Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 84 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Volební členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko - 12. 4. 2014, Židlochovice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 12. 2014 2:30 Zveřejněno 23. duben 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1202

Přítomni: 24 členů dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze, volba sčítací komise
2. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference
3. Přerušení schůze - volby (vyplnění a odevzdání hlasovacích lístků) v průběhu svodu mladých
4. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období
5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2013
6. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky
7. Zpráva o chovu
8. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference
9. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise
10. Informace k celostátní konferenci KCHČSV
11. Různé

Projednávaní bodů:

1. Zahájení schůze, volba sčítací komise

Schůzi zahájil odstupující předseda pobočky Ing. Karel Skoupý. Členská schůze se usnesla, že sčítací komise bude tříčlenná. Do sčítací komise byli navrženi: Pavel Boušek, Marie Bulíková, Lenka Brzobohatá

Pro: všichni přítomní

2. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Tajemnice pobočky Kamila Vidláková a pokladník pobočky Štěpán Balaštík provedli kontrolu členské základny a zaplacených členských příspěvků na rok 2014 a podklady předali ke kontrole KRK pobočky. Pokladník z pověření tajemnice informoval o počtu členů pobočky. Územní pobočka KCHČSV pro Moravu a Slezsko má ke dni konání volební členské schůze 78 členů.
Pobočka bude zastoupena na konferenci 8-mi delegáty, k nimž budou zvoleni 3 náhradníci. Výbor pobočky bude zvolen sedmičlenný, KRK pobočky bude zvolena tříčlenná. Navržení kandidáti do výboru a KRK se krátce představili přítomným členům.

3. Přerušení schůze - volby

Po přednesení návrhů do voleb orgánů pobočky a delegátů konference byly zahájeny volby a schůze byla přerušena.

4. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období

Zprávu o činnosti zpracoval a přednesl Ing. Karel Skoupý.

Zpráva o činnosti územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko za období 21. 4. 2012 - 12. 4. 2014

Činnost pobočky v uvedeném volebním období lze rozdělit do čtyř základních oblastí:
- chovatelské akce - svody a bonitace
- výstavy
- výcvikové akce
- ostatní akce

Chovatelské akce - svody a bonitace
V uvedeném období pořádala územní pobočka pro Moravu a Slezsko 5 svodů a bonitací. Na svodech bylo předvedeno celkem 68 ČSV (z toho 32 psů a 36 fen), na bonitacích bylo předvedeno celkem 74 ČSV (z toho 36 psů a 38 fen). Jednalo se o tyto svody a bonitace:
- Jevišovice 21.04.2012 - 11 svodů (3 psi a 8 fen) a 17 bonitací (9 psů a 8 fen)
- Jedovnice 16.06.2012 - 6 svodů (5 psů a 1 fena) a 6 bonitací (1 pes a 5 fen)
- Frýdlant nad Ostravicí 13.10.2012 - 26 svodů (14 psů a 12 fen) a 14 bonitací (9 psů a 5 fen)
- Jevišovice 20.04.2013 - 16 svodů (7 psů a 9 fen) a 13 bonitací (8 psů a 5 fen)
- Frýdlant nad Ostravicí 12.10.2013 - 9 svodů (3 psi a 6 fen) a 24 bonitací (9 psů a 15 fen)

Výstavy
Ve sledovaném období připadlo územní pobočce pro Moravu a Slezsko pořadatelství těchto výstav:
- Klubová výstava KCHČSV, 12.05.2012 Jevišovice - přihlášeno 88 ČSV (38 psů a 50 fen), předvedeno 83 ČSV (36 psů a 47 fen)
- Speciální výstava ČSV, 22.09.2013 Jedovnice - přihlášeno 81 ČSV (35 psů a 46 fen), předvedeno 77 ČSV (33 psů a 44 fen)

Výcvikové akce
V roce 2013 připadlo územní pobočce pro Moravu a Slezsko pořadatelství Přeboru ČSV podle ZVV1 a závodu podle ZZO.
Závodu podle ZZO se zúčastnili 3 ČSV (1 pes a 2 feny)
Přeboru podle ZVV1 se zúčastnilo 7 ČSV (3 psi a 4 feny), z toho 5 ČSV (2 psi a 3 feny) nastoupilo na všechny oddíly
Z dalších výcvikových akcí lze jmenovat tradiční letní výcvikové tábory:
- LVT 2012, který se konal v Jevišovicích v termínu 22.07. - 04.08. V rámci tohoto tábora složil zkoušku ZVV1 Jiří Drábek s fenou Bella Tara z Blatnických vinic. Dále se v rámci tohoto tábora konal X. ročník závodu Memoriál Karla Matušince - Jevišovický pětiboj, kterého se zúčastnilo 5 ČSV v seniorské a 3 ČSV v nově zřízené juniorské kategorii.
- LVT 2013 se konal v Jevišovicích v termínu 21.07. - 03.08. V rámci tábora se uskutečnil XI. ročník závodu Memoriál Karla Matušince - Jevišovický pětiboj, kterého se zúčastnili 3 ČSV v seniorské kategorii a 1 ČSV v kategorii juniorské

