Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 68 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze KCHČSV v ČR a KCHČSV SR, Jasenie 17. 7. 2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 5:01 Zveřejněno 12. září 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1593

Za KCHČSV SR: Luboš Zaremba, Janka Tarkaničová, Monika Benkovičová, Miriam Pavlíková, Ondrej Vavro (od bodu č. 6) – host Soňa Bognárová

Za KCHČSV v ČR: Karel Skoupý, Lenka Brzobohatá, Vojtěch Kouřil, Monika Tichá

1. Sjednocení bonitací:

Podána informace o stavu projednání v ČR. Veškeré dohodnuté změny schváleny konferencí delegátů KCHČSV v ČR, v neuzavřených otázkách (indexy) mají k uzavření mandát konference zástupci výboru a chovatelské komise.

2. Hodnocení indexů

Na Slovensku jsou nyní indexy hodnoceny následujícím způsobem:

Index výšky:

54,0 a více – P1
53,0 až 53,9 – P3
52,9 a méně – P5

Zástupci KCHČSV v ČR souhlasí se stávajícími hodnotami platnými na Slovensku.

Index formátu:

108,0 až 111,0 – P1
105,0 až 107,9 – P3
do 104,9 – P5
nad 111,1 – P5 (delší indexy nejsou dořešeny)

Zástupci obou klubů se dohodli na návrhu, který bude předložen členské schůzi KCHČSV SR:

105,0 až 111,1 – P1
100,0 až 104,9 – P3
pod 100,0 – P5
111,2 až 113,0 – P3
nad 113,1 – P5

Zástupci obou klubů se rovněž dohodli, že v otázku indexu formátu ponechávají otevřenou k diskuzi členské schůzi KCHČSV SR konané 18. 7. 2014 za podmínky, že stávající hranice pro hodnocení indexu formátu budou rozšířeny – pro známku P1 min. 107,0 až 111,1 a k nim odpovídající hodnoty pro známky P3 a P5. Rozmezí hodnot pro hodnocení P3 musí být určeno jak pro hodnoty nižší než 107,0, tak pro hodnoty vyšší než 111,1 (nelze zadávat známku P5 za hodnotu indexu bezprostředně sousedící se standardní hodnotou).

Doplňující poznámka – uzavření otázky indexů:

Členská schůze KCHČSV SR v souladu s předchozím usnesením schválila následující hodnoty indexu formátu:

107,0 až 111,1 – P1
104,0 až 106,9 – P3
103,9 a méně – P5
111,2 až 113,0 – P3
113,1 a více – P5

3. Povahy a jejich hodnocení, kumulace vad

Na Slovensku bude realizováno hodnocení jako v ČR:

Of, Og, Oh – P1 / Oc, Od, Oi, Oj – P3 / Ob – P5 / Oa, Oe – P14

Při kumulaci 3 a více vad bude výsledné hodnocení jedince sníženo o jeden stupeň.

Příklad: Pokud budou jedinci do bonitačního kódu zadány 3 nebo více kódových označení vad a nedostatků, z nichž každý samostatně snižuje hodnocení na známku P3, pak výsledná známka bude P5.

4. Profily DNA v SR

Pro zpracování a vyhodnocení DNA profilů na Slovensku je pověřena slovenským klubem laboratoř Vetgen.

5. Platnost sjednocení bonitací

Bonitace budou vzájemně uznávané od první bonitace následující po členské schůzi KCHČSV SR, konané dne 18. 7. 2014 za předpokladu, že dohodnuté změny budou touto členskou schůzí schváleny.

6. Standard

Zástupci KCHČSV v ČR vznesli dotaz, v jakém stavu je projednání již dohodnutých změn ve standardu ČSV. Standard je předložen ke schválení FCI prostřednictvím SKJ. Zástupci slovenského klubu prověří stav žádosti a případnou možnost doplnění změny u tělesných proporcí – poměr délky trupu ke kohoutkové výšce „ne více než 10 : 9.

7. SVP - sjednocení

Zkouška SVP má na Slovensku statut klubové zkoušky. Rozhodčí jmenuje klub, kritéria pro jmenování rozhodčího zkoušek SVP jsou následující: min. 5 let členství v klubu, podíl na předchozí organizaci min. 3 klubových akcí, absolvované alespoň SVP 1. Kontaktní osoba – za ČR: Petr Teppesch, za SR: Ondrej Vavro.

Mgr. Ondrej Vavro předal oficiální znění zkušebního řádu zkoušek SVP.

8. Přebonitace Garona spod Ďumbiera v ČR

Předseda KCHČSV SR Ľuboš Zaremba vznesl dotaz na okolnosti přebonitace psa Garona spod Ďumbiera v ČR. Zástupci českého klubu podali vysvětlení k těmto okolnostem. Bylo dohodnuto, že KCHČSV v ČR zašle slovenskému klubu oficiální vyjádření – pes Garon spod Ďumbiera nebyl v ČR uchovněn, nemá chovnost zapsánu v bonitační kartě, ani mu nebyla zapsána do průkazu původu. Vyjádření českého klubu zpracuje Monika Tichá a předloží ho výboru KCHČSV v ČR k oficiálnímu odeslání.

Zapsáno – Jasenie 17. 7. 2014

Zapsal: Ing. Karel Skoupý

Z galerie