Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 76 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Mimořádná schůze výboru KCHČSV - 12.7.2014, Praha - Slivenec

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 7. 2014 14:23 Zveřejněno 22. červenec 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2591

Přítomni: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka – Hartl (čestný předseda)
Pozvaný host: Daniela Čílová
Ostatní hosté: Pavel Hanuška, Kamila Nováková

Mimořádná schůze byla svolána v souladu s §7 odst. 1.2.3 Stanov KCHČSV, po souhlasu více než 50% členů výboru, dne 27. 6. 2014.

Program:

1. Návrh na archivaci záznamu ze schůzí výboru KCHČSV
2. Chovatelská komise
3. Doplnění klubových řádů a směrnic v souladu s přijatým usnesením konference
4. Zpracování bonitační tabulky v souladu s přijatým usnesením konference
5. Zahájení jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa na oficiální seznam zkoušek
6. Oslovení komerčních laboratoří, vyžádání nabídek služeb a cenových nabídek
7. Zveřejnění standardu v platném znění na klubových www stránkách a projednání s ČMKU
8. Nákup potřebné záznamové techniky v souvislosti s povinným pořizováním videozáznamu bonitací
9. Dotace
10. Prezentace ČSV na Prague Intercup 2014
11. Kluboví kontroloři
12. Společná schůze KCHČSV v ČR a KCHČSV SR
13. Propagace testování DM a DW, propagace zhotovení DNA profilů
14. Klubový šampion
15. Pracovní jedinec roku
16. Setkání s československým vlčákem - září 2014
17. Česká bonitace v Itálii
18. Zpravodaje

1. Návrh na archivaci záznamu ze schůzí výboru KCHČSV

Návrh - Karel Skoupý: Pořizovat zvukové nesestříhané záznamy ze všech schůzí výboru KCHČSV, resp. vést důslednou archivaci korespondence ze schůzí korespondenčních pro vnitřní potřeby výboru.

Pro: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: Havlík
Zdržel se: 0

2. Chovatelská komise

Nominace členské schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko (dle § 8 odst. 5.5 Stanov KCHČSV):

Dana Matušincová, Karel Skoupý, Monika Tichá, Lenka Brzobohatá, Hynek Hajler

Poznámka: Dana Matušincová se z osobních důvodů rozhodla odstoupit z chovatelské komise a toto své rozhodnutí zaslala dne 23. 6. 2014 (viz. příloha zápisu).

Výbor KCHČSV děkuje Daně Matušincové za odvedenou téměř desetiletou práci pro plemeno ve funkci hlavního poradce chovu.

Nominace členské schůze územní pobočky KCHČSV pro Čechy (dle § 8 odst. 5.5 Stanov KCHČSV):

Lucie Novoveská, Daniela Čílová, Hana Kaufmanová

Doplnění nominace výborem územní pobočky KCHČSV pro Čechy:

Monika Soukupová, Kamila Nováková, Lenka Dragonari

Diskuze před návrhy:

Jaroslav Hospodka: Počet členů CHK by měl být lichý.
Karel Skoupý: Nemusí být lichý počet, i při lichém počtu může dojít k rovnosti hlasů, pokud se někdo zdrží. Zavedený mechanismus – rozhodující hlas při rovnosti hlasů má HPCH.

Návrh A – Karel Skoupý: Jmenovat dle čl. IV.2 ZaCHŘ KCHČSV chovatelskou komisi ve složení: Ing. Daniela Čílová – předsedkyně CHK, Ing. Karel Skoupý – HPCH, Lucie Novoveská – regionální PCH pro Čechy, Monika Tichá – regionální PCH pro Moravu a Slezsko, Dana Matušincová – externí konzultant CHK

Návrh byl konzultován se všemi navrženými, kteří vyjádřili svou pravou vůli pracovat v takto sestavené chovatelské komisi, v souladu s Metodikou chovu vydanou v roce 2012.

Diskuze:

Karel Skoupý: Slabina návrhu - kumulace funkcí, která vyplynula z projednání se všemi navrženými.
Zdeněk Havlík: Co dělá předseda CHK a co HPCH.
Karel Skoupý: Předseda řídí činnost CHK, HPCH komunikuje s plemennou knihou. Shrnutí účelu, proč byla ustanovena funkce předsedy CHK.
Zdeněk Havlík: Dotaz Karlovi Skoupému, z jakých důvodů nechce Kaufmanovou v CHK.
Karel Skoupý: Odpověď na položený dotaz – jsou to následující důvody:

 • Porušení ZaCHŘ KCHČSV a ZŘ ČMKU - vývozy štěňat bez export pedigree (za toto konání byla Hana Kaufmanová písemně napomenuta výborem KCHČSV dne 1. 3. 2014).
 • Falšování zdravotních výsledků povinně zveřejňovaných dle rozhodnutí konference KCHČSV – vyškrtnutí oficiálního výsledku jedince z rozpracované tabulky DKK a DLK.
 • V souvislosti s projednáním vývozů štěňat bez exportního PP H. Kaufmanová na přímý dotaz popřela fakta, která předtím sama písemně uvedla v korespondenci CHK a předsedy KCHČSV J. Hospodky, vyhrožovala tajemnici KCHČSV M. Bulíkové žalobou pro pomluvu, s využitím křivých obvinění a prokazatelných nepravd převáděla problém do osobní roviny.
 • Porušení ZaCHŘ KCHČSV - krytí bez krycího listu. Bez KL, o které nebylo zažádáno, byly nakryty 4 feny, o další jeden KL bylo zažádáno 64 dní před narozením štěňat.
 • Z výše uvedeného plynoucí ztráta důvěry. V CHK by měly být osoby odborně způsobilé a také důvěryhodné.

Zdeněk Havlík: Byla dotázána Monika Soukupová, zda má zájem o práci v CHK?
Karel Skoupý: Ze strany Karla Skoupého nebyla kontaktována z důvodu, že upřednostnil Danu Matušincovou jako externího poradce CHK a navázání na její práci.
Jaroslav Hospodkaa) Jedná se o osobní antipatie Karla Skoupého k Haně Kaufmanové. b) Není fér se bavit o někom, kdo není přítomen.
Karel SkoupýAd a) Nesouhlasí s tvrzením J. Hospodky. Zdůvodnění je podloženo konkrétním konáním jmenované, které je v rozporu s platnými řády KCHČSV a rozhodnutími konference. Ad b) Karel Skoupý pouze odpověděl na přímý dotaz Zdeňka Havlíka.

Návrh B – Jaroslav Hospodka: Rozšířit CHK na 7 lidí. Následně redukováno na 5 lidí. Možní kandidáti na funkci HPCH – Daniela Čílová, Dana Matušincová, Hana Kaufmanová, Monika Soukupová – příp. Karel Skoupý za předpokladu, že odstoupí z funkce předsedy KCHČSV. Návrh dále nekonkretizován, po diskuzi řešeno podle následujícího návrhu.

Diskuze:

Karel Skoupý – Netrvá na funkci HPCH, doporučuje výboru nalézt jiné řešení.
Jaroslav Hospodka – Projednat nominované jednotlivě a vybrat sedm lidí.
Zdeněk Havlík – Z nominovaných vyjmout osoby, které nemají dostatečnou zkušenost s chovem. Tyto osoby pouze jako čekatelé bez hlasovacího práva.
Karel Skoupý – Plnoprávní členové CHK musí souhlasit i s tzv. čekateli, protože se zúčastňují veškeré korespondence CHK – komunikaci nelze rozdělit tak, aby dostávali jen část korespondence.
Petr Treppesch – Projednat všechny nominace územních poboček jednotlivě – viz. návrh C.
Karel Skoupý – Na dotaz Pavla Hanušky vysvětlil kompetence PCH a HPCH. V současné době jsme měli jen jednoho PCH a zároveň HPCH, v nově sestavené CHK by měla být práce rozdělena i na regionální PCH.

Návrh C - Petr Treppesch: Projednat všechny osoby nominované územními pobočkami jednotlivě. V diskuzi bylo dohodnuto následující provedení hlasování:

 • Dana Matušincová (externí konzultant CHK) – vyjádření ano-ne
 • nominované osoby – vyjádření ano-ne k otázkám: člen CHK / regionální PCH / HPCH
 • v hlasování uvedeno rovněž vyjádření Ing. Karla Harla, čestného předsedy KCHČSV, jako hlas poradní

Hlasování o jednotlivých nominovaných osobách dle výše uvedeného klíče:

Dana Matušincová jako oficiálně uvedený externí konzultant CHK:
Skoupý – ano, Hospodka – ne, Treppesch – ano, Andrlová – ne, Krčmář – ne externě, Havlík – ne, Brzobohatá – ano … Hartl – není třeba hlasovat o poradcích
Výsledek: 3x ano, 4x ne

Nominovaní členové CHK:

Karel Skoupý (nehlasováno o regionálním PCH pro Moravu, ctí dohodu navržených osob v návrhu A):
Skoupý – ano/---/ano, Hospodka – ano/---/ne, resp. ano pouze za předpokladu odstoupení z funkce předsedy KCHČSV, Treppesch – ano/---/ne, Andrlová – ano/---/ne, Krčmář – ano/---/ne, Havlík – ne/---/ne, Brzobohatá – ano/---/zdržela se … Hartl – není důvod být předsedou KCHČSV i v CHK, resp. HPCH, předseda KCHČSV činnost CHK řídí.

Monika Tichá:
Skoupý – ano/ano/ne, Hospodka – čekatel/ne/ne, Treppesch – ano/ne/ne, Andrlová – čekatel/ne/ne, Krčmář – ano/ano/ne, Havlík – ano/ano/ne, Brzobohatá – ano/ano/ne … Hartl – nezná, nevyjadřuje se

Lenka Brzobohatá:
Skoupý - čekatel/ne/ne, Hospodka – ano/ne/ne, Treppesch – ano/ne/ne, Andrlová – ano/ano/ne, Krčmář – čekatel/ne/ne, Havlík – čekatel/ne/ne, Brzobohatá – čekatel/ne/ne … Hartl – nezná, nevyjadřuje se

Hynek Hajler:
Skoupý – čekatel/ne/ne, Hospodka – čekatel/ne/ne, Treppesch – čekatel/ne/ne, Andrlová – čekatel/ne/ne, Krčmář – čekatel/ne/ne, Havlík – čekatel/ne/ne, Brzobohatá – čekatel/ne/ne … Hartl – nezná, nevyjadřuje se

Lucie Novoveská:
Skoupý – ano/ano/ano, Hospodka – ano/ano/ano, Treppesch – ano/ano/ano, Andrlová – ano/ano/ne, Krčmář – ano/ano/ne, Havlík – ano/ano/ne, Brzobohatá – ano/ano/ano … Hartl – ano/ano/ne

Daniela Čílová:
Skoupý – ano/ano/ano, Hospodka – ano/ano/ano, Treppesch – ano/ano/ano, Andrlová – ano/ano/ano, Krčmář – ano/ano/ano, Havlík – ano/ano/ano, Brzobohatá – ano/ano/ne … Hartl – ano/ano/ano

Hana Kaufmanová:
Skoupý – ne/ne/ne, Hospodka – ano/ne/ne, Treppesch – ano/ne/ne, Andrlová – ano/ne/ne, Krčmář – ne/ne/ne, Havlík – ano/ano/ne, Brzobohatá – ne/ne/ne … Hartl – ne/ne/ne

Lenka Dragonari:
Skoupý – čekatel/ne/ne, Hospodka – čekatel/ne/ne, Treppesch – čekatel/ne/ne, Andrlová – čekatel/ne/ne, Krčmář – čekatel/ne/ne, Havlík – čekatel/ne/ne, Brzobohatá – čekatel/ne/ne … Hartl – čekatel/ne/ne

Kamila Nováková:
Skoupý – čekatel/ne/ne, Hospodka – ne/ne/ne, Treppesch – čekatel/ne/ne, Andrlová – ne/ne/ne, Krčmář – ne/ne/ne, Havlík – ne/ne/ne, Brzobohatá – čekatel/ne/ne … Hartl – čekatel/ne/ne

Monika Soukupová:
Skoupý – zdržel se, Hospodka – ano/ne/ne, Treppesch – ano/ano/ano, Andrlová – ano/ano/ne, Krčmář – ne/ne/ne, Havlík – ano/ano/ne, Brzobohatá – zdržela se … Hartl – ano/ano/ne

Diskuze v průběhu hlasování:

Zdeněk Havlík – Člen výboru by neměl být zároveň i členem CHK. Důvod - člen výboru má vůči CHK funkci řídící, CHK se výboru zodpovídá ze své činnosti.
Karel Skoupý – Nevylučuje se, v minulosti běžně byli někteří členové výboru i členy CHK.

Nad rámec nominací územních poboček kontaktována Ivana Střítežská – poděkovala za důvěru, avšak vzhledem k pracovnímu vytížení nyní nemůže přijmout.

Souhrn výsledků hlasování členů výboru KCHČSV:

Skoupý 0x čekatel 6x člen --- 1x HPCH
Tichá 2x čekatel 5x člen 4x PCH 0x HPCH
Brzobohatá 4x čekatel 3x člen 1x PCH 0x HPCH
Hajler 7x čekatel --- --- ---
Novoveská 0x čekatel 7x člen 7x PCH 4x HPCH
Čílová 0x čekatel 7x člen 7x PCH 6x HPCH
Kaufmanová 0x čekatel 4x člen 1x PCH 0x HPCH
L. Dragonari 7x čekatel --- --- ---
Nováková 3x čekatel --- --- ---
Soukupová 0x čekatel 5x člen 4x PCH 1x HPCH

Výbor se následně jednomyslně usnesl, že CHK jmenuje jako pětičlennou.

Výbor KCHČSV jmenuje následující členy CHK:

Lucie Novoveská (7 hlasů), Ing. Daniela Čílová (7 hlasů), Ing. Karel Skoupý (6 hlasů), Monika Tichá (5 hlasů), Ing. Monika Soukupová (5 hlasů)

Výbor jmenuje hlavního poradce chovu:

Lucie Novoveská (Ing. Daniela Čílová s vyšším počtem hlasů vyjádřila názor, že Lucie Novoveská je vhodnější kandidát na tuto pozici a vzdala se této pozice v její prospěch)

Výbor jmenuje regionální poradce chovu:

Ing. Daniela Čílová (PCH pro Čechy), Monika Tichá (PCH pro Moravu a Slezsko)

Čekatelé (členové CHK bez hlasovacího práva):

Výbor se usnesl (s přihlédnutím k doporučení Ing. Karla Hartla), že umožní všem navrženým čekatelům účastnit se komunikace CHK – čekatelé: Lenka Brzobohatá, Hynek Hajler, Lenka Dragonari, Kamila Nováková

Karel Skoupý přednesl navržené principy fungování CHK – jedná se o principy, na kterých CHK dosud fungovala, zpracované do psaného textu. Schválen název textu: Etický kodex a pricipy fungování CHK. Podmínkou nutnou pro účast v CHK je, že jmenovaní členové CHK včetně čekatelů písemně deklarují souhlas s tímto textem a zaváží se jej dodržovat.

Hlasování:
Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Doplnění klubových řádů a směrnic v souladu s přijatým usnesením konference

Stanovy KCHČSV – doplnění Stanov KCHČSV zpracoval Karel Skoupý a zaslal ke kontrole Zdeňkovi Havlíkovi dne 1. 7. 2014. Po provedení kontroly Zdeněk Havlík rozešle Stanovy e-mailem členům výboru ke kontrole, pokud do týdne neobdrží připomínky, zašle je ke schválení orgánům státní správy. Termín pro rozeslání členům výboru: 19. 7. 2014

Případné připomínky orgánů státní správy budou řešeny bez zbytečných odkladů prostřednictvím e-mailové komunikace. Zdeněk Havlík zajistí rovněž zhotovení ověřené kopie registrovaných Stanov KCHČSV. Originál registrovaných Stanov založí do svého archivu, ověřenou kopii zašle předsedovi KCHČSV. Zajistí rovněž zveřejnění aktuálního znění Stanov KCHČSV na klubových www stránkách.