Ostatní akce
Z ostatních akcí, které nebyly pořádány přímo územní pobočkou, ale konaly se v režii členů naší pobočky, jmenujme zejména už tradiční a stále více populární předvánoční socializační vycházku Brnem - v letech 2012 a 2013 se konaly už 3. a 4. ročník této akce, kterou vymyslela a uvedla do života Denisa Meixnerová a s jejíž organizací jí pomáhá např. Monika Tichá a další. Této akce se účastnilo v posledních dvou letech pokaždé už více než 50 ČSV a navíc ještě i několik psů ostatních plemen. V loňském roce byla také poprvé uspořádána květnová vycházka Brnem, vedená historickým centrem města a na hrad Špilberk.

5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2013

Zprávu o hospodaření zpracoval a přednesl Štěpán Balaštík.

Zpráva o hospodaření územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko za rok 2013

Počáteční stav financí pobočky k 1.1.2013:
- bankovní účet:      83 376,- Kč
- pokladna:          39 494- Kč
- celkem    :        122 870,- Kč
Konečný stav financí pobočky k 31.12.2013:
- bankovní účet:    100 029,- Kč
- pokladna:          40 530,- Kč
- celkem:        140 559,- Kč

Pobočka hospodařila v roce 2013 s přebytkem 17 689,- Kč.

Finanční bilance nejdůležitějších akcí roku 2013

Svod a bonitace Jevišovice:
- příjmy:          7 900,- Kč
- výdaje:          6 544,- Kč
Výstava a přebor Jedovnice:
- příjmy:        36 390,- Kč
- výdaje:        26 910,- Kč
Svod a bonitace Frýdlant nad Ostravicí:
- příjmy:         10 900,- Kč
- výdaje:           8 936,- Kč

6. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky

Zprávu kontrolní a revizní komise zpracovala a přednesla Hana Černohorská.

Zpráva KRK územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko

Při kontrole pokladny provedené dne 12. 4. 2014 kontrolní a revizní komisí pro Moravu a Slezsko nebyly shledány nedostatky, pobočka pro Moravu a Slezsko hospodařila v roce 2013 s přebytkem 17 689,- Kč.
Kontrolní a revizní komise pro Moravu a Slezsko překontrolovala aktuální stav aktivních (platících) členů ke dni 12.4. 2014. K tomuto dni měla pobočka 78 aktivních (platících) členů. Noví členové se přihlásili v průběhu svodu a bonitace,  nejsou zahrnuti do celkového počtu (78) členů.
Za uplynulý rok 2013 neobdržela kontrolní a revizní komise pro Moravu a Slezsko žádný podnět k řešení.

7. Zpráva o chovu

Zprávu o chovu zpracovala a přednesla Dana Matušincová.

Zpráva o chovu za rok 2013

V roce 2013 bylo zapsáno v plemenné knize 269 štěňat ČSV 134 psů a 135 fen. Ve 47 vrzích krylo 37 plemeníků, z toho 2 plemeníci kryli 3x, 6 plemeníků krylo 2x, z toho 2 zahraniční.

Svodů a bonitací se zúčastnilo celkem 155 ČSV z toho 70 na svodech (38 psů a 32 fen) a 85 na bonitacích (37 psů a 48 fen). Z 37 psů bylo ohodnoceno 27 v testu povahy známkou výborná, tedy kódy sangvinik ovladatelný vyrovnaný, sangvinik méně odvážný a dobrácký méně dráždivý (Of, Og, Oh). Ze 48 fen bylo ohodnoceno známkou výborná v testu povahy 40 fen.

Průměrná výška bonitovaných psů byla 68,5 cm tedy lehce nad dlouhodobým průměrem, který je 68 cm. Průměrná výška fen bonitovaných v roce 2013 je 64 cm, přičemž dlouhodobý průměr je 63 cm.

Na bonitacích byla chovnost odložena 16 jedincům z důvodu nevyhodnocení DKK a DLK, 2x z důvodu zdravotního stavu s doporučením o potvrzení zlepšení zdravotního stavu veterinárním specialistou, jedna fena nebyla zařazena do chovu z důvodu vyššího nálezu DKK, než povoluje zdravotní opatření KCHČSV a jedna fena nebyla uchovněna z důvodu nenastoupení testu povahy, bonitaci nedokončila a byla jí odložena.

V roce 2013 bylo vyhodnoceno na DKK celkem 64 ČSV, z toho 32 psů a 32 fen. Z toho 54 ČSV bylo vyhodnoceno jako A – tedy bez výskytu DKK. Na DLK bylo vyhodnoceno taktéž 64 ČSV z toho u 31 psů a 32 fen nebyla nalezena DLK.

