Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 91 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Společná schůze zástupců KCHČSV ČR a KCHČSV SR 11.3.2018

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 12. 6. 2018 23:57 Zveřejněno 12. červen 2018
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 287

 

Místo konání: Velké Pavlovice

 

Za KCHČSV ČR se zúčastnili: Hana Černohorská, Jiří Drábek, Petr Hurda, Dana Matušincová, Kamila Nováková.

Za KCHČSV SR se zúčastnili: Veronika Bognárová, Jana Dudíková, Alexandra Zahradníková, L´uboš Zaremba.

Program schůze:

  1. Informace o akcích pořádaných jednotlivými kluby
  2. Projednání průběhu bonitace
  3. Projednání aktualizace bonitační tabulky
  4. Výměna informací o stavu chovné základny
  5. Ostatní
  1. Informace o akcích pořádaných jednotlivými kluby

Kluby prezentovaly informace o akcích pořádaných v roce 2017. KCHČSV ČR informoval zejména o bonitacích a výstavách, dále o výcvikových akcích a klubovém šampionovi a pracovním jedinci. KCHČSV SR informoval o letním táboře, vytrvalostních zkouškách a bonitacích.

 

2.Projednání průběhu bonitace

KCHČSV SR informoval, že v současné době KCHČSV SR neuznává bonitace KCHČSV ČR (tedy psi v majetku slovenských chovatelů musí absolvovat bonitaci na Slovensku a není akceptovaná účast na bonitacích v ČR). Vzájemné uznávání bonitací obou klubů bylo dohodnuto v roce 2014 a na základě toho jednotlivé kluby přijaly opatření, aby byly bonitační kódy jednotné. K rozhodnutí neuznávat českou bonitaci KCHČSV SR dospěl po obdržení informace od KCHČSV ČR, že konference delegátů v roce 2016 schválila návrh na zrušení uvádění hodnocení P1, P3, P5 (souladu se standardem) v bonitačním kódu. Tímto se bonitační kód zadávaný KCHČSV ČR odchýlil od původního sjednoceného formátu.

KCHČSV ČR informoval KCHČSV SR o časovém oddělení střelby od posouzení povahy na českých bonitacích (konferenci delegátů 2016 schválila posunutí hodnocení rekce na střelbu až po skončení hodnocení všech povah). Dále KCHČSV ČR informoval o připravovaných návrzích na konferenci delegátů týkajících se průběhu bonitace (posunutí zákusu až po druhém útoku figuranta, zakázání motivace zvířat pomocí pamlsků a hraček při průchodu skupinkou). KCHČSV SR informoval, že motivaci pomocí pamlsků příp. hraček v průběhu celé bonitace neumožňuje.


3.Projednání aktualizace bonitační tabulky

KCHČSV ČR předložil návrh aktualizace bonitační tabulky, kterou bude předkládat konferenci delegátů v červnu 2018. Tabulka je doplněna o kódy popisující nedostatky, které jsou v současné době zaznamenány do poznámek. Přepracováno a doplněno je také hodnocení povah. Byly projednány jednotlivé úpravy bonitační tabulky. Zejména se vedla diskuze, jestli dodržet stávající zažité označení kódů, nebo kódy přejmenovat, aby bylo z kódu jednoznačně viditelné, zda je pes hodnocen původním kódem, nebo novým.

Bylo domluveno, že návrh tabulky KCHČSV SR projedná v chovatelské komisi a případně do termínu uzávěrky příspěvků na konferenci delegátů předloží své návrhy na úpravy příp. doplnění tabulky.

V případě, že do termínu uzávěrky podávání návrhů na konferenci delegátů KCHČSV SR nepředloží svůj návrh, bude konferenci delegátů předložena prezentovaná verze na společné schůzi.


4.Výměna informací o stavu chovné základny

Předání informací mezi jednotlivými kluby. Vyměněny zkušenosti při postupu při nežádoucím krytí, KCHČSV ČR předal informace a výskytu DKK a DLK v populaci.


5.Ostatní

KCHČSV ČR otevřel debatu nad jazykovými verzemi standardu FCI – v anglické verzi je chyba (nárt je na obrázku správně označen jako „rear pastern“, v textu je již uvedeno nesprávné označení „hock“ , což znamená pata). V ostatních jazykových verzích je názvosloví vpořádku. Dále otevřena debata o překladu standardu FCI, kdy vlivem zkrácení celého textu došlo ke změně významu v textu na formát těla je 10:9. Oba kluby se shodly, že je to nepřesný význam a správně má být uvedeno formát těla ne delší než 10:9. Dále se oba kluby dohodly, že je nutné upravit standard na původní znění – pes musí být plnochrupý. Na schůzi bylo domluveno, že p. Zaremba napíše memorandum, pí. Zahradníková doplní memorandum o odbornou argumentaci a následně toto bude zasláno na KCHČSV. Po podpisu KCHČSV ČR a KCHČSV SR bude memorandum odesláno na SKJ.

 

Za KCHČSV ČR Hana Černohorská                                                            Za KCHČSV SR Veronika Bognárová

Z galerie