Bonitační řád, Zápisní a chovatelský řád, Klubové směrnice – doplnění dle zápisu z konference zpracoval Karel Skoupý, rozesláno členům výboru ke kontrole dne 8. 7. 2014. Termín pro připomínkování: 19. 7. 2014. Po tomto termínu Karel Skoupý zapracuje případné připomínky a odešle jmenované řády a směrnice ke zveřejnění na klubových www stránkách. Připomínky P. Treppesche již zapracovány.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Zpracování bonitační tabulky v souladu s přijatým usnesením konference

Zajistí Karel Skoupý. Upravenou tabulku zašle ke kontrole členům výboru a CHK. Termín: 10.08.2014. Termín pro zaslání případných připomínek: 20.08.2014 – bonitační tabulka bude připravena pro podzimní bonitace.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Zahájení jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa na oficiální seznam zkoušek

Navržený postup:

a) Vyžádání zkušebního řádu SVP od KCHČSV SR – zkušební řád uznaný na Slovensku a FCI
b) Uvedení do souladu zkušebního řádu ZVP v ČR se zkušebním řádem SVP
c) Projednání s příslušnými kynologickými orgány v ČR

Vedením problematiky výbor pověřuje Petra Treppesche, který podá informaci o postupu jednání na další schůzi výboru.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Oslovení komerčních laboratoří, vyžádání nabídek služeb a cenových nabídek

Výbor pověřuje Jaroslava Hospodku zpracováním seznamu komerčních laboratoří, jejichž předmětem činnosti jsou činnosti níže uvedené:

 • stanovení genetického profilu (DNA profil - nutný požadavek)
 • určování paternit (nutný požadavek)
 • skladování genetického materiálu bez objednání analýzy (nutný požadavek)
 • skladování genetického materiálu při objednání analýzy (nutný požadavek)
 • ověření čistokrevnosti (variantně)
 • testy DM, DW, kombinovaný test DM+DW (variantně)
 • roční vyhodnocení genetické variability z dodaných vzorků (variantně)

Vyhodnocení nabídek a určení laboratoře spolupracující s KCHČSV bude provedeno na příští schůzi výboru.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

7. Zveřejnění platného znění standardu na klubových www stránkách, projednání s ČMKU

Konečné znění zaslané na ČMKU: zajistí Skoupý, Havlík. Projednání s ČMKU v návaznosti na předchozí již učiněná jednání: Karel Skoupý.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Nákup potřebné záznamové techniky - povinné pořizování videozáznamu bonitací

Techniku zakoupí územní pobočky z vlastních prostředků. Výbor pověřuje Romana Krčmáře vyžádáním nabídek na techniku vhodnou pro tento účel a předání těchto podkladů pobočkám. Termín pro dodání podkladů: 26. 7. 2014

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Dotace

Výbor klubu pověřuje Zdeňka Havlíka k jednání o dotacích, pokud budou na kynologii v letošním roce přiděleny.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

10. Prezentace ČSV na Prague Intercup 6. - 7. 9. 2014

Navržený program:

1. slovo pana Hartla o plemeni
2. ukázka výcviku (Kamila Nováková, Jiří Drábek, Petr Treppesch)

Výbor pověřuje zajištěním Zdeňka Havlíka (s organizátorem byl v kontaktu již v loňském roce).

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

11. Kluboví kontroloři

Výbor pověřuje chovatelskou komisi vytipováním vhodných kandidátů z řad chovatelů na funkci klubového kontrolora, a jejich následné zaškolení při kontrolách vrhů. Chovatelská komise sestaví seznam navržených kontrolorů a předloží ho ke konečnému schválení výboru KCHČSV.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

12. Společná schůze KCHČSV v ČR a KCHČSV SR

Předseda KCHČSV SR Ľuboš Zaremba byl informován o výsledcích jednání konference – body týkající se sjednocení bonitací – e-mailem dne 24. 6. 2014 a následně bylo telefonicky dne 6. 7. 2014 dohodnuto konání společné schůze KCHČSV v ČR a KCHČSV SR.
Schůze se uskuteční dne 17. 7. 2014 na LVT slovenského klubu v obci Jasenie. Účelem schůze je uzavření problematiky sjednocení bonitací tak, aby mohl být výsledek předložen ke schválení členské schůzi KCHČSV SR dne 18. 7. 2014.

