Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 48 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze výboru pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko, Brno – Jehnice 11. 2. 2012

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 23. 2. 2012 14:18 Zveřejněno 23. únor 2012
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2742

Přítomni: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá, Vidláková (kvůli zdržení od bodu 3)
Omluvena: Vránová

Program schůze (připravila M. Bulíková):
1. Pracovní jedinec – pravidla bodování
2. Pronájem areálu v Jevišovicích
3. LVT Jevišovice 2012 – organizace
4. LVT Jevišovice 2012 – program, ceny
5. Návrh rozhodčích pro jarní bonitaci a klubovou výstavu

1) Pracovní jedinec – pravidla bodování

Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko prostudoval návrh změn v bodování pracovního jedince předložený výborem české pobočky. Vzhledem k tomu, že se s tímto návrhem výbor pobočky pro Moravu a Slezsko v plném rozsahu neztotožňuje, předkládá vlastní upravený návrh. Návrh zpracovaný Vojtěchem Kouřilem a Marií Bulíkovou byl předložen k diskuzi na jednání výboru a konečný návrh výboru moravské pobočky bude předložen celostátnímu výboru k vyjádření.

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Pronájem areálu v Jevišovicích

Pronájem areálu pro konání LVT, bonitací, výstav a jiných klubových akcí bude řešen paušální částkou zahrnující veškeré služby, tzn. ubytování, poplatek za psy, pronájem kantýny s funkčními spotřebiči, dřevo, voda, elektřina. Podrobné podmínky budou dohodnuty s majitelkou areálu formou písemné dohody, ve které budou uvedeny jednak povinnosti nájemce a cena pronájmu, tak povinnosti pronajímatele a sankce za jejich nedodržení, které budou případně uplatňovány formou odpočtu z ceny pronájmu. Písemnou dohodu připraví K. Skoupý a před podpisem ji předá výboru pobočky ke schválení.

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) LVT Jevišovice 2012 - organizace

Byly diskutovány následující body:

  • Kantýna – obsluhu organizačně zajistí Marie Bulíková, osoby zajišťující obsluhu kantýny budou ubytovány bezplatně ve stanu, příp budou pro ně vyhrazeny 1 – 2 lůžka v chatkách. Nutno dořešit zajištění zásobování kantýny.
  • Ubytování – bude řešeno v dohodě podle bodu 2 zápisu.
  • Propagace – bude zveřejněna přihláška s letákem s propozicemi v Z01/2012 a v Z02/2012, propozice budou také zveřejněny na klubových www stránkách na titulní straně.
  • Rezervace – přihlášky se stanovenou zálohou bude možné posílat nejpozději do konce června 2012. Na přihlášky bez uhrazené zálohy nebude brána zřetel. Na LVT bude v případě nenaplněné kapacity možno přijet i bez předchozího přihlášení – nutno se telefonicky informovat u Marie Bulíkové na aktuální obsazenost.

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá, Vidláková
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) LVT Jevišovice 2012 – program, ceny

Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko schvaluje návrh programu předložený M. Bulíkovou. Dále schvaluje ceny ubytování a výcviku předložené M. Bulíkovou a upravené na základě diskuze. Program, ceny i ostatní potřebné informace budou uvedeny v propozicích.

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá, Vidláková
Proti: 0
Zdržel se: 0

5) Návrh rozhodčích pro jarní bonitaci a klubovou výstavu

Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko navrhuje následující rozhodčí:

Bonitace 21. 4. 2012 – Jana Tomešková. Rozhodčí osloví K. Skoupý.

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá, Vidláková
Proti: 0
Zdržel se: 0

Klubová výstava 12. 5. 2012 – rozhodčí osloví Kamila Vidláková. Návrhy:
- Iveta Nováková (CZ)
- Štefan Štefík (SK)
- Gabriela Ridarčíková (SK)

Pro: Skoupý, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Tichá, Vidláková
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Jehnicích dne 11. 2. 2012
Zapsal K. Skoupý

Z galerie