Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 78 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z Konference KCHČSV 24.6.2018 Olomouc, Svatý Kopeček

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 31. 1. 2019 2:05 Zveřejněno 4. červenec 2018
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1373

Schůzi zahájil předseda KCHČSV Petr Hurda.

1. Volba sčítací komise: navrženi byli Jana Kotulánová, Jarka Mrkosová, Jaromír Souček. (Pro 26, proti 0, zdržel se 0). Lucie Novoveská nepřítomna. SCHVÁLENO.

2. Volba předsedajícího konference a volba zapisovatele konference: navrženi byli Petr Hurda jako předsedající a Helena Jahelková jako zapisovatel. (Pro 26, proti 0, zdržel se 1). SCHVÁLENO.

3. Schválení programu ve znění, jaké je uveřejněno ve sborníku. (Pro 27, proti 0, zdržel se 0). SCHVÁLENO.

4. Schválení jednacího řádu ve znění, jaké je uveřejněno ve sborníku. (Pro 27, proti 0, zdržel se 0) . SCHVÁLENO.

5. ZPRÁVY

Kamila Nováková přečetla Zprávu od pana Karla Hartla, který se omluvil za neúčast konference ze zdravotních důvodů. Zpráva bude přiložena v pdf.

Petr Hurda přečetl Zprávu o kontrole plnění usnesení z Konference roku 2016. Zpráva bude přiložena v pdf.

Lea Kratinová přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2016-2018. Zpráva bude přiložena v pdf.

Helena Jahelková přečetla Zprávu činnosti předsedkyně KRK KCHČSV paní Jaroslavy Smištíkové, která se omluvila za neúčast. Zpráva bude přiložena v pdf.

Hlavní poradkyně chovu Dana Matušincová přečetla Zprávu chovatelské komise. Zpráva bude přiložena v pdf.

6. STANOVY

6.1. Hlasování o úpravě návrhu Stanov KCHČSV – bylo navrženo vytvořit jeden dokument konsensem a procházením bod po bodu, kde budou zapsány jednotlivé změny, o kterých se v případě neshody bude hlasovat. Nebude tedy použit systém návrhů a protinávrhů celých Stanov. (Pro 27, proti 0, zdržel se 0). SCHVÁLENO.

6.2. Změny ve Stanovách, o kterých se hlasovalo: bod 7.2 a 7.3 budou vypuštěny a s tím bude upraveno související znění úpravy článků 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 13.5, 13.7, 13.15 (Pro 23, proti 0, zdržel se 4). SCHVÁLENO.

6.2. Změny ve Stanovách, o kterých se hlasovalo: změna bodu 13.16. (Pro 26, proti 0, zdržel se 1). SCHVÁLENO.

6.3. Hlasování pro Stanovy v tomto znění. Zároveň odhlasováno, že ve Stanovách je možno provést pouze a jen opravy gramatických chyb, velkých a malých písmen, budou-li nutné; slova, věty či souvětí označené dvojitou přeškrtnutou čárou budou vypuštěny a bude-li ovlivněno číslování jednotlivých bodů, budou tyto jednotlivé body v posloupnosti přečíslovány včetně odkazů v dokumentu na ně. (Pro 27, proti 0, zdržel se 0). SCHVÁLENO.

7. KÁRNÝ REJSTŘÍK

Hlasování, aby kárný rejstřík byl definován novým výborem a obsahoval jednoznačné definice. Výbor vezme v úvahu návrhy delegátů týkající se kárných opatření. (Pro 25, proti 0, zdržel se 0). Monika Soukupová a Adrian Dragonari nepřítomni. SCHVÁLENO.

8. ZÁPISNÍ A CHOVATELSKÝ ŘÁD

8.1. Hlasování o úpravě návrhu ZaCHŘ KCHČSV – bylo navrženo vytvořit jeden dokument konsensem a procházením bod po bodu, kde budou zapsány jednotlivé změny, o kterých se v případě neshody bude hlasovat. Nebude tedy použit systém návrhů a protinávrhů Zápisního a chovatelského řádu. (Pro 25, proti 0, zdržel se 0). Helena Jahelková a Monika Soukupová nepřítomny. SCHVÁLENO.

