Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 54 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Schůze celostátního výboru KCHČSV

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2013 0:03 Zveřejněno 27. duben 2012
Napsal Vojtěch Kouřil Zobrazeno: 3138

8.2.2012 Světlá nad Sázavou

Přítomni: Ing. J. Hospodka, M. Bulíková, D. Matušinec, E. Myslivečková

Nepřítomni: H. Kaufmanová (omluvena), H. Křížová

Host: D. Matušincová, p. Zilvar (fa ZooParadizo.com)

 

Program:

  1. Nabídka spolupráce s firmou ZooParadizo.com

  2. Zprávy z ČMKU

  3. Konference KCHČSV 2012

  4. Stížnost p. Stelmachowského

  5. podnět na test paternity Y Crying Wolf

  6. různé

 

1. Nabídka spolupráce s firmou ZooParadizo.com

p.Zilvar přednesl nabídku fi. ZooParadizo.com na používání jejich systému k vytvoření databáze, jejíž údaje by se staly základem pro mezinárodní databázi. Výbor se rozhodl nabídku zveřejnit na klubových stránkách a požádat členy o spolupráci, zájemci se můžou přihlásit na email:

2. Zprávy z ČMKU přednesl J.Hospodka – k informaci

3. Konference KCHČSV 2012

E. Myslivečková předložila návrh české pobočky na konání konference dne 16.6. ve Světlé nad Sázavou. Výbor se usnesl na posunutí termínu na 24.6. 2012 v 9:00 Světlá nad Sázavou

4. Stížnost na používání bonitačních karet na bonitaci v Pozne

Dne 29. 8. 2010 pořádala Margo Peron bonitaci v Pozni v Polsku a použila formuláře bonitačních karet a typizačních karet svodu dorostu Klubu chovatelů československého vlčáka v ČR. Takovéto neoprávněné použití klubových formulářů je nepřípustné z následujících důvodů:

  • nejednalo se o bonitaci pořádanou KCHČSV v ČR, ani o ní nebyl klub informován
  • bonitace neproběhla podle řádů KCHČSV v ČR (rozhodčí nebyl delegován klubem, nebyl přítomen poradce chovu)
  • použití formulářů českých klubových bonitačních a svodových karet, které jsou opatřeny hlavičkou „Klub chovatelů československého vlčáka", může kohokoliv uvést v omyl, že pes jemuž byla takováto svodová nebo bonitační karta vystavena absolvoval svod či bonitaci pořádanou KCHČSV v ČR, tedy oficiální chovatelskou akci pořádanou v souladu s řády KCHČSV v ČR, jenž je v případě bonitace podmínkou nutnou pro zařazení mezi chovné jedince.

Výbor konstatuje, že při akcích které nepořádá KCHČSV není možné používat klubové formuláře nesoucí označení KCHČSV, ale pouze formuláře pořadatele. Český klub neměl nikdy žádné námitky proti používání jeho bonitační karty, ale podmínkou samozřejmě bylo, že pořadatel bonitace musí na kartě změnit "hlavičku" - není možné, aby na ní bylo uvedeno "Klub chovatelů československého vlčáka".
Není žádný problém, aby český klub poskytnul na požádání svoji bonitační kartu a kartu svodu mladých v elektronická formě a pořadatel si změnil "hlavičku" tak, aby bylo na první pohled jasné, že se NEJEDNÁ o oficiální bonitaci pořádanou českým klubem, ale že pořadatelem je někdo jiný.- Dáno na vědomí p. Stelmachowskimu a M. Peron

5. Podnět na test paternity Y Crying Wolf

H. Kaufmanová, jako členka výboru předložila podnět na žádost o poskytnutí informace KCHČSV v SR o potvrzení paternity u vrhu Y Crying wolf na psa Issar Kollarov dvor. Výbor se rozhodl požádat p. Dóru, jako na předsedy KCHČSV v SR , s žádostí o vyjádření jak bude slovenský klub postupovat v případě zpochybnění paternity Issara Kollarov dvor, v majetku Soni Bognárové, u vrhu Y Crying wolf. -odesláno

6. Různé

a) Aktualizace stanov a řádů zveřejněných na klubových stránkách: Výbor pověřil D. Matušince, na základě upozornění P. Hanušky, kontrolou aktualizací zveřejněných stanov a řádů a v případě rozdílů zajistit nápravu - zkontrolováno

b) Evropská výstava v Itálii – byli jsme požádáni o zveřejnění propozic a přihlášky na výstavu v Itálii. Výbor souhlasí – zveřejněno

c) stížnost p. Čajkovský – – p.Čajkovský v zastoupení majitelky paní Čajkovské požádal klub o vrácení PP,který dle vyjádření p.Čajkovakého nebyl vrácen po bonitaci v roce 2007. Bohužel uvedený PP nebyl v současné době dohledán žádným z pořadatelů bonitace v roce 2007. Archiv, kde by bylo uvedeno datum zaslání PP není již z tohoto roku k dispozici.

Majitelka p.Čajkovská, dle vyjádření z 7.4.2011 s hlavní poradkyni chovu, že pes je v současné době vykastrován, nepožaduje vyhotovení duplikátu PP klubem KCHCSV.

d) plán (metodika) chovu – kontrola stavu zpracování: výbor byl obsáhle informován o stavu zpracování plánu (metodiky) chovu. Na metodice se intenzivně pracuje (předseda J. Hospodka, předseda CHK K. Skoupý a hlavní poradce chovu D. Matušincová, konzultace Ing. Hartl) a je v závěrečné fázi zpracování. Po dokončení bude zveřejněna na klubových stránkách.

e)návrh D. Matušince na stažení článku z titulní strany klubových stránek – D.Matušinec přednesl žádost o stažení článku o HVC z hlavní strany z důvodu negativního dopadu na zájemce o plemeno. Výbor rozhodl o stažení článku z hlavní stránky do sekce články-zdraví. Články o možných nemocech je třeba zveřejňovat, avšak při jejich publikování se musí dbát na to, aby jejich titulek a obsah nezaváděl k myšlenkám o zvýšeném postižení plemene.

Ve Světlé nad Sázavou zapsala dne 18.2.2012

M.Bulíková

Z galerie