Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 173 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze výboru, 25.02.2015

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 26. 2. 2015 10:48 Zveřejněno 26. únor 2015
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1635

Projednané body:
1. Laboratoř ke stanovení DNA profilů
2. Nechtěné krytí Bonnie z Kopáčkova dvora x Derek Sotis
3. Podpora záchranné stanici Tawy

 

1. Laboratoř ke stanovení DNA profilů

Výchozí skutečnosti:

  • Vzhledem k zahájení platnosti patentu na testování DM, jehož vlastníkem je University of Missouri, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts General Hospital, nemohou komerční laboratoře v zemích jež jsou členy EPU (Evropská patentová unie) testovat DM. Tím došlo ke změně výchozích hodnotících podmínek pro výběr laboratoře.
  • Chovatelská komise vznesla většinou svých hlasů požadavek nahradit laboratoř GenRex při stanovování DNA profilů laboratoří Genomia s odůvodněním, že laboratoř GenRex v současné době  není členem ISAG a není akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Výbor konstatuje, že vzhledem k novým podmínkám (platnost patentu na území EPU) nelze již zohledňovat jako doplňkový parametr při rozhodování možnost testovat na jednom místě i DM. Je třeba zohlednit pouze zhotovení DNA profilů. Dále výbor konstatuje, že skutečnost, že GenRex nemá v současné době akreditaci je mu známa, konzultoval tento fakt s plemennou knihou a z jejího pohledu toto není na překážku. V současné situaci přichází v úvahu kromě zachování současného stavu dvě možnosti řešení:
- změna laboratoře
- rozšíření možnosti testovat v akreditované laboratoři (Genomia)

Na základě výše uvedených současných podmínek a na základě textu zaslaného chovatelskou komisí výbor rozhodl následovně: Výbor ruší výhradní spolupráci s laboratoří GenRex a rozšiřuje možnost zasílání vzorků krve ke stanovení DNA profilů o akreditovanou laboratoř Genomia. Tzn. vzorky je možné zasílat do obou laboratoří, dle rozhodnutí majitele psa. Dále výbor pověřuje Ing. Danielu Čílovou každoročním zpracováním výsledků v rozsahu uvedeném v textu zpracovaného chovatelskou komisí, tj.:
- deskriptivní statistika genetické variability
- analýza genetické struktury populace

Pro změnu laboratoře: 0
Pro rozšíření o laboratoř Genomia: Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Pro zachování současného stavu: Havlík
Zdržel se: Skoupý

Poznámka: Vzhledem k nevýhradní spolupráci se cena stanovení DNA profilu u laboratoře GenRex zvyšuje na cenu běžnou, tzn. 900,- Kč. Ceny laboratoře Genomia budou ověřeny.

 

2. Nechtěné krytí Bonnie z Kopáčkova dvora x Derek Sotis

Potřetí opakované krytí - poprvé oficiálně vyžádáno, nyní podruhé "nechtěné". Nahlášeno se zpožděním. CHK navrhla výboru postupovat v souladu se zněním ZaCHŘ KCHČSV. Výbor souhlasí s navrženým postupem. Chovatel v souladu se ZaCHŘ KCHČSV na své náklady zhotovil testy paternity všech štěňat a uhradil zvláštní poplatek 1000 Kč za každé zapsané štěně. Štěňatům budou vydány PP.

Pro: Skoupý, Havlík, Hospodka, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

3. Podpora záchranné stanici ČSV při KK Židlochovice

Záchranná stanice pro československé vlčáky při KK Židlochovice požádala výbor KCHČSV o podporu poskytnutím prostoru pro prezentaci činnosti záchranné stanice v klubových médiích.

Výbor KCHČSV souhlasí s poskytnutím prostoru pro prezentaci záchranné stanice a její činnosti v klubových médiích, případně poskytnutí prostoru k bezplatné prezentaci psů určených k adopci na klubových akcích (např. na výstavách bezplatně mimo hodnocení ve třídách).

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: Brzobohatá

Poznámka: Zdeněk Havlík navrhuje, aby v případě požadavku bezplatné prezentace opuštěných ČSV s PP určených k adopci výbor v budoucnu postupoval stejně i vůči jiným subjektům (např. útulky).

 

Zapsal: Ing.Karel Skoupý, 25.02.2015

Z galerie