Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 71 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápisnica zo stretnutia medzi KCHČSV SR a KCHČSV ČR, 30.8.2013 Podskalie

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 5:40 Zveřejněno 7. únor 2014
Napsal Monika Benkovičová Zobrazeno: 1621

Prítomní KCHČSV SR: Monika Benkovičová, František Bajana, Petra Rothbauerová, Ľuboš Zaremba, Alexandra Zahradníková
Prítomní KCHČSV ČR: Monika Tichá, Karel Skoupý, Vojtech Kouřil, Lenka Brzobohatá, Zdeněk Havlík, Hana Kaufmanová

Program:

1. Zmena na pôvodné znenie štandardu
2. Zjednotenie bonitačných kariet a hodnotenia bonitácií
3. Krížence a DNA testy

Program jednohlasne schválený.

1. Zmena na pôvodné znenie štandardu

KCHČSV v ČR podal pripomienku týkajúcu sa zmeny štandardu odsúhlasenej na stretnutí SR a ČR klubov dňa 3.12.2011 (bod 7 zápisu) ktorá sa týka:

a) chvost je vysoko nasadený, od koreňa chvosta rovný, voľne spustený dosahuje pätový kĺb a je celý dobre osrstený. Pri vzrušení obyčajne pes nesie kosákovito hore.
b) Diskvalifikujúce chyby: nedostatok zubov.

Diskusia: jedince ČSV nesmú mať na chvoste zálomok (taktiež je to vylučujúca vada, nakoľko sa jedná o dedičné ochorenie, ktoré sa budúcich generáciách môže presunúť na chrbticu a spôsobovať zvieratám celoživotnú bolesť)

Po odoslaní požiadavky na SPZ bude KCHČSV SR prostredníctvom predsedov oboch klubov informovať KCHČSV ČR o prebehnutej zmene.

2. Zjednotenie bonitácií

Zástupcovia KCHČSV SR a KCHČSV ČR sa dohodli na zjednotení bonitácií a to v nasledovných bodoch:

 1. Zástupcovia KCHČSV v ČR jednohlasne súhlasia so zmenou v zápise bonitačného kódu v ČR v bode A (výška) na spôsob aký je používaný na SR:

  An (nízky) psy pod 65cm, suky pod 60cm
  As (štandard) psy 65-70cm, suky 60-65cm
  Av (vysoký) psy nad 70cm, suky nad 65cm

 2. Výbor KHCČSV SR jednohlasne súhlasí s návrhom KCHČSV v ČR a navrhne na členskej schôdzi dňa 31.8.2013 zmenu v bode R (typ) z R1 pevný na R1 suchý. Kód R sa v bonitačnom kóde neuvádza ak, nejde o chybu.
 3. KCHČSV v ČR navrhol vypustenie merania zadných nôh - nadprstia, z dôvodu súčasného nevyužívania daných údajov. Návrh bol po diskusii zamietnutý ako z ČR tak zo SR strany, nakoľko je užitočne mať takéto údaje pre prípadne budúce využitie.
 4. Zástupcovia oboch klubov sa jednohlasne zhodli na uvádzaní krajiny, v ktorej bolo zviera zbonitované na záver bonitačného kódu
 5. Zástupcovia oboch klubov sa jednohlasne zhodli , že dokončenie bonitácie a prebonitovanie je možné jedine v krajine v ktorej bola prvá bonitácia
 6. V poznámke sa musí uvádzať, ako sa jedinec správal pri meraní (vytvorenie kolónky v bonitačnej karte)
 7. Chovateľská komisia ČR a SR klubov sa majú dohodnúť na zjednotení hodnotenia povahy ohľadom hodnotenia Oc (či má byť chovný P3 alebo P5). Taktiež sa nanovo vytvorí tabuľka podľa ktorej bude jasné, ktorá povaha ako zhoršuje výslednú známku bonitácie. Predsedovia CHK (HPCH) sa dohodnú korešpondenčne.
 8. Test povahy – KCHČSV v ČR navrhol, aby KCHČSV SR pripravil návrh ako doplniť/upraviť test povahy používaný v ČR. Návrh bude následne zaslaný (do konca roku 2013) a prekonzultovaný v KCHČSV v ČR a na spoločnom stretnutí (na jar 2014 pred konferenciou ČR) otestovaný na vybraných jedincoch ČSV.
 9. Oba kluby sa dohodli na vzájomnej výmene bonitačných kariet medzi klubmi (najlepšie vo formáte pdf) vždy do konca kalendárneho roka s platnosťou od aktuálneho roku (2013) – bonitačné karty zasiela vždy predseda predsedovi.
 10. KCHČSV v ČR predložil matematický návrh hraničných hodnôt indexov, kedy sa už jedinec penalizuje za odchýlky vo formáte. KCHČSV SR si pripraví oponentúru danému návrhu a po vzájomnej dohode a schválení zo strany oboch klubov sa pristúpi k zjednoteniu hodnotenia indexov v oboch krajinách.
 11. Návrh pridať do bonitačného kódu na SR indexy, bol schválený jednohlasne.
 • Výbor KCHČSV SR predloží na členskej schôdzi 31.8.2013 k schváleniu body b, d a k, k ostatným bodom v čo najkratšom termíne pripraví podklady aby mohli byť prijaté na najbližšej členskej schôdzi.
 • KCHČSV v ČR prejedná všetky body na najbližšej konferencii v roku 2014.
 • Výsledkom by malo byť zjednotenie bonitácií a teda umožnenie uznávania bonitácie uskutočnenej v ČR na SR a naopak.

3. Krížence a DNA testy

Výsledky testovania vrhu Y Crying wolf sú nepreukázateľné, nakoľko nie je k dispozícii vzorka matky vrhu, otcovstvo psa Issar Kolárov dvor tak nemožno ani potvrdiť, ani vyvrátiť.

Výbor KCHČSV SR predloží na členskej schôdzi dňa 31.8.2013 návrh na pridanie DNA profilu ako podmienky chovnosti a o výsledku hlasovania bude informovať KCHČSV v ČR, ktorý na jeho základe pripraví podklady návrhu prijatia rovnakej podmienky chovnosti (DNA profilu) v ČR a následne ho predloží na konferencii v roku 2014

Vypracovala Monika Benkovičová, Tajomníčka KCHČSV SR

Z galerie