Zápisy ze schůzí

Schůze výboru české pobočky, Praha – Slivenec, 29.4.2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 5. 2014 20:38 Zveřejněno 6. květen 2014
Napsal Zdeněk Havlík Zobrazeno: 1829

Účast: Andrlová, L. Dragonari, Nováková, Treppesch, Hurda, Zeisek, Havlík

  1. Příprava speciální výstavy

Místo: Litoměřice
Termín: 11.10.2014
Rozhodčí: návrh celostátnímu výboru – paní Iveta Nováková

Příprava přihlášky, katalogu a propozic – zajistí L. Dragonari

Termín 1. uzávěrky: 15.8.2014
Termín 2. uzávěrky: 12.9.2014

Cenová úroveň přihlášky na výstavu – stejné částky jako na minulou výstavu s výjimkou, kdy by byla cena stejná jako je členský příspěvek. V takovém případě zvednout cenu na výstavu o 50,- Kč.

CAC kartičky – zajistí L. Dragonari

Poháry – stejné množství jako na minulé výstavě – zajistí Nováková

Speciální cena (obojek pro absolutního vítěze) – zajistí L. Dragonari

Posudkové listy – zajistí L. Dragonari

  1. Příprava Přeboru ČsV

Místo: Roudnice nad Labem
Termín: 12.10.2014

Cvičák, místo na stopy a občerstvení – zajistí Křížová (zodpovídá Zeisek)

11.10.2014 bude možno využít prostor pro trénink. Zároveň bude možno přespat v klubovně

Cena přihlášek na přebor – člen klubu – 100,- Kč, nečlen – 200,- Kč.

Důležité: Kdo bude přihlášen zároveň na výstavu a na přebor, obdrží slevu 100,- Kč na zápisné na přebor.

Příprava propozic – zajistí Zeisek a následně je pošle L. Dragonari. Přihlášky účastníků budou chodit na L. Dragonari.

Termín na přihlášení: do 12.9.2014

Poháry – zajistí Nováková

Speciální cena (obojek pro absolutního vítěze) – zajistí L. Dragonari

Figurant – zajistí Zeisek

Rozhodčí – zajistí Nováková

Bodovací karty – zajistí Zeisek

  1. Podzimní svod a bonitace

Místo: ZKO Nýřany
Termín: 13.9.2014
Rozhodčí: Tomešková – zajistí Havlík

Zázemí a občerstvení – zajistí Treppesch

Přihlášky – vyřizuje L. Dragonari

  1. Návrh jmen do chovatelské komise (pro celostátní výbor)
  1. Oslovení sponzorů

L. Dragonari připraví článek na klubový web

  1. Závod o Kapra Karla Hartla

Bude upřesněno

  1. Myšlenka prezentace pracovní činnosti ČsV – tzv. „Den ČsV“

Přednesl Treppesch

Jednodenní předváděcí akce ze všech možných oblastí kynologie, ve kterých jsou aktivní ČsV

Usnesení výboru: Výborný nápad – rozpracovat

  1. Nákup stanu a „megafonu“ pro pobočkové akce

Jednomyslně schváleno

Nákup zajistí Havlík

  1. Doplnit akce české pobočky na klubové stránky – zajistí Hurda
  1. Na letním výcvikovém táboře v Lazních Bělohrad budou pořádány vytrvalostní zkoušky – zajistí Zeisek

V Praze - Slivenci dne 29.4.2014
Zapsal: Zdeněk Havlík