V jednotlivých sledovaných ukazatelích, jakými jsou např. počet vrhů, počet jedinců na svodech a bonitacích, které se neustále rok od roku zvyšují, hodnocení povah, hodnocení rentgenů, máme dobré výsledky, ale neměli bychom takříkajíc „usnout na vavřínech“. Apeluji na chovatele – snažte se nejlepší jedince z vašich vrhů nechávat v ČR, pokud si necháváte či kupujete feny do chovu, sledujte frekvenci jejích předků v chovu v ČR, mysleme na budoucnost pro sebe i ty co budou chovat československé vlčáky v ČR po nás, abychom nemuseli jezdit krýt nepříbuzně naše feny za stovky EUR a nebo krýt a vozit si ze zahraničí potomky nejlepších psů, které jsme si do zahraničí kdysi krátkozrace sami prodali.

8. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Do výboru pobočky byli zvoleni:
- Karel Skoupý (20 hlasů)
- Jiří Drábek (16 hlasů)
- Monika Tichá (15 hlasů)
- Štěpán Balaštík (12 hlasů)
- Marie Bulíková (11 hlasů)
- Roman Krčmář (10 hlasů)
- Lenka Brzobohatá (8 hlasů – doplňovací volba 6 hlasů))

Do KRK pobočky byli zvoleni:
- Hana Černohorská (18 hlasů)
- David Seibt (15 hlasů)
- Eva Tevoltová (13 hlasů)

Pobočka zvolila tyto delegáty konference a náhradníky:
- Karel Skoupý (20 hlasů)
- Monika Tichá (14 hlasů)
- Lenka Brzobohatá (12 hlasů)
- Dana Matušincová (12 hlasů)
- Jiří Drábek (10 hlasů)
- Marie Bulíková (9 hlasů – doplňovací volba 13 hlasů)
- Vojtěch Kouřil (9 hlasů – doplňovací volba 10 hlasů)
- Hana Černohorská (9 hlasů – doplňovací volba 10 hlasů)
náhradníci:
- Daniel Matušinec (9 hlasů – doplňovací volba 9 hlasů)
- Ladislav Kopáček (6 hlasů)
- Jaroslava Smištíková (6 hlasů)

Ze strany přítomných členů nebyly vzneseny námitky proti průběhu voleb a hlasování.

9. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise

Územní pobočka KCHČSV pro Moravu a Slezsko navrhuje výboru KCHČSV, který bude zvolen na konferenci KCHČSV v červnu 2014, aby jmenoval do chovatelské komise tyto členy územní pobočky:
- Dana Matušincová
- Karel Skoupý
- Monika Tichá
- Lenka Brzobohatá
- Hynek Hajler

10. Informace k celostátní konferenci KCHČSV

a) termín pro členy klubu k zasílání návrhů delegátům a jejich projednání s vybraným delegátem, který návrh přednese na konferenci: 24.05.2014

b) termín pro delegáty konference k zaslání návrhů zpracovateli sborníku konference (Ing. Karel Skoupý - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - jako předmět e-mailu uvést "Konference KCHČSV 2014"): 31.05.2014 - u návrhu uvést:
- jméno navrhovatele
- jméno delegáta, který návrh přednese
- název návrhu
- znění návrhu (u návrhu změn klubových řádů uvádět přesnou navrhovanou formulaci)
- stručné zdůvodnění

c) sborník konference bude zaslán delegátům konference elektronicky ve formátu pdf do 14.06.2014. Na konferenci ho všichni delegáti obdrží v tištěné formě při prezenci.

d) Na návrhy k projednání, které budou zaslány zpracovateli sborníku po uvedeném termínu, nebude brán zřetel a nebudou do sborníku zařazeny!

e) Na konferenci budou přednostně projednány návrhy zařazené do sborníku. Další návrhy je možné podat dodatečně na konferenci, a to písemnou formou nejpozději před započetím projednávání návrhů předsedajícímu konference. Tyto dodatečně podané návrhy budou projednány v bodě "Různé".

K informaci

11. Různé

11.1. Vytrvalostní zkoušky ZVP

Marie Bulíková přednesla informaci o stavu přípravy vytrvalostních zkoušek ZVP. Zkoušky se uskuteční dne 31. 5. 2014 v Jedovnicích. V současné době je projet a změřen okruh v délce 20 km s variantou 10 km (pro ZVP II). Zajišťuje Marie Bulíková – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K informaci

11.2 Organizace svodu a bonitace

Hana Černohorská vyslovila pochvalu Lence Brzobohaté a Vojtěchovi Kouřilovi za přípravu svodu a bonitace.

K informaci

Zapsal: Ing. Karel Skoupý

Z galerie