Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 85 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Usnesení konference KCHČSV - 21.6.2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 29. 6. 2014 21:11 Zveřejněno 29. červen 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1495

KONFERENCE SCHVALUJE:

 • změnu klubových řádů a směrnic podle konferencí odsouhlasených návrhů - viz. zápis z konference.
 • udělení jednorázového mandátu výboru KCHČSV k nutným úpravám Stanov KCHČSV, vyžadovaným úřady státní správy při uvedení do souladu s platnými právními normami, které však nemění pravomoci jednotlivých orgánů klubu, ani principy fungování klubu.
 • změny bonitační tabulky a související kroky a dohody učiněné při jednáních s KCHČSV Slovenské republiky v rámci procesu vzájemného sjednocení bonitací.
 • změnu popisu testu povahy dohodnutou při jednáních s KCHČSV Slovenské republiky v rámci procesu vzájemného sjednocení bonitací.
 • udělení mandátu nově zvolenému výboru KCHČSV a jím jmenované chovatelské komisi KCHČSV k projednání a sjednocení problematiky systému hodnocení indexů a uvedení do souladu tabulky vad a nedostatků používaných oběma kluby s KCHČSV Slovenské republiky.
 • jednotnou výši cestovních náhrad hrazených klubem svým členům, kteří se na základě rozhodnutí výboru klubu / výboru územní pobočky budou podílet na přípravě, organizačním zajištění a průběhu klubové akce. Rozhodnout o vyplacení cestovních náhrad je v kompetenci předsedy klubu / předsedy územní pobočky.
 • zrušení navýšení členského poplatku při opakovaném vstupu do KCHČSV.
 • povinné stanovení DNA profilu jako podmínky chovnosti u psů a fen bonitovaných po 1. 1. 2015.
 • zanést do řádů poplatek za opakování bonitace - běžná cena jako za první bonitaci.
 • povinné pořizování videozáznamu z bonitací.
 • specifikaci způsobu případného doplnění výboru nebo KRK KCHČSV při rezignaci některého ze členů těchto orgánů. Členové těchto orgánů budou vždy doplňováni prostřednictvím doplňkové volby uskutečněné korespondenční konferencí.

KONFERENCE UKLÁDÁ:

 • výboru KCHČSV zpracovat bonitační tabulku v souladu s odsouhlasenými změnami plynoucími ze sjednocení bonitací s KCHČSV Slovenské republiky
 • poradci (poradcům) chovu dohlížet, aby při bonitaci byly pečlivě vyhodnocovány důvody, vedoucí k výrazným odchylkám indexů od normálu
 • výboru KCHČSV zahájit jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa mezi oficiální uznávané zkoušky v ČR
 • výboru KCHČSV oslovit komerční laboratoře a vyžádat od nich cenové komplexní nabídky služeb zahrnující stanovení genetického profilu, skladování vzorků, vyhodnocování výsledků (komplexní vyhodnocení příbuznosti v populaci za určené období), testy DM a DW.
 • výboru KCHČSV projednat s KCHČSV Slovenské republiky změnu standardu ve smyslu návratu k původnímu znění v bodě poměr délky trupu ke kohoutkové výšce je ne více než 10 : 9.
 • výboru KCHČSV zveřejnit na klubových stránkách standard plemene v platném znění a projednat s ČMKU, aby toto platné znění bylo zveřejněno také na stránkách www.cmku.cz
 • výboru KCHČSV zajistit nákup potřebné techniky v souvislosti s povinným pořizováním videozáznamu z bonitací.

V Brně – Jehnicích dne 21. 6. 2014
Zapsal a přednesl Ing. Karel Skoupý

Z galerie