Zápisy ze schůzí

Schůze celostátního výboru, Světlá nad Sázavou - 1.3.2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 12. 2014 2:35 Zveřejněno 6. březen 2014
Napsal Zdeněk Havlík Zobrazeno: 1664

Přítomni (za výbor): Andrlová, Brzobohatá, Matušinec, Hospodka, Havlík
Omluveni: Vidláková, Kouřil
Přítomní pozvaní hosté: Matušincová, Skoupý

1. Prošetření množení jedinců bez PP v CHS Osada Draklem

Možnosti řešení:

Hlasování: Výbor jednomyslně odsouhlasil první možnost řešení. Zajistí Havlík

2. Projednání informace o možném nejasném otcovství vrhu E z Kopáčkova dvora

Výbor rozhodl provést testy paternity. Chovatele o situaci bude informovat Havlík. Odběr vzorků zajistí Monika Tichá do 31.3.2014. Vyhodnocení provede akreditovaná laboratoř v Novém Jičíně. Pokud výsledky testů potvrdí otcovství uvedené v průkazech původu, hradí náklady na testy klub. V opačném případě hradí náklady chovatel.

Hlasovaní: Pro (5 = všichni)

3. Oprava znění standardu na ČMKU

Na webu ČMKU je uvedena špatná verze standardu plemene. Opravu zajistí Havlík do 31.3.2014

4. Znovuprojednání případu H. Kaufmanové o nevystavování exportních PP

Výbor znovu projednal na základě požadavku celostátní KRK záležitost H. Kaufmanové o nevystavování exportních PP. Výbor na základě faktů předložených KRK rozhodl, že upozorní chovatelku na rizika vyplývající z porušení řádů a vysloví napomenutí a poučení. Zajistí Havlík

5. Projednání zápisu se společné schůzky KCHČSV ČR a SR

Na rozpracovaných úkolech na sjednocení bonitací se dále pracuje.

Informoval Havlík

6. Příprava konference 2014

Informoval Skoupý.

Termín konference: 21.6.2014
Místo: bude potvrzeno (pravděpodobně Brno - Jehnice)

7. Příprava ročenky

CHK připraví do 31.3.2014 data do ročenky. Grafické zpracování a tisk zajistí Havlík

8. Informace o dopadu nového Občanského zákoníku pro klub

Informoval Havlík

9. Dotace za r. 2013 z ČKS

Informoval Havlík

10. Žádost rozhodčí (paní Střálková) o rozšíření aprobace o ČsV.
    Výbor souhlasí a ukládá jako podmínku hospitaci minimálně na dvou klubových akcích (bonitace, výstava), lépe však účast na více akcí a preferované jsou bonitace. Informaci paní rozhodčí předá Havlík

Hlasování: Pro (5 = všichni)

11. Nominace rozhodčího na klubovou výstavu 10.5.2014 v Židlochovicích

Návrh moravské pobočky – rozhodčí paní Petra Márová.

Celostátní výbor s návrhem souhlasí a pověřuje moravskou pobočku k zajištění rozhodčího

1.3.2014 ve Světlé nad Sázavou
Zapsal Zdeněk Havlík