Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Zveme majitele československých vlčáků na zkoušku vytrvalosti psa. Zkouška se bude konat podél řeky Labec u Nymburku. Více informací najdete v kalendáři akcí.

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 25 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondeční schůze Chovatelské komise ze dne 18.08.2018

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 23. 8. 2018 8:52 Zveřejněno 23. srpen 2018
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 159

Zúčastnili se: Lenka Dragonari, Jarka Mrkosová, Lucie Novoveská, Kamila Nováková, Jiří Drábek, Dana Matušincová

Nežádoucí krytí feny Butterfly ArQeVa

Chovatelská komise projednala nežádoucí krytí feny Butterfly ArQeVa psem Ir Oskar Dor.
Chovatelka informovala a vysvětlila, že nešťasnou náhodou nastalo nechtěné krytí feny Butterfly s vlastním psem Irem.
Chovatelská komise konstatuje, že u tohoto spojení nejsou zdravotní ani příbuzenské překážky. Oba jedinci jsou chovní.
Chovatelská komise doporučuje postupovat přesně podle ZaCHŘ  bod V.6.

V.6 Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. Nežádoucí krytí je chovatel povinen neprodleně oznámit chovatelské komisi. O způsobu jeho vyřešení rozhodne chovatelská komise v souladu se zápisním a chovatelským řádem. Nezbytným podkladem řešení jsou testy parentity, které chovatel musí na své náklady zajistit u všech štěňat, nejpozději 3 měsíce od data jejich narození a uhrazení zvláštního poplatku dle rozhodnutí Kárné komise na účet KCHČSV. Při nedoložení testů parentit nebude přihláška k zápisu štěňat odeslána na Plemennou knihu a chovateli bude automaticky pozastaveno vydávání krycích listů na feny v jeho majetku do doby, než testy parentit vrhu doloží a uhradí zvláštní poplatek. V případě, že nejsou zdravotní nebo překážky příbuznosti, a že testy parentity potvrdí deklarované spojení, vydá chovatelská komise rozhodnutí o vydání PP pro štěňata z tohoto vrhu. Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V případě, že rodiče nesplní podmínky chovnosti nebo spojení bude odporovat ozdravným opatřením, označí chovatelská komise štěňata s PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP.


PRO : Dragonari, Mrkosová, Novoveská, Nováková, Matušincová, Drábek
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE :  nikdo

zapsala: Lucie Novoveská

Z galerie