Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 114 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Ustavující schůze výboru KCHČSV Praha-Slivenec 25.6.2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 6. 2017 9:41 Zveřejněno 21. červen 2017
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 615

Přítomni členové konferencí nově zvoleného výboru:

Černohorská, Brzobohatá, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Kratinová prostřednictvím hlasitého tel. hovoru

1. Volba funkcí

1.1 Pokladník

Poznámka: Dle rozhodnutí konference z 25.06.2016 je tajemník samostatně volenou / jmenovanou funkcí, může být externí nasmlouvaná osoba.

Návrhy na obsazení funkce pokladníka KCHČSV:

Lea Kratinová (navrhovatel Karel Skoupý)

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: Kratinová

Pokladníkem KCHČSV pro další funkční období zvolena Lea Kratinová.

1.2 Předseda

Návrhy na obsazení funkce předsedy KCHČSV:

Karel Skoupý (navrhovatel Lenka Brzobohatá)

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: Skoupý

Předsedou KCHČSV pro další funkční období zvolen Karel Skoupý.

1.3 Tajemník

Návrhy na obsazení funkce tajemníka KCHČSV:

Petr Hurda (navrhovatel Kamila Nováková)

Hana Černohorská (navrhovatel Petr Treppesch)

V diskuzi Karel Skoupý upozornil, že pokud je předseda z územní pobočky pro Moravu, pak bývá zvykem, aby tajemník byl z územní pobočky pro Čechy. Hlasování:

Petr Hurda

Pro: Skoupý, Černohorská, Brzobohatá

Proti: 0

Zdržel se: Kratinová, Nováková, Treppesch, Hurda

Hana Černohorská

Pro: Kratinová, Treppesch, Hurda, Nováková

Proti: 0

Zdržel se: Skoupý, Brzobohatá, Černohorská

Tajemníkem KCHČSV pro další funkční období zvolena Hana Černohorská.

2. Chovatelská komise

Plénum členské schůze územní pobočky pro Moravu a Slezsko, konané dne 16.04.2016, navrhlo ke jmenování do chovatelské komise tyto své zástupce: Dana Matušincová, Monika Tichá, Lenka Brzobohatá

Členská schůze územní pobočky pro Čechy, konaná dne 09.04.2016, nepředložila návrh svých zástupců pro jmenování do CHK. Výbor navrhuje:

Daniela Čílová (navrhovatel Karel Skoupý)

Lucie Novoveská (navrhovatel Petr Hurda)

Monika Soukupová (navrhovatel Kamila Nováková)

Kamila Nováková (navrhovatel Petr Treppesch)

2.1 Jmenování členů chovatelské komise KCHČSV

O navržených hlasoval výbor KCHČSV jednotlivě. Hlasování:

Dana Matušincová

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Skoupý

Proti: 0

Zdržel se: Nováková, Treppesch, Hurda

Monika Tichá

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Lenka Brzobohatá

Pro: Kratinová, Skoupý

Proti: 0

Zdržel se: Černohorská, Brzobohatá, Nováková, Hurda, Treppesch

Daniela Čílová

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Lucie Novoveská

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda

Proti: 0

Zdržel se: Treppesch

Monika Soukupová

Pro: Nováková, Hurda, Treppesch

Proti: Brzobohatá, Skoupý

Zdržel se: Černohorská, Kratinová

Kamila Nováková

Pro: Černohorská, Kratinová, Skoupý, Treppesch, Hurda

Proti: 0

Zdržel se: Brzobohatá, Nováková

O možnost být členem chovatelské komise bez hlasovacího práva požádal výbor Jiří Drábek a Lenka Brzobohatá. Hlasování:

Jiří Drábek

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Lenka Brzobohatá

Pro: Černohorská, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: Brzobohatá

Chovatelská komise byla jmenována výborem ve složení:

Dana Matušincová, Monika Tichá, Daniela Čílová, Lucie Novoveská, Kamila Nováková, Lenka Brzobohatá (bez hlasovacího práva), Jiří Drábek (bez hlasovacího práva)

2.2 Jmenování poradců chovu a předsedy CHK

Jmenování regionálních poradců chovu:

Regionální poradce chovu pro Čechy – Daniela Čílová:

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Regionální poradce chovu pro Moravu a Slezsko – Monika Tichá:

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Hlavní poradce chovu – Dana Matušincová:

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Skoupý, Hurda

Proti: Nováková

Zdržel se: Treppesch

Předseda CHK – Lucie Novoveská:

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor KCHČSV pověřuje členy nově jmenované chovatelské komise, poradce chovu a předsedu CHK, aby se ujali své funkce počínaje dnem 26.06.2016.

3. Rozhodčí z exteriéru

Výbor KCHČSV nabízí Jarce Smištíkové rozšíření aprobace na plemeno ČSV.

Pro: Černohorská, Brzobohatá, Kratinová, Nováková, Skoupý, Hurda, Treppesch

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Různé

Další povinnosti, vyplývající pro nově zvolený výbor z předpisů vyšší právní síly, jakož i určení zodpovědnosti jednotlivých členů výboru za konkrétní oblasti činnosti klubu, budou dořešeny korespondenčně a následně zveřejněny formou zápisu z korespondenční schůze výboru.

K informaci

V Praze Slivenci dne 25.06.2016

Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie