Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 48 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze celostátního výboru, předsedů poboček a CHK - 2.3.2013, Světlá nad Sázavou

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 25. 4. 2013 17:53 Zveřejněno 5. březen 2013
Napsal Ing. Hana Kaufmanová Zobrazeno: 2645

Zápis ze společné schůze celostátního výboru předsedů poboček a CHK dne 2.3.2013, Světlá nad Sázavou

 


Za celostátní výbor KCHČSV
Přítomni: Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Ing. Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík


Za pobočky:
M.Bulíková , Eva Myslivečková (omluvena)

Za CHK :
Přítomni: Dana Matušincová, Ing.Hana Kaufmanová, Ing.Karel Skoupý

 


Host: Hana Čertíková

Bod č.1

Informace z ČMKU + program valné hromady ČMKU
Dne 16.3.2013 se uskuteční valná hromada ČMKU. Za klub chovatelů ČSV pověřen účastí předseda klubu Ing.Jaroslav Hospodka.

Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: J. Hospodka

Bod. č.2

Koordinace činnosti před jarními bonitacemi
Zdeněk Havlík podal informace o plánované jarní bonitaci, konané dne 6.4.2013 v České Brodu. Rozhodčí je stále v jednání, přihlášky přijímá p. Lenka Dragonari. Datum, místo konání a rozhodčí pro letní bonitaci, která bude organizována českou pobočkou, ještě není známo.
Marie Bulíková sdělila, že bonitace moravské pobočky bude dne 20.4.2013 v Jevišovicích, rozhodčí p. Tomešková, přihlášky přijímá sl. Monika Tichá.

Bod č.3

Společná schůze zástupců českého a slovenského klubu
Dle smlouvy o spolupráci mezi českým a slovenským klubem, navrhne český klub slovenskému klubu společnou schůzi na území ČR v rámci bonitace v Jevišovicích, dne 21.4.2013.

Bod č.4

Informace z činnosti CHK
Karel Skoupý informoval o uskutečnění korespondenční schůze ohledně nechtěných krytí v roce 2012. V současnosti jsou vyřízeny všechny žádosti o KL. Hana Kaufmanová informovala o přerozdělení činností v rámci CHK. Převzala po sl. Vránové evidenci vyhodnocených rtg. V současnosti jsou kontaktováni všichni hodnotitelé a probíhá kompletace výsledků rtg za rok 2012.

Bod č. 5 - Různé

5.1.

Host Hana Čertíková vznesla požadavek na vytvoření diskuzního fóra v rámci klubových stránek. Po diskuzi dospěl celostátní výbor k rozhodnutí, že zatím bude po několik měsíců sledovat diskuzní fórum na soukromém webu H. Čertíkové a podle situace klub vytvoří diskuzní fórum i na klubových stránkách. Zároveň klub co nejdříve vytvoří na klubovém webu sekci FAQ (Často kladené otázky).

Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.2

Zdeněk Havlík informoval o organizaci klubové výstavy  konané dne 26.5.2013. Rozhodčím bude p. Václavík. Zatím není jisté, zda výstava proběhne v hale nebo ve venkovním prostoru. V organizování krajské a speciální výstavy se bude střídat česká a moravská pobočka. Vyhodnocení pracovního jedince bude mít na starosti vždy organizátor klubové výstavy a vyhodnocení proběhne vždy v létě (červen, červenec). Klub zveřejní na klubových stránkách výzvu členům, že výsledky soutěže o nejlepšího pracovního jedince za rok 2012 mají zasílat sl. Kamile Novákové.

5.3

Jaroslav Hospodka informoval členy celostátního výboru a CHK o tom, že máme historicky prvního klubového šampiona. Informace bude zveřejněna na klubových stránkách. Další majitelé případných klubových šampionů obdrží diplom a potvrzení klubu o přidělení titulu na dobírku za 100Kč.

Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.4

Vedení klubu děkuje Zdeňkovi Havlíkovi, který pro klub vyjednal dotace za rok 2012 od ČKS ve výši 19 500,-Kč. Peníze budou uloženy na celostátní pokladně jako rezerva. Celostátní výbor uděluje tajemníkovi klubu úkol zjistit podmínky na poskytnutí dotací od ČKS na rok 2013.

Pro: Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.5

Hana Kaufmanová přednesla předběžný návrh na uspořádání společné česko-slovenské výstavy klubů chovatelů čsv. Výstava by měla být uspořádána v blízkosti společné hranice, v podobě celovíkendové akce, spojená s přehlídkou chovných jedinců z obou zemí a chovatelským setkáním. V organizaci výstavy by se měly obě země střídat. Zatím jen předběžný nezávazný návrh k uvážení.

Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.6

Jaroslav Hospodka seznámil účastníky schůze s žádostí p. Zuzany Brotánkové o rozšíření aprobace pro posuzování československých vlčáků. Klub souhlasí za podmínky, že minimálně dvě z hospitací proběhnou na klubové nebo speciální výstavě nebo na bonitaci s účastí FCI rozhodčího.


Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík Proti: 0
Zdržel se: 0

5.7

Vojtěch Kouřil seznámil účastníky schůze s podnětem o údajném týrání zvířat  na Jevišovickém pětiboji. Jednalo se o králíka a slepici, umístěné během jedné z disciplín v kleci. Bylo navrhnuto tuto disciplínu zrušit nebo uvést do souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Celostátní výbor doporučuje organizátorům všech klubových akcí seznámit se se zněním výše uvedeného zákona a řídit se jím. Dále klub sděluje členům, že podle Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodů pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie nesmí být nejen na bonitaci použity stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a obojky, které vydávají elektrický impuls. Celé znění Řádu naleznete zde.

Pro: Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.8

Zdeněk Havlík vznesl požadavek o určení osoby, která bude odpovědná za vzhled a obsah klubových stránek. Zároveň navrhl sl. Hanu Čertíkovou. Novým členem redakční rady se stává Hana Čertíková. Dohled nad klubovým webem a zpravodajem - Zdeněk Havlík.


Pro: Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec, Zdeněk Havlík
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.9

Podnět k prošetření možného porušení ZaCHŘ

Karel Skoupý se obrátil na Hanku Kaufmanovou s žádostí o vysvětlení podezření z porušení zápisního a chovatelského řádu KCHČSV při prodeji psa do zahraničí bez vystavení exportního průkazu. Kauza byla oběma účastníky diskutována bez konkrétního závěru pro výbor. Záležitost bude řešena samostatně na mimořádné schůzi výboru.

5.10

Karel Skoupý oznámil rezignaci na členství v CHK ke dni 2.3.2013.

Zdůvodnění rezignace předsedy CHK (soubor .pdf ke stažení)

Výbor doporučuje zvážit rozhodnutí během následujících 14 dnů.


Pro:  Marie Bulíková, Kamila Vidláková, Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.11

Jaroslav Hospodka oznámil ke dni 31. 3.2013 rezignaci na post předsedy KCHČSV z důvodu pracovního vytížení v souvislosti se změnou pracovní pozice (zaměstnání). a zároveň podal návrh na nového předsedu klubu v osobě  Zdeňka Havlíka.

Výbor odhlasoval Zdeňka Havlíka za nového předsedu s platností od 1.4.2013.


Pro: Marie Bulíková, Kamila Vidláková,Magda Andrlová, Jaroslav Hospodka, Vojtěch Kouřil, Daniel Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: Zdeněk HavlíkZapsala ve Světlé nad Sázavou: Ing. Hana Kaufmanová
Za správnost: J.Hospodka, Z. Havlík

Z galerie