Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 58 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze regionu Morava a Slezsko konaná v Ostravě 7. 10. 2018

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 10. 10. 2018 22:32 Zveřejněno 10. říjen 2018
Napsal Pavlína Hajduková Zobrazeno: 932
ČLENSKÁ SCHŮZE REGIONU MORAVA A SLEZSKO V OSTRAVĚ 7. 10. 2018
 
Přítomno 13 členů dle prezenční listiny.
 
Schůze byla rozpuštěna z důvodu neusnášeníschopnosti a v souladu se Stanovami je ihned svolána schůze náhradní.
Tajemník Výboru František Herbrich zahájil schůzi.
 
Program schůze:
 
1. Zprávy z Konferencí
2. Zpráva KRK
3. Hlasování o požadovaném počtu členů Organizační komise
4. Volby
5. Ostatní (návrhy, podněty a připomínky členů)
6. Diskuze
 
Bod 1
 
František Herbrich přečetl zprávy z Konferencí a seznámil členy s nejdůležitějšími změnami.
Informoval členy o přejmenování poboček na organizační celky a regionálních výborů na Organizační komise.
Informoval členy o schválení kompletně nových Stanov, Bonitačního řádu a Zachř.,  zejména o zpřísnění podmínek kontrolovaného chovu.
Seznámil členy s novým systémem placení členských příspěvků pouze bezhotovostně.
 
Bod 2
 
František Herbrich přečetl zprávu KRK.
 
Bod 3

Byla navržena sčítací komise ve složení:
Jana Pospíšilová, Kateřina Radvanská, Naděžda Pavlosková

PRO: 12
ZDRŽEL SE : 1
 
František Herbrich navrhl, aby Organizační komise měla 7 členů a dva náhradníky.
 
PRO: 13
 
Bod 4
 
Kandidáti navržení do Organizační komise:
Kateřina Hladká, Markéta Hladká, Jan Markup, Petra Krhovjáková
Volební urna byla otevřena více než jednu hodinu – dle stanov.
Výsledky voleb (podle pořadí):
Kateřina Hladká
Markéta Hladká
Náhradníci: Jan Markup, Petra Krhovjáková
 
Bod 5

František Herbrich přednesl plán akcí :
ZVP, Klubová výstava 2019, Speciální výstava 2019, Evropská výstava, tři moravské bonitace.
Karel Čundrla upozornil na konání nácviků bonitací.
František Herbrich vyzval členy k přednesení případných připomínek nebo podnětů.
Hlasování o správnosti zápisu z Členské schůze.
 
PRO: 10
NEPŘÍTOMNI: 3
 
Tajemník Výboru František Herbrich ukončil schůzi.

Z galerie