Pořadí projednání témat podle priorit:

 • projednání a uzavření problematiky indexů a sjednocení bonitací
 • stanovení termínu, od kterého budou bonitace plně vzájemně uznávány
 • problematika standardu ČSV – stav žádosti na FCI ohledně již dohodnutých změn, příp. další možné úpravy

Za KCHČSV v ČR se jednání zúčastní: Skoupý, Kouřil, Tichá, Brzobohatá

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

13. Propagace testování DM a DW, propagace zhotovení DNA profilů

Možnosti propagace:

 • články na klubových www stránkách a v klubovém zpravodaji
 • tisk letáků k vložení do tištěného klubového zpravodaje a k rozdávání na klubových akcích (výstavy, svody a bonitace, výcvikové víkendy) – tisk a distribuce: pobočky
 • elektronická forma letáku k rozesílání členům klubu, ke stažení na klubových www stránkách a na FB

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

14. Klubový šampion

Navrženo předání cen stávajícím klubovým šampionům na speciální výstavě. Návrh cen, které budou uděleny držitelům titulu Klubový šampion:

 • výcviková vesta s potiskem – logo klubu, text klubový šampion
 • pohár
 • nový grafický návrh diplomu (Zdeněk Havlík opraví stávající, budou zpracovány i nové grafické návrhy – výbor osloví potencionální zpracovatele: Bára Drtinová, František Hrach, příp. další)

Limit pro ceny pro jednoho držitele titulu Klubový šampion: 1000,- Kč
Zajistí: Petr Treppesch

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

15. Pracovní jedinec roku

Úprava bodovací tabulky - celkový vítěz Přeboru ČSV podle ZVV1 podle stávající bodovací tabulky nezískává žádné bonusové body. V celkovém bodovém ohodnocení ho tak mohou předstihnout účastníci, kteří získali bonusové body za vítězství v některé z kategorií.

Návrh: Celkový vítěz získá bonusové body v závislosti na celkovém bodovém zisku. Zpracuje Petr Treppesch.

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá
Proti: 0
Zdržel se: Hospodka

16. Setkání s československým vlčákem - září 2014

Akce „Setkání s československým vlčákem“ se uskuteční ve dnech 26. - 28. 9. 2014 v Nadějkově. Organizuje Petr Treppesch. Navrhovaný program:

 • pátek 26. 9.: Beseda

 • sobota 27. 9.: Prezentace psích sportů, ukázky výcviku

 • neděle 28. 9.: Výstavy - předvedení psa, posouzení přítomných psů (neoficiální, bez zápisu)

Zaštiťuje česká pobočka.

K informaci

17. Česká bonitace v Itálii

Šárka Matrasová požádala dne 10. 7. 2014 o uspořádání české bonitace v Itálii pro italské majitele ČSV – požadovaný termín: září nebo první polovina října 2014. Bude vytipován vhodný termín, následně výbor KCHČSV osloví výbor klubu v Itálii a vyžádá jeho stanovisko. Bonitaci uspořádá pouze v případě kladného stanoviska italského klubu. Oslovení italského klubu: Karel Skoupý

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

18. Zpravodaj

Tisk – možnosti:

1) pan Závodník
2) pan Heinzl

ad 2) Bude vyžádáno vyjádření k závazné době, do kdy vyjde zpravodaj od dodání podkladů – zajistí Zdeněk Havlík.

Lenka Dragonari má zájem o práci na tištěném Zpravodaji – výbor souhlasí.

Ročenka 2012/2013 – dokončí Zdeněk Havlík, Karel Skoupý – případné korektury, podklady (minulé ročenky)

Pro: Skoupý, Havlík, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá, Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Praze – Slivenci dne 12. 7. 2014
Zapsal Karel Skoupý

Z galerie