Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 78 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Volební členská schůze pobočky pro Moravu a Slezsko, Jevišovice 21. 4. 2012

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 5. 2012 20:55 Zveřejněno 8. květen 2012
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 3141

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba sčítací komise
 3. Návrhy členů výboru, návrhy členů KRK, návrhy delegátů na konferenci, zahájení voleb
 4. Zpráva o činnosti pobočky za rok 2011
 5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2011
 6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2011
 7. Zpráva o chovu za rok 2011
 8. Ukončení hlasování, sčítání hlasů
 9. Vyhlášení výsledků voleb
 10. Vyhlášení svodů a bonitací
 11. Různé

1. Zahájení členské schůze

Členskou schůzi zahájil odstupující předseda pobočky Ing. Karel Skoupý. Navržený program členské schůze byl odsouhlasen jednohlasně.

2. Volba sčítací komise

Sčítací komise navržena ve složení: Monika Tichá, Lenka Brzobohatá, Marie Bulíková
Odsouhlaseno jednohlasně.

3. Návrhy - výbor, KRK, delegáti

Počty volených členů: výbor 8, KRK 3, delegáti konference 17 (161 členů pobočky)

4. Zpráva o činnosti pobočky za rok 2011

Přednesl Ing. Karel Skoupý:
Svod, bonitace, členská schůze – Jevišovice 30. 4. 2011
Na svodu bylo předvedeno 13 psů a 12 fen,
na bonitaci 11 psů a 11 fen, z toho 1 fena na přebonitaci povahy.
Letní výcvikový tábor Jevišovice 23. 7. – 6. 8. 2011
V rámci tábora proběhly:

 • zkoušky dle ZŘ KJ ČR Brno 1. 8. 2011
 • zkoušky dle NZŘ 2. 8. 2011
 • Jevišovický pětiboj – memoriál Karla Matušince, IX. ročník 4. – 5. 8. 2011

Přebor ČSV podle ZVV1 a závod podle ZZO 24. 9. 2011
Přeboru se zúčastnilo 5 ČSV, z toho 3 se zúčastnili všech oddílů a 2 pouze oddílů stopa a poslušnost. Závodu ZZO se zúčastnila pouze jedna mladá fenka ČSV.
Speciální výstava ČSV 25. 9. 2011
Přihlášeno bylo 20 psů a 17 fen, předvedeno 18 psů a 15 fen.
Svod, bonitace, členská schůze – Frýdlant nad Ostravicí 15. 10. 2011
Na svodu bylo předvedeno 11 psů a 6 fen,
na bonitaci 6 psů a 14 fen.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2011

Přednesl Štěpán Balaštík:
Počáteční stav financí pobočky k 1. 1. 2011:

 • bankovní účet: 55 858,- Kč
 • pokladna: 18 750,- Kč
 • celkem: 74 608,- Kč

Konečný stav financí pobočky k 31. 12. 2011:

 • bankovní účet: 60 041,- Kč
 • pokladna: 31 997,- Kč
 • celkem: 92 038,- Kč

Pobočka hospodařila v roce 2011 s přebytkem 17 430,- Kč.

 • celkové příjmy: 88 617,- Kč
 • celkové výdaje: 71 187,- Kč

Finanční bilance nejdůležitějších akcí roku 2011

Svod a bonitace – Jevišovice 04/2011:
- příjmy: 7 600,- Kč
- výdaje: 3 524,- Kč

LVT Jevišovice 2011:
- příjmy: 27 570,- Kč
- výdaje: 27 213,- Kč

Přebor dle ZVV1 a SpV Jevišovice 09/2011:
- příjmy: 19 240,- Kč
- výdaje: 7 915,- Kč

Svod a bonitace – Frýdlant nad Ostravicí 10/2011:
- příjmy: 12 400,- Kč
- výdaje: 11 712,- Kč

Základním příjmem pobočky jsou členské příspěvky – v roce 2011 činily 18 600,- Kč.
Největším pravidelným výdajem jsou náklady na Zpravodaje – v roce 2011 činily 20 823,- Kč.

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2011

Přednesla Lenka Brzobohatá:
V uplynulém období nebyly kontrolní a revizní komisi podány žádné podněty. Nebyly shledány žádné chyby a nesrovnalosti v hospodaření pobočky.

7. Zpráva o chovu za rok 2011

Přednesl Ing. Karel Skoupý – viz. samostatná PŘÍLOHA

8. Ukončení hlasování, sčítání výsledků voleb

9. Vyhlášení výsledků voleb

Do výboru pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko byli zvoleni:

 1. Karel Skoupý
 2. Marie Bulíková
 3. Štěpán Balaštík
 4. Jiří Tvrdoň
 5. Monika Tichá
 6. Kamila Vidláková
 7. Hana Vránová
 8. Lenka Brzobohatá

Do KRK pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko byli zvoleni:

 1. Pavel Novák
 2. Jiří Drábek
 3. Hana Černohorská
Jako delegáti konference KCHČSV byli za pobočku pro Moravu a Slezsko zvoleni:
 1. Karel Skoupý
 2. Marie Bulíková
 3. Štěpán Balaštík
 4. Vojtěch Kouřil
 5. Monika Tichá
 6. Kamila Vidláková
 7. Hana Vránová
 8. Lenka Brzobohatá
 9. Ladislav Kopáček
 10. Roman Andrusiv
 11. Jaroslava Budinská
 12. Martina Fišerová
 13. Dana Matušincová
 14. Daniel Matušinec
 15. Jana Schubertová
 16. Jarmila Sikorová
 17. Hynek Hajler
  Náhradníci:
 18. Jiří Tvrdoň
 19. Ivana Kutnarová
 20. Hana Černohorská

10. Vyhlášení svodů a bonitací

11. Různé

Pozvánka na LVT Jevišovice 2012.\
Informace o „letní“ bonitaci 16. 6. 2012 v Jedovnicích – kemp Olšovec.
Nikdo z přítomných nevznesl námitky proti svolání a průběhu členské schůze, ani proti průběhu voleb a výsledkům hlasování. Po tomto konstatování byla členská schůze ukončena.

V Jevišovicích dne 21. 4. 2012
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie