Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 67 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze pobočky KCHČSV pro Čechy, Roudnice nad Labem, 5.4.2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 19. 4. 2014 20:54 Zveřejněno 19. duben 2014
Napsal Eva Myslivečková Zobrazeno: 1489

Roudnice nad Labem 5.4.2014
Přítomno 28 členů dle prezenční listiny.

 Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Vyhlášení výsledků svodu a bonitace
 3. Zpráva o činnosti pobočky za rok 2013
 4. Zpráva o chovu za období 2012-2013
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2013
 6. Zpráva KRK
 7. Diskuze
 8. Volby výboru a KRK pobočky a delegátů koference
 9. Závěr
1. ZAHÁJENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Schůzi zahájila Eva Myslivečková

2. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SVODU A BONITACE v roce 2013

Jarní bonitace – 6.4.2013
Členové bonitační komise: Dana Matušincová, Kamila Nováková, Miroslav Václavík
Svodu se zúčastnilo 11 psů a 9 fen - celkem 20 jedinců
Bonitace se zúčastnilo 9 psů a 9 fen – celkem 18 jedinců
Dohromady předvedeno: 38 jedinců

Letní bonitace – 13.7.2013
Členové bonitační komise: Dana Matušincová, Kamila Nováková, Anna Šimáčková
Svodu se zúčastnilo 7 psů a 9 fen - celkem 16 jedinců
Bonitace se zúčastnilo 5 psů a 9 fen – celkem 14 jedinců
Dohromady předvedeno: 30 jedinců

Podzimní bonitace – 19.10.2013
Členové bonitační komise: Dana Matušincová, Kamila Nováková, Jana Tomešková
Svodu se zúčastnilo 9 psů a 4 fen - celkem 13 jedinců
Bonitace se zúčastnilo 6 psů a 10 fen – celkem 15 jedinců
Dohromady předvedeno: 28 jedinců

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Přednesla Eva Myslivečková

Klubová výstava Litoměřice - 26.5.2013 - přihlášeno 82 psů
LTV Lázně Bělohrad
Závod o kapra Karla Hartla
Schůze výboru české pobočky 2x

4. ZPRÁVA O CHOVU ZA ROK 2013

V roce 2013 bylo zapsáno v plemenné knize 269 štěňat ČSV 134 psů a 135 fen. V 47 vrzích krylo 37 plemeníků z toho 2 plemeníci kryli 3x, 4 plemeníci kryli 2x, z toho 2 zahraniční.

Svodů a bonitací se zúčastnilo celkem 155 ČSV z toho 70 na svodech (38 psů a 32 fen) a 85 na bonitacích (37 psů a 48 fen). Z 37 psů bylo ohodnoceno 27 v testu povahy známkou výborná, tedy kódy sangvinik ovladatelný vyrovnaný, sangvinik méně odvážný a dobrácký méně dráždivý (Of, Og, Oh). Ze 48 fen bylo ohodnoceno známkou výborná v testu povahy 40 fen.

Průměrná výška bonitovaných psů byla 68,5 cm tedy lehce nad dlouhodobým průměrem, který je 68 cm. Průměrná výška fen bonitovaných v roce 2013 je 64 cm, přičemž dlouhodobý průměr je 63 cm.

Na bonitacích byla chovnost odložena 16 jedincům z důvodu nevyhodnocení DKK a DLK, 2 x z důvodu zdravotního s doporučením o potvrzení zlepšení zdravotního stavu veterinárním specialistou, jedna fena nebyla zařazena do chovu z důvodu vyššího nálezu DKK, než povoluje zdravotní opatření Klubu chovatelů Československých vlčáků a jedna fena nebyla uchovněna z důvodu nenastoupení testu povahy, bonitaci nedokončila a byla jí odložena.

V roce 2013 bylo vyhodnoceno na DKK celkem 64 ČSV, z toho 32 psů a 32 fen. Z toho 54 ČSV bylo vyhodnoceno jako A – tedy bez výskytu DKK. Na DLK bylo vyhodnoceno taktéž 64 ČSV z toho u 31 psů a 32 fen nebyla nalezena DLK.

V jednotlivých sledovaných ukazatelích jakými jsou např. počet vrhů, počet jedinců na svodech a bonitacích, které se neustále rok od roku zvyšují, hodnocení povah, hodnocení rengenů, máme dobré výsledky, ale neměli bychom takříkajíc „usnout na vavřínech."

Apeluji na chovatele – snažte se nejlepší jedince z vašich vrhů nechávat v ČR. Pokud si necháváte, či kupujete feny do chovu - sledujte frekvenci jejích předků v chovu v ČR, mysleme na budoucnost pro sebe i ty co budou chovat Československé vlčáky v ČR po nás, abychom nemuseli jezdit krýt nepříbuzně naše feny za stovky EUR a nebo krýt a vozit si ze zahraničí potomky nejlepších psů, které jsme si do zahraničí kdysi krátkozrace sami prodali.

Dana Matušincová HPCH KCHČSV v ČR

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Přednesla Magda Andrlová.

Celkové příjmy: 89 020,18,- Kč, celkové výdaje: 66 008,97 Kč.

Hospodaření pobočky v roce 2013 bylo vyrovnané s přebytkem 23 011,21,- Kč.

Hotovost 68 kč, Banka 207 422,56. Celkem pobočka 207 490,56 kč

6. ZPRÁVA KRK

Přednesl Pavel Hanuška – KRK neshledala závady v hospodaření. V roce 2013 byl předán podnět k řešení prodeje štěňat bez PP z CHK českého majitele. Po prošetření byly navrženy kroky řešení pro celostátní výbor.
Výsledek: majiteli bude zaslám doporučený dopis upozorňující porušování předpisů ČMKU/ FCI a následné možné kroky za toto porušení.

7. DISKUSE

Kamila Nováková – na webových stránkách ČMKU je stále uveřejněn špatný standard plemene.

Z.Havlík informoval o upozornění ČMKU o chybách v uveřejněném standardu. Ze strany ČMKU byla přislíbena náprava.

Hana Kaufmanová – informovala o zpracování databáze plemeníků do Google mapy.

 • každý majitel ČSV může Hanku požádat o vložení do mapy
 • každý majitel ČSV může e-mailem Hanku Kaufmanovou požádat o zaslání odkazu na mapu

Václav Zeisek – dotaz na podzimní pořádání přeboru a speciální výstavy odděleně

Eva Myslivečková – pořadatelé výstavy se nabídli uspořádat přebor. Záleží na novém výboru pobočky zda-li této nabídky využije.

Petr Trepesch - špatná prezentace výsledku klubového šampiona (ceny a místo předání)

Kamila Nováková se zavázala změnit prezentaci výsledků této soutěže.

Václav Zeisek – upozornil na menší důraz na výcvikové akce.

Jiří Andrle – návrh na zakoupení megafonu pro provozování akcí

Petr Trepesch – začlenit všechny členy klubu do aktivit. Pobočkový výbor by měl zasílat požadavky členům klubu – e-mailem.

Zdeněk Havlík – členové by měli sami nabízet spolupráci pobočce. Např. při pořádání soukromých akcí může pobočka pomoci.

Václav Zeisek – pořádání LVT ČSV se zkouškami.

8. VOLBY

a) volba sčítací a mandátové komise (před zahájením svodů a bonitací)

b) návrhy a představení kandidátů

c) volby – tajné hlasování

d) sečtení výsledků voleb

e) vyhlášení výsledků voleb

Sčítací komise:

Hanuška, Novoveská, Šuterová

Do výboru české pobočky byli zvoleni (7 členů):

V. Zeisek – 12 hlasů
Z. Havlík - 17 hlasů
M. Andrlová - 20 hlasů
P. Hurda - 16 hlasů
L. Dragonari - 13 hlasů
K. Nováková - 13hlasů
P. Trepesh - 14 hlasů

Do KRK pobočky pro Česko byli zvoleni (3 členové):

Hanuška, Nekvasilová, Hubáčková

Zvolení delegáti na konferenci (11 delegátů):

Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, L. Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška

Náhradníci: Zeisek, Andrle

9. ZÁVĚR

Nebyly podány žádné námitky proti průběhu voleb a výsledkům hlasování. S volbami a průběhem jednomyslně souhlasili všichni zúčastnění (viz prezenční listina).

Zapsala: Eva Myslivečková

Z galerie