Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 69 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondeční schůze Chovatelské komise ze dne 28.6.2017

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 9. 2017 21:40 Zveřejněno 6. září 2017
Napsal Lucie Novoveská Zobrazeno: 555

Účastnili se : Daniela Čílová , Lucie Novoveská , Kamila Nováková , Jíří Drábek , Dana Matušincová

Nežádoucí krytí feny Elodie Edenseveru Arqeva

Chovatelská komise projednala nežádoucí krytí feny Elodie Edenseveru Arqeva psem Boogaboo Eden severu.
Chovatelka informovala, že obě zvířata nejsou chovná, k uchovnění jim chybí pouze absolvování bonitace.
Chovatelská komise navrhuje postupovat v souladu se ZaCHŘ  bod V.6, V případě, že nejsou zdravotní nebo překážky příbuznosti, a že testy paternity potvrdí deklarované spojení, může chovatelská komise rozhodnout o vydání PP pro štěňata z tohoto vrhu. Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V opačném případě může výbor označit štěňata s PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP.
CHK konstatuje (s ohledem na optimální vývoj štěňat), že chovatelka je povinna splnit podmínky chovnosti obou zvířat do termínů podzimních bonitací, tj. nejpozději do 14.10. 2017.
Po doložení paternit je chovatelka oprávněna požádat výbor o prominutí poplatku za nežádoucí krytí a žádost bude projednána s ohledem na splnění podmínek chovnosti (tedy absolvování bonitace) obou zvířat.

PRO : Čílová, Novoveská , Nováková, Matušincová  
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE :  Drábek

 

Zapsala : Lucie Novoveská

Z galerie