Zápisy ze schůzí

Zápis ze členské schůze české pobočky, 21.10.2006

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 11. 2008 18:32 Zveřejněno 31. říjen 2006
Napsal Helena Hubáčková Zobrazeno: 7025
Datum a místo konání: 21.10.2006 Roudnice nad Labem
Přítomni: viz prezenční listina

Program:

 1. Plán akcí na r. 2007
 2. Předběžný plán rozpočtu na r. 2007
 3. Diskuze

Program jednohlasně schválen

 1. Plán akcí na r. 2007
  • Jarní svod a bonitace české pobočky - ZKO Slavín Roudnice n. L., 04/2007 (bude upřesněno). Zodpovídá H. Křížová.
  • Klubová výstava se zadáváním CAC a bez zadání tit. Klubový vítěz - ZKO Litoměřice 5.5.2007. Zodpovídá M. van Erne a H. Hubáčková.
  • Výcvikové setkání majitelů a přátel ČSV Hrachov 06/2007 (bude upřesněno). Zodpovídá V. Zeisek.
  • Letní výcvikový tábor - Lázně Bělohrad přelom 07 - 08/2007. V rámci tábora proběhnou zkoušky KJ ČR Brno, NZŘ, IPO a vytrvalostní.
  • Klubová výstava se zadáváním CAC a Klubový vítěz - Lázně Bělohrad 5.8.2006. Zodpovídá V. Zeisek.
  • Zářijový výcvikový tábor - Nadějkov.
  • Přehlídka genetického fondu plemene (chovných jedinců - psů i fen) - Světlá n. Sázavou 09/2007 (bude upřesněno. Zopdovídá J. Hospodka a K. Hartl.
  • Podzimní svod a bonitace - Praha (Strahov) 10/2007 (bude upřesněno). Zodpovídá K. Hartl a M. Andrlová.
  • Soutěž o Vánočního kapra Karla Harrla - 12/2007 (bude upřesněno). Zodpovídá V. Zeisek.

   Schválení plánu akcí:
   Pro: 19
   Proti: 0
   Zdržel se: 0


 2. Předběžný plán rozpočtu na r. 2007
  Příjmy: členské příspěvky - 32000,-
  Výdaje: údržba domény - 1500,-, náklady na zpravodaj - 13000,-, poháry - 10000,-, výstavy, bonitace.

  Schválení rozpočtu na r. 2007:
  Pro:18
  Proti:0
  Zdržel se: 0

 3. Diskuze
  K. Horák přednesl informace o soutěži Pracovní jediec r. 2006.
  M. Soukupová vznesla dotaz na kárný řád v souvislosti s udělením kárného opatření H. Kratochvílové, konkrétně jakým způsobem bylo toto kárné opatření určeno.
  Diskuze o řízení chovu - volný x řízený chov.
  Byla vznesena otázka, jakým způsobem bude řešeno krytí neuchovněné feny Gejši z Vlčí chaloupky v majetku poradkyně chovu M. Pluhařové psem Dat Šedý chlup. Následně M. Soukupová podává podnět celostátnímu výboru (prostřednictvím výboru čes. pobočky) k prošetření tohoto případu.
  Přítomní členové byli pozváni na závod o Vánočního kapra Karla Hartla, který se koná 16.12.2006 v ZKO Slavín, Roudnice n. L. a dále na TARTové výcvikové setkání v Žirovnici.

Schválení zápisu:
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0


Proti průběhu schůze ani výsledkům hlasování nebyl vznesen žádný protest.

Zapsala dne 21.10.2006 v Roudnici nad Labem Helena Hubáčková