8.2. Hlasování o bodu Zápisního a chovatelského řádu III.2.h. (Pro 22, proti 1, zdržel se 4). SCHVÁLENO.

8.3. Hlasování pro změnu u využití zahraničních psů maximálně se stupněm DKK B. (Pro 20, proti 1, zdržel se 6). SCHVÁLENO.

8.4. Hlasování o IV.5 Zápisního a chovatelského řádu o nahrazení návrhem č.6. (Pro 23, proti 0, zdržel se 4). SCHVÁLENO.

8.5. Hlasování o zrušení výběrového chovu. (Pro 22, proti 0, zdržel se 5). SCHVÁLENO.

8.6. Hlasování o zrušení kontrolovaného chovu. (Pro 5, proti 13, zdržel se 9). NESCHVÁLENO.

 

8.7. Návrh č.7.

protinávrh č.2, Monika Soukupová: označenou větu nahradit větou, „jsou-li v ČR 4 chovní psy a 4 chovné feny z daného spojení“.(Pro 6, proti 15, zdržel se 6). NESCHVÁLENO.

protinávrh č.1, Václav Zeisek: „jsou-li dva vrhy z daného spojení“. (Pro 7, proti 13, zdržel se 7). NESCHVÁLENO.

návrh č.7. v původním znění: V kontrolovaném chovu je možné opakovat spojení pouze v případě, že je dosud zapsáno maximálně 5 štěňat dotyčných rodičů. Jinak pokud chovatel považuje z nějakého důvodu za vhodné opakování spojení, musí požádat CHK o schválení v chovu řízeném. (Pro 18, proti 8, zdržel se 1). SCHVÁLENO.

8.8. Návrh č.8. (Pro 22, proti 0, zdržel se 5). Jan Gorel a Václav Zeisek nepřítomni.SCHVÁLENO.

8.9. Návrh č.9

Protinávrh č.9.,Monika Soukupová – nahradit „10%“ číslem „8%“. (Pro 8, proti 10, zdržel se 9). NESCHVÁLENO.

Návrh č.9 v původním znění. (Pro 17, proti 7, zdržel se 3). SCHVÁLENO.

8.10. Návrh č.10. (Pro 13, proti 11, zdržel se 3). NESCHVÁLENO.

 

8.11. Návrh č.11.

Protinávrh č.1. Karel Skoupý – výraz „8x“ nahradit „maximálně 6x“. (Pro 12, proti 8, zdržel se 7). NESCHVÁLENO.

Návrh č.11. v původní znění. (Pro 23, proti 0, zdržel se 4). SCHVÁLENO.

8.12. Hlasování o doplnění bodu Zápisního a chovatelského řádu V.2. (Pro 23, proti 2, zdržel se 2). SCHVÁLENO.

 

Jednání opouští Jaroslav Hospodka.

           

8.13. Hlasování o bodu V.6. (Pro 24, proti 0, zdržel se 2). Jaroslav Hospodka nepřítomen. SCHVÁLENO.

8.14. Hlasování o znění bodu V.2. (Pro 25, proti 0, zdržel se 0). Jaroslav Hospodka a Václav Zeisek nepřítomni. SCHVÁLENO.

8.15. Hlasování o bodu V.7. (Pro 26, proti 0, zdržel se 0).Jaroslav Hospodka nepřítomen. SCHVÁLENO.

8.16. Hlasování pro Zápisní a chovatelský řád v tomto znění. Zároveň odhlasováno, že v Zápisním a chovatelském řádu je možno provést pouze a jen opravy gramatických chyb, velkých a malých písmen, budou-li nutné; slova, věty či souvětí označené dvojitou přeškrtnutou čárou budou vypuštěny a bude-li ovlivněno číslování jednotlivých bodů, budou tyto jednotlivé body v posloupnosti přečíslovány včetně odkazů v dokumentu na ně. (Pro 26, proti 0, zdržel se 0). Jaroslav Hospodka nepřítomen. SCHVÁLENO.

