Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 118 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z členské schůze České pobočky a zápis ze schůze výboru České pobočky, 13.5. 2017, Roudnice nad Labem

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 10. 2017 21:29 Zveřejněno 14. červen 2017
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 526

I. Členská schůze České pobočky

Přítomno celkem 29 členů pobočky dle prezenční listiny.

Zpráva o činnosti 2016

 

1. Schůzi zahájil předseda V.Zeisek a přednesl zprávu o činnosti klubu a přehledu akci, které se konaly v roce 2016:

a) výbor České pobočky se sešel 4x (14. 1., 9. 4., 15. 6., 13. 10)

b) akce

- nácvik na bonitaci (20. 3. a 25. 3. Dobříš)

- jarní svod, bonitace a volební členská schůze 9. 4. – Dobříš

- konference 25. 6. – Praha

- letní výcvikový tábor Lázně Bělohrad – 16. -23. 7.

- podzimní svod, bonitace, členská schůze 10.9. – Praha-Braník

- přednáška T. Krajčího 1. 10. – Nýřany

- přebor 22. 10. – Kladno

- speciální výstava 23. 10. – Kladno

- závod „O kapra Karla Hartla“ 17. 12. – Hořovice

c) poděkováním ostatním členům za pomoc při organizacích jiných akcí týkajících se čsv (např. aktivity Sportovního klubu ČSV, Výstup na Říp, Setkání ČSV v Praze, Nácvik svodu a bonitace na ZKO Karlštejn)

2. Pokladní M. Andrlová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2016.

3. Člen CHK České pobočky L. Novoveská přednesla zprávu o chovu, která byla vypracována hlavní poradkyní chovu D. Matušincovou.

4. Předseda KRK České pobočky J.Nekvasilová přednesla zprávu o činnosti KRK. KRK České pobočky v roce 2016 neřešil žádné případy, proto se zpráva týkala pouze revize pokladny. Zde pouze shledala neshodu v datu, kdy je třeba opravit položku ze září.

5. K.Nováková přednesla zprávu o výcvikových aktivitách (přebor při speciální výstavě v Kladně 2016 a vyhodnocení pracovního jedince)

6. Ostatní návrhy a diskuze

a) P. Hurda, předseda KCHČSV, seznámil členy České pobočky s personálními změnami v celostátním výboru, seznámil členy se současnou situací vyžadující okamžité změny stanov dle platného právního řádu ČR a přečetl prohlášení celostátního výboru KCHČSV.

b) P. Treppesch navrhl, aby byly z financí pobočky zakoupeny dva stany pro výstavy. Všichni přítomní členové bylo pro.

c) P. Treppesch navrhl, aby byly z financí pobočky zakoupeny dvě plenty pro bonitace. Všichni přítomní členové bylo pro vyjma V. Zeiska, který hlasoval proti.

d) H. Jahelková navrhla, aby byly z financí pobočky byl zakoupen dataprojektor pro členské schůze, akce a konferenci. Všichni přítomní členové bylo pro.

e) J. Kotulánová navrhla, aby byli po první a druhé uzávěrce výstavy zveřejněny počty psů v jednotlivých třídách na výstavě na webu, nikoli pouze na facebooku.

f) J. Nekvasilová žádala, aby se do zápisu chovatelské komise uvedlo znění a důvod zveřejnění věty v záhlaví stránek KCHČSV týkající se skutečnosti, že klub chová pouze na jedincích s FCI rodokmenem. Podpořeno M.Soukupovou.

g) H. Čertíková se vznesla dotaz členům celostátního výboru ohledně současné situace, která se týkala žaloby na klub od bývalé členky výboru a chovatelské komise pobočky pro Moravu a Slezsko. P.Hurda sdělil, že aktuální informace je taková, že žaloba byla stažena, chovatelský servis CHS Tawy již není pozastaven, poplatek však stále nebyl zaplacen.

h) H. Čertíková se dále tázala na laboratoře Vetgen a nesprávné výsledky testů DW. D. Čílová odpověděla, že CHK má k dispozici pouze čísla vzorků, nikoli majitele psů ani jména psů. Bylo navrženo dát výzvu na web.

i) H. Čertíková dále vznesla dotaz, zda by bylo možno zpracovat problematiku genu FGF5 způsobující dlohosrstost NO, která se vyskytuje také u ČSV. D. Čílová přislíbila, že problematiku zpracuje.

7. Na závěr byli členové seznámeni s plány na rok 2017. Poté předseda V.Zeisek členskou schůzi ukončil.

9.6. – 11.6.2017 Výcvikový víkend Jevišovice

25.6.2017   Svod a bonitace, Čechy

29.6. - 2.7.2017 Bloody walk 7. ročník

15.7. - 22.7.2017 LVT Lázně Bělohrad

15.7. - 23.7.2017 LVT Jevišovice

15.7. - 23.7.2017 LVT Sněžné

16.7. 2017 Svod a bonitace, Morava a Slezsko

26. 8. - 3. 9. 2017 1000 mil pro jeden cíl 3. ročník

9. 9. 2017 - 10. 9. 2017 Oslava 35. výročí uznání ČSV nár. plemenem + přehlídka plemeníků, ZKO Karlštejn

16.9.2017 Přebor ČSV

17.9.2017 Speciální výstava ČSV

30.9.2017 Svod a bonitace, členská schůze, Morava a Slezsko

14.10.2017 Svod a bonitace, členská schůze Čechy    

II. Schůze výboru České pobočky

Přítmni: M.Andrlová, L. Dragonari, P. Hurda, H. Jahelková, K.Nováková, P. Treppesch, V. Zeisek

1. Projednávání bonitace v Nýřanech, 25.6.2017. Vedoucí kruhu R.Kunc, zapisovatel L. Dragonari, z CHK přítomni D. Čílová a L. Novoveská, posuzovatel exteriéru M. Soukupová

2. Projednávání bonitace v Hrádku u Rokycan, 14.10.2017. Změna posuzovatele exteriéru – M. Soukupová.

3. Projednávání Speciální výstavy 2018 a přeboru. Data byla stanovena na 15.9. 2018 a 16.9.2018. Navrhovaným rozhodčím z exteriéru je J. Jedlička. Dále bylo odsouhlaseno oslovit členy na facebooku ohledně volby vhodného místa pro přebor a výstavu.

Z galerie