Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze celostátního výboru KCHČSV a chovatelské komise, Světlá nad Sázavou, 10.8.2013

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 30. 10. 2013 12:42 Zveřejněno 30. říjen 2013
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1316

Přítomni za výbor: Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, V. Kouřil, L. Brzobohatá, D. Matušinec
Přítomni za CHK: D. Matušincová, D. Čílová, H. Kaufmanová
Omluvena za CHK: L. Novoveská

Pozvaný host: R. Andrusiv

 

1. Volba tajemníka klubu

Navržena K. Vidláková

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová
Proti: nikdo
Zdržel se: Kouřil, Brzobohatá, Vidláková

Novým tajemníkem klubu byla zvolena Kamila Vidláková

 

2. Update klubových stránek

Vzhledem k zastaralé a již nepodporované platformě, na které běží klubové stránky, je potřeba provést jejich update pomocí přechodu na novou šablonu. Náklad 1000,- Kč

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno. Převodem na novou šablonu bude pověřena H. Čertíková.

 

3. Příprava ročenky

Od r. 2005 do r. 2012 ročenku připravoval K. Skoupý. Nová ročenka bude připravena pro jarní členské schůze poboček. Data pro ročenku připraví D. Čílová z CHK. Příprava ročenky bude probíhat v období prosinec 2013 – únor 2014. Pro tisk připraví H. Čertíková a Z. Havlík

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

 

4. Diskuze k bonitaci Garona spod Ďumbiera

Info od D. Matušincové – ze zdravotních důvodů psa je to neaktuální a uzavřené téma.

5. Požadavek H. Kaufmanové na přítomnost chovatelské komise v kruhu při bonitaci

Požadavek diskutován s následujícím závěrem:

Výbor doporučuje pobočkám umožnit CHK přístup do kruhu při bonitaci s tím, že členové CHK mají právo diskutovat s hlavní poradkyní chovu, která je členem bonitační komise. Jejich názory jsou pouze poradní (v případě, že nebudou členové CHK v kruhu taky členy bonitační komise)

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

6. Projednání bodu č. 6 ze zápisu schůze členské základny moravské pobočky

Bod byl projednán, výbor přijal připomínky předsedy moravské pobočky. Institut čekatelství byl odsouhlasen a výbor doporučuje pobočkám a CHK vyhledávat vhodné kandidáty a předkládat je členským schůzím poboček a celostátnímu výboru k diskuzi a ke schválení.

V současnosti se čekatelství týká Moniky Tiché. M. Tichá bude zahrnuta do veškerého dění v CHK bez hlasovacího práva.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

7. Vyjádření KRK (R. Andrusiva) k podnětu K. Skoupého

Podnět K. Skoupého obsahoval

  1. Podnět k prošetření podezření na nevystavování exportních PP H. Kaufmanovou

  2. Navazující podnět na bod a) o porušení stanov KCHČSV celostátním výborem

  3. Podnět k bodu zápisu celostátního výboru ze dne 6.4.2013 o přijetí podnětu P. Hanušky

  4. Podnět na zrušení bodu ze zápisu celostátního výboru ze dne 6.4.2013 o nominaci nového člena výboru moravskou pobočkou

Add a)

Podle názoru předsedy výboru nemá KRK právo ukládat kárná opatření chovatelce

Výbor se seznámil s zprávou KRK – řešení je plně v kompetenci KRK

Add b)

Výbor se seznámil s zprávou KRK – řešení je plně v kompetenci KRK

Add c)

Z. Havlík neměl přijímat podnět P. Hanušky – mělo být směřováno na KRK – celou záležitost má na starost KRK.

Add d)

Předseda celostátního výboru uznává pochybení ve formulaci v zápise výboru z 6.4.2013 KRK – celou záležitost má na starost KRK.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Konstatování – řešení podnětu je plně v kompetenci KRK

8. Film natáčený ruskou televizí o ČsV v České republice

Film je natolik kvalitní a profesionálně zpracovaný, že je snahou výboru použít ho při propagaci plemene.

Přeložení ruského textu do titulků domluví J. Hospodka.

Zpracování filmu zajistí Z. Havlík a H. Čertíková.

Dobrozdání ruské televize k použití materiálů zajistí J. Hospodka.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

9. Prezentace plemene na výstavě arabských koní 7.9. v Praze

Detailní informace přednesl Z. Havlík. Klub využije příležitosti k prezentaci plemene na výstavě. Ke spolupráci byli/budou osloveni např. K. Hartl, K. Nováková, J. Drábek, J. Nádvorníková, M. Hartmanová, L. Dragonari,… a další

Případné podněty vhodné k prezentaci plemene budou směřovány na Z. Havlíka

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

10. Doklady pro dotace na rok 2013

Výbor ukládá pobočkám poskytnutí dokladů pro dotaci nejpozději do 10.9.2013. Originály dokladů budou předány Z. Havlíkovi.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

11. KRK požaduje předložení účetní závěrky celostátní pokladny za r. 2012 nejpozději do konce srpna.

Zajistí D. Matušinec

12. Pozvánka slovenského klubu na jednání představitelů klubů

Připravuje se schůze se slovenským klubem. Nominováni za český klub jsou: V. Kouřil, L. Brzobohatá, D. Matušincová, Z. Havlík, K. Vidláková, D. Čílová, H. Kaufmanová, K. Skoupý

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

13. Žádost K. Skoupého o vysvětlení zadávání kódů povah na bonitaci.

Výbor se usnesl, že je podmínkou zadávat bonitační kód, který odpovídá pouze projevu psa na bonitaci

Výbor konstatuje, že zodpovědná za problematiku je na Bonitační komise.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

14. Žádost L. Brzobohaté a K. Skoupého na projednání nevhodného jednání bonitační komise na bonitaci v Roudnici n. Labem

Na základě podnětu L. Brzobohaté a K. Skoupého výbor požaduje, aby bonitační komise vystupovaly při bonitacích vůči majitelům psů profesionálně.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

15. Návrh V. Kouřila na aktualizaci stanov klubu. Na webu jsou staré stanovy.

Výbor ukládá předsedovi aktualizaci stanov na základě ujednání z konference 24.6.2013

Bod z konference – Tabulka hodnocení indexů – bude projednán na připravovaném setkání se slovenským klubem 30.8.2013

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

16. Návrh D. Čílové na zobrazení přehledu plemeníků na klubových stránkách bez nutnosti přihlášení se na klubový web.

Pro: Havlík, Hospodka, Matušinec, Andrlová, Kouřil, Brzobohatá, Vidláková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno.

17. V. Kouřil vznesl návrh na odsoupení předsedy klubu na základě jím přednesených pochybení předsedy.

Předseda některá pochybení uznává, ale nepovažuje je za důvod k odsoupení.

V. Kouřil následně navrhl hlasování o setrvání Z. Havlíka ve funkci předsedy.

Pro: Hospodka, Matušinec, Andrlová, Vidláková
Proti: Kouřil
Zdržel se: Havlík, Brzobohatá

Zápis byl všemi členy výboru schválen a podepsán 10.8.2013 ve Světlé nad Sázavou

Zapsal: Z. Havlík

Z galerie