zamítla. Při pokusu byly porušeny podmínky, které předtím veřejně deklaroval J. Jedlička. Pokračování v chovu potomků kříženců je v rozporu se zdůvodněním, na jehož základě byli zapsáni. Informace o PP vrhu S Passo del Lupo - jako matka je uvedena „Alaska“ bez dalších údajů o předcích.
 • Ing. Hospodka: Zaira Passo del Lupo má rodokmen FCI, nelze dokázat, že je potomkem kříženců.
 • Ing. Hartl: Zaira Passo del Lupo má 3 generace v registru, byly splněny podmínky FCI.
 • P. Treppesch: Pokud není prokázáno, že Ing. Soukupová věděla o křížení s uvedením nesprávných údajů, platí presumpce neviny. Je nutno záležitost s kříženci uzavřít. Je buď třeba jednat razantně, nebo se jimi dále nezabývat.
 • Ing. Skoupý: Důvodem návrhu k odvolání Ing. Soukupové nejsou kříženci samotní (minulost), ale to, že v současné době de facto popírá jejich existenci. Razantně klub chtěl jednat vyškrtnutím z reg. PK.
 • Ing. Skoupý: Opakovaně vyzývá k návratu k podstatě projednávaného bodu.
 • Ing. Hospodka: Dotazuje se, zda máme právo zasahovat do CHK a vznáší protinávrh: Ponechat v CHK Ing. Soukupovou a doplnit Danu Matušincovou. Konstatuje, že by nebylo dobré měnit fungující CHK. Požaduje vyjádření HPCH Lucie Novoveské.
 • Ing. Skoupý: Návrh Ing. Hospodky nelze provést z důvodu odlišných postojů k chovu obou jmenovaných.
 • Ing. Skoupý a Ing. Hospodka stručně shrnuli události po konferenci 02/2005: žaloba na klub, založení ACHV - konkurenčního klubu ke KCHČSV
 • L. Novoveská: Chápe důvody Ing. Skoupého. Pochybnost o přehlednosti pro chovatele. Je pro Ing. Soukupovou z odborného hlediska. Výhradou vůči Ing. Soukupové je to, že někdy nevystupuje jednotně jako člen CHK, ale sama se staví do pozice „Ing. Soukupová a zbytek CHK“. Co se týká základní funkce CHK - vystavování KL - je CHK funkční. Doporučuje nechat případné změny na další volební období.
 • D. Matušincová: S Danou Matušincovou byl telefonicky konzultován protinávrh Ing. Hospodky, protože Dana Matušincová souhlasila s návratem do CHK za dohodnutých podmínek uvedených v návrhu. Dana Matušincová byla dotázána, zda by v CHK pracovala za předpokladu, že by nebyla odvolána Ing. Soukupová (protinávrh Ing. Hospodky). Dana Matušincová potvrdila, že její návrat do CHK v takovém případě není možný.
 • P. Treppesch: Ideálně obě jmenované společně v CHK. Důraz na kvalitní vedení chovu.
 • Ing. Skoupý zmínil význam Dany Matušincové: Mezi roky 1994 - 2004 velikost populace stagnovala (hodnota Ne kolísala mezi 27 a 47, přičemž za hranici přežití je označováno 50). V roce 2005 převzala funkci HPCH Dana Matušincová. Teprve pod jejím vedením v roce 2007 poprvé hodnota Ne překročila 50 (52,8) a v dalších letech stále rostla až na hodnoty kolem 90. Rovněž se za dobu kdy byla ve funkci zvýšil počet vrhů, zbonitovaných zvířat, počty psů a fen v jednotlivých skupinách atd.
 • Ing. Hospodka navrhuje stažení tohoto bodu z programu.
 • Ing. Skoupý se stažením tohoto bodu z programu nesouhlasí a trvá na hlasování, kterým jedině může člen výboru veřejně projevit svůj názor.
 • P. Treppesch: Situaci CHK v současné době označil za zklidněnou, doporučuje nyní změny neprovádět. Dále vyjadřuje obavu, aby návrh na odvolání Ing. Soukupové nebyl některými lidmi vykládán jako msta.
 • Ing. Skoupý odmítá mstu jako důvod svého návrhu. Přesto, že byl v průběhu roku opakovaně vyzýván k odvolání Ing. Soukupové, tyto výzvy odmítal jako neodůvodněné. Odvolání navrhl až v okamžiku, kdy podle jeho názoru odůvodněné je. Každý člen výboru si uvedené informacemi může sám vyhodnotit a rozhodnout se, jestli návrh podpoří nebo nepodpoří.

Hlasováno o návrhu jako celku - nelze rozdělit do dílčích bodů.

Pro: Skoupý, Brzobohatá, Krčmář
Proti: Andrlová, Hospodka, Treppesch
Zdržel se: 0
Návrh byl zamítnut - Ing. Soukupová zůstává v CHK, Dana Matušincová nebude do CHK doplněna.

3.2.2 Doplnění Lenky Brzobohaté jako plnoprávného člena CHK

 • Ing. Skoupý navrhl jmenovat Lenku Brzobohatou plnoprávným členem CHK.

Pro: Skoupý, Brzobohatá, Krčmář,  Andrlová, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: Treppesch
Návrh byl schválen.

3.3 Čekatelé CHK - komunikace
Ostatní čekatelé zůstávají dle rozhodnutí výboru ze dne 12. 7. 2014. Výbor KCHČSV ukládá členům CHK, aby čekatele zahrnuli do adresátů komunikace CHK.

Pro: Skoupý, Brzobohatá, Krčmář,  Andrlová, Hospodka, Treppesch
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

 

4. Informace o šetření ČIŽP

Zprávu podal Ing. Skoupý:
Dne 23. 1. 2015 jsem na základě předvolání podal vysvětlení inspektorkám ČIŽP, které byly pověřeny vyšetřováním chovu kříženců v ČR a jejich následného využití. Vyšetřování je vedeno na základě popudu italských orgánů. ČIŽP jsem poskytnul mě veškeré známé informace o křížencích, včetně korespondence KCHČSV s ČMKU, po níž jsme požadovali prošetření některých skutečností týkajících se dalšího využívání kříženců v zahraničí a zrušení jejich v zápisu v registru (ČMKU tehdy bohužel opakovaně odmítla jakoukoliv součinnost).
Informoval jsem ČIŽP, že v ČR nejsou nyní kříženci pod záštitou KCHČSV chováni a množeni. Dále že byla přijata opatření - doplnění ZaCHŘ KCHČSV, která jejich chov bez přísné kontroly a dodržování pravidel znemožňují. Rovněž jsem podal informaci, že někteří kříženci z vrhu "A" Mutara byli však využiti v chovu v zahraničí (Itálie).
Ing. Hartl doplnil, že podal vysvětlení italské straně.

K informaci

 

5. Postup určení podmínek pro klubového šampiona

Případná změna podmínek ponechána v kompetenci konference KCHČSV.

K informaci

 

6. Zproštění územních poboček od platby za člena do celostátní pokladny

Pokladnice KCHČSV paní Magda Andrlová navrhuje, aby bylo upuštěno od praxe, kdy pobočky platí za své členy do celostátní pokladny. Důvodem je, že do celostátní pokladny jsou připisovány dotace a příspěvky z plemenné knihy. Z těchto prostředků pak lze hradit platby za kolektivní členství. Prostředky vybrané z členských příspěvků lze ponechat pro hospodaření poboček.

Pro: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen

 

7. Nežádoucí krytí

Bylo ohlášeno nežádoucí krytí feny Firefly Srdcerváč psem Bastien Vlčí tlapka (oba jedinci v majetku jednoho majitele). Majitel doplnil vše potřebné k uznání chovnosti obou těchto jedinců. Výbor na základě doporučení CHK souhlasí s vydáním PP pro tento vrh, uděluje chovateli napomenutí a upouští v souladu se ZaCHŘ KCHČSV od finančních a jiných penalizací. Vzhledem k neodkladnosti předjednáno korespondenčně.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen

 

8. Nabídka slevového programu Lyoness pro členy klubu

Hlasování o nabídce registrace KCHČSV do slevového programu Lyoness:

Pro: 0
Proti: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Brzobohatá, Krčmář
Zdržel se: Treppesch
Návrh nebyl schválen.

Výbor konstatuje, že vzhledem k tomu, že do tohoto programu se může každý přihlásit na základě svého vlastního zvážení, KCHČSV se nebude v programu registrovat a poskytovat třetím osobám údaje o své členské základně.

 

9. Příprava ročenky

Ročenka bude připravena za období 2012 - 2015. Podklady a rozpracovanou část zašle výboru Zdeněk Havlík do konce srpna 2015. Na základě těchto podkladů bude dohodnuto, kdo zpracuje kterou část a v jakém termínu tak, aby ročenka mohla být vydána k termínu jarních členských schůzí v roce 2016.

K informaci

 

10. Bonitace feny Cora z Molu Es

Na bonitaci pořádané územní pobočkou pro Čechy v Hořovicích dne 18. 4. 2015 byla zbonitována fena Cora z Molu Es (nar. 15.11.2013), která v den bonitace nesplňovala o 27 dní minimální věk 18 měsíců pro absolvování bonitace, požadovaný bonitačním řádem KCHČSV. Majitel se hlásil předem, jeho přihláška byla nedopatřením přijata a fena byla k bonitaci připuštěna. Omyl objevila HPCH při zpětné kontrole výsledků.
Výbor KCHČSV předává tuto záležitost k posouzení KRK územní pobočky pro Čechy s odkazem na zvážení vyžádání vyjádření členek bonitační komise, které fenu bonitovaly (Jana Tomešková, Lucie Novoveská, Ing. Daniela Čílová) jako podpůrného argumentu pro rozhodnutí KRK.

Pro: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předáno k řešení KRK pobočky KCHČSV pro Čechy.

 

11. Indexy - podklady pro další projednání s KCHČSV SR

Na klubových www stránkách bude zveřejněn článek o problematice indexů. Článek je doplněn dovětkem vydaným výborem KCHČSV, ve které jsou uvedeny možnosti řešení současného stavu, které bude navrhovat česká strana při projednání s KCHČSV SR. Předpokládané uvedení do praxe od podzimních bonitací. Hlasováno o navržených možnostech nápravy současného stavu v hodnocení indexů - viz. článek na klubových www stránkách.

Pro: Skoupý, Havlík (korespondenčně), Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

 

12. Vyjádření k požadavku zápisu importované feny Zaira Passo del Lupo do české plemenné knihy

Dne 7. 5. 2015 jsme byli plemennou knihou ČMKU vyzváni k vydání stanoviska k zápisu uvedené feny do české plemenné knihy. Dne 22. 5. 2015 bylo plemenné knize odesláno následující stanovisko (předjednáno korespondenčně):

Fena Zaira Passo del Lupo nesplňuje podmínky ZaCHŘ KCHČSV v České republice k tomu, aby mohla být považována za představitele plemene československý vlčák, a z toho důvodu ji nelze zapsat jako představitele plemene československý vlčák do české plemenné knihy - viz. ZaCHŘ KCHČSV, čl. I.4: (následováno citací ZaCHŘ KCHČSV)
U uvedené feny nelze dohledat nejen plný min. 3-generační rodokmen u všech jejích předků narozených v r. 1999 a později - údaje o předcích zde končí dokonce už v r. 2006 (údaje o matce feny Sanika Passo del Lupo, narozené 1. 3. 2006 - jíž je údajně jistá Alaska - jsou neznámé, resp. nepřiznané). Uvedená fena nesplňuje ani vyjímku uvedenou v bodě I.4 písm. c) - v současné době není zpracován žádný plán evidovaného chovu, ani takový chov není v ČR realizován. Z výše uvedených důvodů NESOUHLASÍME se zápisem uvedené feny do české plemenné knihy.

K uvedenému stanovisku výboru se odvolal pan Lukáš Vidlák, majitel uvedené feny, plemenné knize dne 2. 6. 2015. Odvolání bylo dáno na vědomí klubu dne 10. 6. 2015.

Výbor předává záležitost KRK KCHČSV s požadavkem vyjádření, zda původní rozhodnutí není v rozporu s řády vyšší právní síly. Další kroky budou činěny po vydání rozhodnutí KRK.

Pro: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předáno k řešení KRK KCHČSV.

 

13. Informace o možných změnách v druhu členství ve vztahu k zastřešující organizaci

Vzhledem k projednávaným změnám v pravidlech pro přidělování dotací sportovním klubům je jednou z navržených variant to, že členové chovatelských klubů, kteří budou registrováni jako kolektivní členové (odvod za člena odesílaný klubem 30,- Kč), nebudou moct skládat se svým psem zkoušky. Jako registrovaní sportovci budou nadále bráni už pouze standardní členové (v současnosti členové ZKO). U těch byl odvod dosud 150,- Kč. Vzhledem k novým pravidlům je pravděpodobné zvýšení tohoto odvodu až na částku 500,- Kč.
Pokud tyto změny skutečně vstoupí v platnost, bude nutné vést evidenci členů rozdělenou na kolektivní a standardní členy, s rozdílnou výší členských příspěvků. Členové kteří budou chtít se svým psem sportovat (skládat zkoušky), budou muset požádat o změnu druhu svého členství a bude jim vystavena nová (tzv. černá) členská průkazka, kterou dodá ČKS. Členové kteří o změnu nepožádají, zůstanou dále kolektivními členy beze změny členského příspěvku.
O vývoji situace v této oblasti budou členové informováni prostřednictvím klubových www stránek, jakmile to bude aktuální.

K informaci

 

14. Společná schůze zástupců KCHČSV v ČR a KCHČSV SR

Témata navržená k projednání:
1. problematika indexů - zadávání celkového hodnocení (viz. bod 11)
2. informace pro chovatelskou veřejnost - vzájemné uznávání bonitací, přiznávání chovnosti
3. kontrola tabulky vad a nedostatků, v případě rozporů dohoda na dalším postupu k jejich odstranění

Schůze se uskuteční na LVT pořádaném KCHČSV SR v Žiaru dne 14. 8. 2015. Za KCHČSV v ČR navrženi zástupci: Ing. Karel Skoupý, Zdeněk Havlík, Lenka Brzobohatá, Lucie Novoveská, Monika Tichá

Pro: Skoupý, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.


V Kladně - Rozdělově dne 11. 7. 2015
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie