Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 80 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Korespondenční schůze výboru, svolaná dne 11. 11. 2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 4:53 Zveřejněno 15. prosinec 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1660

Program:

1) Projednání žádosti Ing. Daniely Čílové o určení další laboratoře spolupracující s KCHČSV

2) Projednání nahlášených neplánovaných krytí

1) Projednání žádosti Ing. Daniely Čílové o určení další laboratoře spolupracující s KCHČSV

Dne 11. 11. 2014 byla výboru KCHČSV doručena žádost Ing. Daniely Čílové v následujícím znění:

Dobrý den všem,

žádám tímto vedení Klubu CHČSV o určení další laboratoře, kterou budou moci majitelé a chovatelé čsv využívat ke zpracování DNA profilů u svých psů. DNA profilování je pro plemeno okamžik zlomový a majitelé by měli mít možnost svobodného rozhodnutí, které laboratoře využít pro profilování svého psa. Navrhuji plzeňskou laboratoř Genomia, která je mezinárodně uznávaná, má veškeré akreditace a certifikáty, které budou mít v případě nějakých nesrovnalostí váhu nejen v ČR ale také ve světě. Genomia na svých stránkách uvádí, že je schopna vyhodnotit paternitu i z DNA profilů jiných laboratoří a to je pro nás velice důležité, pokud se bude jednat například o zahraniční krytí, kde bude jeden z rodičů "profilován" v cizině.

S pozdravem Daniela Čílová

V rámci urychlení vyřízení bylo dohodnuto projednání této žádosti provedeno korespondenčně.
Hlasování o návrhu uvedeném v doručené žádosti – určení další laboratoře spolupracující s KCHČSV (kromě laboratoře GenRex doplnit laboratoř Genomia):

Pro: Treppesch
Proti: Skoupý, Havlík, Andrlová, Hospodka, Brzobohatá, Krčmář
Zdržel se: 0

Výbor zamítl žádost Ing. Daniely Čílové. Zdůvodnění rozhodnutí výboru:

Výbor KCHČSV byl pověřen konferencí KCHČSV výběrem nejvýhodnější nabídky. Při výběru byla diskutována a brána v úvahu následující hlediska:

  • Nabízené služby pro KCHČSV (zdarma): zpracování statistik, každoroční vyhodnocení genetické variability včetně srovnání, ověření čistokrevnosti. Statistiky a vyhodnocení GenRex nabízí pouze při výhradní spolupráci při stanovování DNA profilů – v případě, kdy by bylo rozděleno mezi více laboratoří, bylo by nutné shromážďování a vyhodnocování výsledků zajistit svépomocí.
  • Nabízené služby pro chovatele: možnost stanovit DNA profil a testovat DM + DW na jednom místě z jednoho vzorku .
  • Hledisko ceny – minimalizace finanční zátěže majitelů ČSV .
  • V úvahu byl brán také fakt, že laboratoř GenRex – na rozdíl od laboratoře Gemonia - není prozatím akreditovaná, jako i fakt, že plemenná kniha akreditaci nevyžaduje. V úvahu bylo vzato také to, že laboratoř GenRex bude o akreditaci žádat. Výbor má k dispozici přehled o profesním působení zakladatelů laboratoře GenRex.
  • Výbor konstatuje, že cenová nabídka Genomia uvádí ceny pro chovatelské kluby, pro jednotlivce platí běžné ceníkové ceny. Stejně tak by bylo nutné prověřit ceny u laboratoře GenRex, jejíž nabídka je vytvořena speciálně pro KCHČSV při výhradní spolupráci – běžné ceníkové ceny jsou vyšší. Rozšíření o další laboratoř by přineslo nutnost vyžádání nových nabídek pro nové podmínky „nevýhradní“ spolupráce, a tedy nutnost se celou záležitostí zabývat od začátku .

K argumentu možné potřeby vyhodnocení paternity např. u krytí české feny zahraničním psem výbor konstatuje, že v takovém případě by bylo nutné mít k dispozici DNA profil zahraničního otce, který je stanovený ze vzorku, který byl prokazatelně odebrán tomuto jedinci. V takovém případě nelze akceptovat DNA profil zhotovený ze vzorku, u kterého není nezpochybnitelně prokázáno od kterého jedince pochází. V ČR bude odběr potvrzen ve veterinárních záznamech PP, identita jedince bude ověřena veterinárním lékařem, který odběr provede, a který také vzorek laboratoři odešle. Výbor může v odůvodněných jednotlivých případech, které se řeší vždy individuálně, rozhodnout o laboratoři, kde budou testy paternity provedeny, pokud by nebylo možné je realizovat v laboratoři GenRex. Proto tento argument nepovažuje výbor KCHČSV za dostatečný k obecnému rozšíření výběru možných laboratoří, které by přineslo ztrátu výhod plynoucích z výhradní spolupráce s jednou laboratoří.

Podrobné informace k výběru laboratoře, včetně příslušných rozhodnutí a usnesení konference, jsou ke stažení zde.

2) Projednání nahlášených neplánovaných krytí

Dne 13.11.2014 bylo nahlášeno neplánované krytí feny Džesie Vlčí naděje psem Atilla Ytax – oba v majetku p. Andreje Tarasoviče. Majitel nemá registrován chráněný název chovatelské stanice – požádal Ing. Podlesného (ch.s. Ytax) o zapsání odchovu pod jeho chovatelskou stanicí. Spojení uvedených jedinců nebrání žádné známé zdravotní důvody, zcela v pořádku je rovněž příbuzenská vzdálenost a nedochází ani ke kumulaci vad a nedostatků. Oba jedinci řádně splnili podmínky chovnosti v České republice.

Dne 30.11.2014 bylo nahlášeno neplánované krytí feny Amelly Sophia de Molay psem Cerberus Arqeva - oba v majetku chovatelky Jany Šuterové, ch.s. Yzengrin. Ani u tohoto spojení nejsou žádné známé závažné důvody bránící odchovu štěňat a nedochází ani ke kumulaci žádných závažných exteriérových vad. Rovněž zde platí, že oba jedinci splnili řádně podmínky chovnosti v České republice.

Chovatelská komise doporučuje vystavení krycího listu pro tyto vrhy a umožnění jejich zápisu do plemenné knihy bez dalších omezení.
Výbor KCHČSV se ztotožňuje s názorem chovatelské komise a doporučuje dodatečné vystavení krycích listů na uvedené vrhy. Vzhledem k tomu, že v obou případech bylo krytí řádně a včas nahlášeno, a že se jedná o první prohřešek majitelů uvedených jedinců, upouští výbor v souladu s rozhodnutím konference KCHČSV od požadavku na zaplacení zvláštního poplatku. Majitelé uvedených jedinců budou písemně upozorněni a poučeni o nutnosti dodržování ZaCHŘ KCHČSV, jako i o rizicích plynoucích z opakovaného porušení ZaCHŘ KCHČSV.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Hospodka, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Brně dne 14. 12. 2014
zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie