Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 82 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze české pobočky KCHČSV

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 1. 2013 23:54 Zveřejněno 2. květen 2012
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 3162

Roudnice nad Labem    28.4.2012

Přítomno 28 členů dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze
2. Zpráva o činnosti pobočky za rok 2011
3. Zpráva o chovu za období 2010 - 2011
4. Zpráva o hospodaření za rok 2011
5. Zpráva KRK
6. Diskuse
7. Volby výboru a KRK pobočky a delegátů koference
8. Závěr

1. ZAHÁJENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

Přednesla Eva Myslivečková
Svod a bonitace:
1. termín – jarní + členská schůze 16.4.2011 Roudnice nad Labem
2. termín – letní 11.6.2011 Nadějkov
3. termín – podzimní 22.10.2011 Roudnice nad Labem
Ostatní akce:
12.2. – 13.2.2011 setkání, výcvikový víkend
29.4. – 1.5.2011 setkání v Nadějkově, pálení čarodějnic
1.5.2011 prvomájový závod
7.5.2011 klubová výstava v Roudnici nad Labem
27.5. – 29.5.2011 Vlci na Vltavě
1.10. – 2.10.2011 ukončení výcvikové sezóny
Letní tábory:
červenec/srpen, Nadějkov
srpen/září – Nadějkov
Na základě podnětu Kamily Novákové byl přepracován systém hodnocení pracovního jedince.
Ve spolupráci české a moravské pobočky vznikly dva návrhy hodnocení pracovního jedince.
Oba návrhy byly zaslány k posouzení celostátnímu výboru KCHČSV.Výbor vybral moravský návrh.

Na základě tohoto přepracování budou psi v roce 2012 a následujících letech hodnoceni dle nového bodového hodnocení.
Tento nový systém je k dispozici na web. stránkách klubu.

 

3. ZPRÁVA O CHOVU ZA OBDOBÍ 2010 - 2011

Přednesl Zdeněk Havlík na základě dodaných informací od hlavní poradkyně chovu Dany Matušincové.

 

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Přednesla Magda Andrlová.

Celkové příjmy: 79 071 Kč,
Celkové výdaje: 59 631 Kč.
Konečný stav pokladny české pobočky: 169 906 Kč.

 

5. ZPRÁVA KRK

Přednesl Pavel Hanuška– Kontrolní a revizní komise.
V roce 2011 nebyl předán žádný podnět k řešení.
Při kontrole účetnicví byly shledány následující závady:
Nebyly vyplněny cestovní doklady pozvaných posuzovatelů pro akce pořádané pobočkou.
Nesoulad v účtu za obojek pro posouzení povah při bonitaci. Částka odpovídá účtu, účel je však jiný.

 

6. DISKUSE

a) Kamila Nováková – proč není plemeno ČSV monitorováno na jiné vady a choroby např. srdeční onemocnění
Odpověď Dana Matušincová: plemeno v současné době nemá nabídku žádného odborníka pro toto sledování jako tomu bylo u případu sledování DM. Bohužel CHK nemá k dispozici informace od všech chovatelů, kteří vlastní ČSV.
b) Kamila Nováková – proč není zavedena možnost častějšího využití pracovně úspěšných psů v chovu.
Odpověď :
Zdeněk Havlík – informoval Kamilu o možném návrhu na blížící se konferenci.
Dana Matušincová – v chovu se sledují povahové vlastnosti a také pracovní dispozice. Bohužel tlak majitelů ČSV je hlavně pro výběr výstavně úspěšných jedinců.
Helena Hubáčková – chybou v prezentaci plemene je, že není prezentováno jako pracovní plemeno. Pokud by se situace změnila, vznikla by potřeba nových majitelů ČSV na pracovní zaměření psa.

7. VOLBY výboru, KRK, delegátů konference 2012

a) volba sčítací a mandátové komise (před zahájením svodů a bonitací)
b) návrhy a představení kandidátů
c) volby – tajné hlasování
d) sečtení výsledků voleb
e) vyhlášení výsledků voleb

volba sčítací a mandátové komise (před zahájením svodů a bonitací)
Hana Kaufmanová
Tereza Dohnalová
Jiří Andrle
Hlasování - Pro : 25 Proti : 0 Zdrželi se : 3

Výsledky voleb

Do výboru české pobočky byli zvoleni (7 členů):
Eva Myslivečková – 24 hlasů
Lenka Dragonari – 18 hlasů
Michaela van Erne – 19 hlasů
Zdeněk Havlík – 21 hlasů
Kamila Nováková – 20 hlasů
Magda Andrlová – 26 hlasů
Tereza Dohnalová – 14 hlasů

Do KRK české pobočky byli zvoleni (3 členové):
Pavel Hanuška – 26 hlasů
Jiřina Nekvasilová – 23 hlasů
Peter van Erne – 24 hlasů

Zvolení delegáti na konferenci (10 delegátů + 2 náhradníci):
Michaela van Erne – 14 hlasů
Eva Myslivečková – 18 hlasů
Zdeněk Havlík – 14 hlasů
Karel Hartl – 19 hlasů
Daniela Čílová – 15 hlasů
Kamila Nováková – 16 hlasů
Jaroslav Hospodka – 17 hlasů
Helena Hubáčková – 16 hlasů
Magda Andrlová – 17 hlasů
Hanka Kaufmanová – 14 hlasů
Náhradníci :
Lenka Dragonari – 13 hlasů
Jiřina Nekvasilová – 13 hlasů

 

8. ZÁVĚR

Nebyly podány žádné námitky proti průběhu voleb a výsledkům hlasování.

V Roudnice nad Labem 28.4.2012
Zapsala: Eva Myslivečková

Z galerie