Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 46 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z členské schůze pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko, Jevišovice 20.4.2013

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 30. 4. 2013 20:23 Zveřejněno 30. duben 2013
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2284

Přítomni: 28 členů dle prezenční listiny

Program:
1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o hospodaření
3. Zpráva KRK
4. Zpráva o chovu
5. Zrušení evidenčních listů
6. Chovatelská komise
7. Různé

1. Zpráva o činnosti 2012 (přednesla Marie Bulíková)

Svod, bonitace a volební členská schůze – Jevišovice, so 21.4.2012
    Na svodu předvedeno 11 ČSV, z toho 3 psi a 8 fen.
    Na bonitaci předvedeno 17 ČSV, z toho 9 psů a 8 fen.
Klubová výstava ČSV – Jevišovice, so 12.5.2012
    Na výstavu bylo přihlášeno 88 ČSV, z toho 38 psů a 50 fen.
    Nastoupilo 83 ČSV, z toho 36 psů a 47 fen.
Letní bonitace – Jedovnice, 16.6.2012
    Na svodu předvedeno 6 ČSV, z toho 5 psů a 1 fena.
    Na bonitaci předvedeno 6 ČSV, z toho 1 pes a 5 fen.
LVT Jevišovice, ne 22.7. – so 4.8.2012
zkoušky dle ZŘ KJ ČR Brno, so 28.7.2012
zkoušky dle NZŘ, po 30.7.2012
Jevišovický pětiboj – memoriál Karla Matušince Čt 2.8. – Pá 3.8.2012
Svod, bonitace a členská schůze – Frýdlant nad Ostravicí, so 13.10.2012
    Na svodu předvedeno 26 ČSV, z toho 14 psů a 12 fen.
    Na bonitaci předvedeno 14 ČSV, z toho 9 psů a 5 fen.

V plánu akcí bylo i pořádat vytrvalostní zkoušky. Nicméně přes snahu několika lidí se nepodařilo najít dostatečné zázemí a trasu na zkoušku.
Výbor děkuje členům pobočky, kteří se začali aktivně zapojovat do dění kolem ČSV a jejich kladnou prezentací v očích kynologické i nekynologické veřejnosti, např. pořádáním nebo spolupořádáním různých srazů a vycházek - viz. Předvánoční Brno apod.

K informaci

2. Zpráva o hospodaření (přednesla Marie Bulíková)

Zpráva o hospodaření bude z důvodu nemoci pokladníka Štěpána Balaštíka vložena členům územní pobočky do následujícího zpravodaje.

K informaci

3. Zpráva KRK (přednesla Hana Černohorská)

KRK provedla ve druhé polovině roku 2012 na podnět výboru územní pobočky mimořádnou kontrolu hospodaření a členské základny. Kompletní zpráva KRK bude z důvodu nemoci pokladníka Štěpána Balaštíka vložena členům územní pobočky do následujícího zpravodaje.

K informaci

4. Zpráva o chovu za rok 2012 (přednesla Dana Matušincová)

V roce 2012 bylo zapsáno 287 štěnat v 49 vrzích, z toho 156 psů a 131 fen. Ze 49 krytí kryli 2 plemeníci 3x, 4 plemeníci 2x a 6x kryli zahraniční plemeníci. Svodů a bonitací se zúčastnilo celkem 142 ČSV, z toho 81 na svodech (40 psů a 41 fen) a 61 na bonitacích (28 psů a 33 fen). 69 % jedinců, kteří se zúčastnili bonitace, byli hodnoceni známkou P1‑výborný. 29 % jedinců bylo hodnoceno známkou P3‑velmi dobrý. 2 % jedinců bylo hodnoceno nižším stupněm hodnocení. Tato čísla ukazují, že 69 % ČSV v ČR má hodnocení povahy známkou výborný(á).
Jedenácti ČSV byla odložena chovnost z důvodu nepředloženého výsledku DKK a DLK. Jednou proběhla přebonitace povahy. Jednou byla bonitace odložena z důvodu nedostatečné přípravy na test povahy. Jako nechovní byli hodnoceni pouze 2 jedinci (feny), a to z důvodu vyššího stupně DKK.

V roce 2012 bylo vyhodnoceno na DKK celkem 63 ČSV z toho 31 psů a 32 fen.
DKK A - 46 ČSV - 22 psů - 24 fen
DKK B - 7 ČSV - 2 psi - 5 fen
DKK C - 5 ČSV - 3 psi - 2 feny
DKK D - 2 ČSV - 2 psi - 0 fen
DKK E - 3 ČSV - 2 psi - 1 fena

84 % ČSV vyšetřených za rok 2012 je hodnoceno na DKK stupněm A a B, což je výsledek potěšující, ale stále je důležité kontrolovat tento jev a kombinovat chovné páry tak, aby se tato procenta minimálně udržela.
Závěrem bych chtěla popřát všem chovatelům ČSV mnoho chovatelských úspěchů, trpělivosti a při výběru štěnat, která nechávají v ČR do chovu šťastnou ruku, abychom ty nejlepší a nejkvalitnější jedince měli zde, v ČR.

K informaci

5. Zrušení evidenčních listů (přednesl Karel Skoupý)

Hlavní myšlenku evidenčních listů, kterou bylo udržování stále aktuálních informací o členské základně, se bohužel v praxi nepodařilo uspokojivě aplikovat. Členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko přijala usnesení:

Členové KCHČSV jsou povinni ve svém vlastním zájmu dbát na to, aby u své územní pobočky, jejímiž jsou členy, aktualizovali svoje údaje (bydliště, údaje o vlastněných psech atd.). Pokud tak neučiní a z tohoto důvodu nebude pobočka vůči nim plnit veškeré své funkce a poskytovat jim servis plynoucí ze členství, jde toto pouze k jejich újmě, nikoliv k újmě územní pobočky a potažmo celého KCHČSV.

Pro: 26
Proti: 0
Zdrželi se: 2

6. Chovatelská komise (přednesl Karel Skoupý)

Výbor KCHČSV jmenoval na své schůzi dne 6. 4. 2013 chovatelskou komisi ve složení:
Dana Matušincová – hlavní poradce chovu
Hana Kaufmanová
Daniela Čílová
Lucie Novoveská
Členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko přijala usnesení:

Členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko navrhuje doplnění chovatelské komise o Moniku Tichou jako „čekatele“ na dobu do konání nejbližší konference. O návrhu na její další působení v CHK rozhodne příští volební členská schůze pobočky. Vzhledem k tomu, že čekatel nemá v CHK plnohodnotné hlasovací právo, požaduje územní pobočka KCHČSV pro Moravu a Slezsko po celostátním výboru, který členy tohoto svého poradního orgánu jmenuje a také odvolává, aby na základě svého uvážení odvolal jednu ze členek CHK za územní pobočku pro Čechy, dále upravil podmínky tím způsobem, že hlas HPCH bude mít váhu dvou hlasů a v případě rovnosti hlasů bude mít čekatel hlas poradní, který rozhodne.
Vzhledem k tomu, že podle § 12 odst. 2 Stanov je termín pro podání protestu do 30 dnů od konání nebo vydání rozhodnutí, a tedy v krátké době již nebude možno podat odvolání proti rozhodnutí výboru ze dne 6. 4. 2013, a také vzhledem k tomu, že výbor ignoroval při svém rozhodnutí o jmenování CHK konání členské schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko a její právo navrhnout své zástupce v CHK, požaduje územní pobočka pro Moravu a Slezsko, aby otázka složení CHK byla znovu projednána výborem KCHČSV v nejbližším možném termínu. Chovatelskou komisi jmenovanou výše uvedeným způsobem a za výše uvedených podmínek považujeme za nelegitimní.
V opačném případě, tedy v případě, že výbor KCHČSV odmítne tuto otázku znovu projednat, požaduje členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko v souladu s § 7 odst. 1.1.3 písm. a) Stanov KCHČSV svolání mimořádné konference v nejbližším možném termínu.

Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 3

7. Různé

Marie Bulíková ke dni 30. 4. 2013 odstoupila z osobních důvodů ze všech funkcí v klubu. Novým předsedou pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko byl zvolen Ing. Karel Skoupý. V celostátním výboru KCHČSV Marii Bulíkovou nahradí Lenka Brzobohatá. Na konferenci KCHČSV měla stejný počet hlasů, jako poslední zvolený člen výboru KCHČSV zastupující ve výboru územní pobočku pro Moravu a Slezsko (rozhodovalo se v dodatečném hlasování a Lenka Brzobohatá se umístila na prvním nevolitelném místě).
Členská schůze děkuje Marii Bulíkové za výborně odvedenou práci v klubu.

K informaci

V Jevišovicích dne 20.4.2013
Zapsala Lenka Brzobohatá

Z galerie