9. VOLBY A DOPLŇKOVÉ VOLBY

Předseda vyhlásil konání voleb do Výboru KCHČSV, Kárné komise a Kontrolní a revizní komise.

9.1. Do Výboru byli navrženi tito kandidáti:

Z těchto kandidátů se v tomto roce volí čtyři (4) kandidáti za Čechy a tři (3) kandidáti z Moravy a Slezska.

Čechy: Kamila Nováková, Jan Gorel, Monika Soukupová, Jaroslav Hospodka, Lenka Dragonari, Jana Kotulánová.

Morava a Slezsko: Miroslav Petr Šesták, Jan Čundrla, František Herbrich, Jaroslava Smištíková, Jaroslava Mrkosová.

 

9.2. Do Kárné komise byli navrženi tito kandidáti:

Z těchto kandidátů se volí čtyři (4).

Pavel Hanuška, Zdeněk Krupjak, Marie Nečasová, Marta Nobarová, Pavlína Hajduková.

9.2. Do Kontrolní a revizní komise byli navrženi tito kandidáti:

Z těchto kandidátů se volí tři (3).

Jiřina Nekvasilová, Michal Malý, Katarína Petérová, Zita Břicháčková..

9.4. Výsledky voleb:

9.4.1. Výsledky voleb do výboru

Kamila Nováková (26), Jana Kotulánová (20), Jan Gorel (18), Jaroslav Hospodka (16), Monika Soukupová (12), Lenka Dragonari (12).

Karel Čundrla (20), František Herbrich (17), Jaroslava Smištíková (14), Miroslav Petr Šesták (13), Jaroslava Mrkosová (13).

Jaroslav Hospodka nepřítomen hlasování.

9.4.2. Výsledky voleb do kárné komise

Marta Nobarová (19), Pavel Hanuška (18), Pavlína Hajduková (16), Zdeněk Krupjak (13), Marie Nečasová (12).

Jaroslav Hospodka nepřítomen hlasování.

 

9.4.3. Výsledky voleb do Kontrolní a revizní komise

Katarína Petérová (23), Michal Malý (23), Jiřina Nekvasilová (22), Zita Břicháčková (3).

Jaroslav Hospodka nepřítomen hlasování.

9.4.4. Doplňkové volby

Z náhradníků za Moravu a Slezsko odstupuje ve prospěch Miroslava Petra Šestáka Jaroslava Mrkosová, Miroslav Petr Šesták se stává náhradníkem.

Z náhradníků za Čechy odstupuje ve prospěch Moniky Soukupové Lenka Dragonari, Monika Soukupová se stává náhradníkem.

Jednání opouští Karel Skoupý a Marie Nečasová.

Karel Čundrla je telefonicky informován o zvolení do výboru, své zvolení však odmítá a odstupuje.

Předseda výboru KCHČSV Petr Hurda vyhlašuje doplňkové volby z důvodu chybějícího dalšího náhradníka mezi Jaroslavou Mrkosovou a Miroslavem Petrem Šestákem.

(tato skutečnost zapsána Hanou Slezáčkovou z důvodu nepřítomnosti zapisovatele Heleny Jahelkové)

9.4.5. Výsledky doplňkové volby

Jaroslava Mrkosová (15), Miroslav Petr Šesták (9).

Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová nepřítomni hlasování.

10. BONITAČNÍ ŘÁD A BONITAČNÍ TABULKA

 

10.1. Bonitační řád III. Práva a povinnosti pořadatele, doplnění bodu o možnosti konat svody a bonitace při LVT

 

Protinávrh č.4. Hana Slezáčková: Bonitaci není možno pořádat vůbec v rámci letního výcvikového tábora s účinností 2019. (Pro 9, proti 12, zdržel se 2). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Lea Kratinová nepřítomni. NESCHVÁLENO.

Jednání opouští Pavel Hanuška a Hana Slezáčková.

 

Protinávrh č.3 Soukupová - Bonitaci je možno pořádat v rámci letního výcvikového tábora, ale maximálně třetí den prvního turnusu s účinností 2019. (Pro 9, proti 8, zdržel se 5). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková nepřítomni. NESCHVÁLENO.

 

Protinávrh č.2. Petr Hurda - Bonitaci je možno pořádat v rámci letního výcvikového tábora, ale maximálně druhý den prvního turnusu s účinností 2019. (Pro 17, proti 4, zdržel se 1). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková nepřítomni. SCHVÁLENO.

Protinávrh č.1 Václav Zeisek - Bonitaci je možno pořádat v rámci letního výcvikového tábora kdykoli s účinností 2019. NEHLASOVÁNO

Návrh znění – Lenka Dragonari - Bonitaci je možno pořádat v rámci letního výcvikového tábora, ale výhradně v první den prvního turnusu (nepočítaje v to den příjezdu) s účinností 2019. NEHLASOVÁNO

10.2. Hlasování změn u pokynů provádění bonitace týkající se úvazu. (Pro 22, proti 0, zdržel se 0). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková nepřítomni. SCHVÁLENO.

 

10.3. Hlasování pro Bonitační řád řád v tomto znění. Zároveň odhlasováno, že v Zápisním a chovatelském řádu je možno provést pouze a jen opravy gramatických chyb, velkých a malých písmen, budou-li nutné; slova, věty či souvětí označené dvojitou přeškrtnutou čárou budou vypuštěny a bude-li ovlivněno číslování jednotlivých bodů, budou tyto jednotlivé body v posloupnosti přečíslovány včetně odkazů v dokumentu na ně. (Pro 21, proti 0, zdržel se 0). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková, Jan Gorel nepřítomni. SCHVÁLENO.

Jednání opouští Jiří Andrle a Magda Andrlová, Miroslav Petr Šesták a Ivana Jirásková.

 

 

10.4. Tabulka bonitační s úpravami v daném znění. (Pro 17, proti 0, zdržel se 1).Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková, Jiří Andrle, Magda Andrlová, Miroslav Petr Šesták, Ivana Jirásková nepřítomni. SCHVÁLENO.

 

Jednání opouští Lenka Dragonari a Adrian Dragonari.

Odhlasování zápisu v originálním znění, který byl zaslán Výboru. (Pro 16, proti 0, zdržel se 0). Jaroslav Hospodka, Karel Skoupý, Marie Nečasová, Pavel Hanuška, Hana Slezáčková, Jiří Andrle, Magda Andrlová, Miroslav Petr Šesták, Ivana Jirásková, Lenka Dragonari, Adrian Dragonari nepřítomni. SCHVÁLENO. Originální zápis nebyl přečten. Do zápisu k publikování byly doplněny výsledky z excelových souborů, odchody jednotlivých účastníků a časová posloupnost průběhu voleb a doplňkových voleb. K zápisu je přiložena tabulka s konkrétním hlasováním jednotlivých delegátů a jejich nepřítomnosti.

Ukončení konference v 21:43 z důvodu neusnášeníschopnosti.

Zapsala Helena Jahelková

 

Přílohy:
Sborník návrhů
Nové Stanovy schválené Konferencí
Nový Zápisní a chovatelský řád schválený Konferencí
Nový Bonitační řád schválený Konferencí
Nová Bonitační karta schválená Konferencí
Hlasování delegátů na Konferenci

Zpráva o hospodaření
Zpráva o chovu 2017
Zpráva o chovu 2018
Zpráva o činnosti KCHČSV
Zpráva KRK
Dopis od pana Hartla

Oprava překlepu (místo "Stanov" má být "ZaCHŘ") v nadpisu bodu 8.1.

Z galerie